Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Ogłoszenia Duszpasterskie

5 NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 luty 2019 r.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 10 lutego 2019 r. 

 1. W poniedziałek 11 lutego 2019 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będziemy obchodzić XXVII Światowy Dzień Chorego. W tym dniu o godz. 12.00
  w Bazylice ArchikatedralnejMszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył
  Ks. Bp Marek Marczak. Zapraszamy do wspólnej modlitwy chorych, ich rodziny oraz wszystkich, którzy opiekują się chorymi.
 2. Ogólnopolskie spotkanie formacyjne dla mężczyznodbędzie się w sobotę 16 lutego o godz. 11.00w kościele pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi (ul. Gogola 12). W programie: modlitwa różańcowa, konferencje, praca w grupach, Eucharystia oraz świadectwa.

Ogłoszenia parafialne

 1. Dziś po Mszy Św. o godz. 10.30 spotkanie organizacyjne dla rodziców (lub opiekunów) dzieci jadących na ZIMOWISKA do Wierchomli Wielkiej.
 2. Jutro - 11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. Tego dnia będziemy obchodzili XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO ustanowiony przez św. Jana Pawła II. Chorych z naszej parafii zapraszamy na msze św. o godz. 9:00. Razem będziemy się modlili w ich intencji. Podczas liturgii zostanie udzielony Sakrament Chorych. Pomóżmy chorym w dotarciu do świątyni.
 3. Jutro wyjątkowo nie odbędzie się spotkanie KRĘGU BIBLIJNEGO.
 4. W piątek w kancelarii o godz. 19:00 przyjmuje Panie PSYCHOLOG.
 5. Dziękujemy GRUPIE ŚW. MARTY za sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w piątek.
 6. W niedzielę za tydzień o godz. 18:00 msza św. z MODLITWĄ O UZDROWIENIE.
 7. Zachęcamy do udziału w KURSIE ALPHA. Jest to cykl 10 spotkań, w czasie których poruszane są najważniejsze prawdy chrześcijańskiej wiary. Jest to dobre miejsce zarówno dla osób zagubionych w wierze, czy nawet niewierzących, jak i dla tych, którzy chcieliby swoją wiarę pogłębić. Najbliższe spotkanie we wtorek o godz. 19:00 w Domu Magnificatw Łasku-Kolumnie, przy ul. Swojskiej 4. Zgłoszenia i informacje u ks. Andrzeja.
 8. Pod chórem można nabyć PRASĘ katolicką.

DEKRET ARCYBISKUPA i KOMUNIKAT

Łódź, dnia 25 stycznia 2019 roku

Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła

Abp – 5.5 – 54/19

 

Dekret

 

 

„Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (charakterem), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich.” (KKK 1570).

W ślad za ustawodawstwem Kościoła powszechnego i sugestią II Polskiego Synodu Plenarnego oraz zgodnie z decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 czerwca 2001 roku o wprowadzenia w Polsce diakonatu stałego, na mocy przysługujących mi uprawnień (Wytyczne KEP, nr 33), po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, niniejszym wprowadzam w Archidiecezji Łódzkiej z dniem 25 stycznia 2019 roku diakonat stały i jednocześnie
z tym samym dniem powołuję Ośrodek Formacji Diakonów Stałych z siedzibą w moim domu w Łodzi przy ulicy Księdza Ignacego Skorupki 1.

Nabór kandydatów rozpoczyna się z dniem ogłoszenia Dekretu.

Działalność formacyjna Ośrodka ma być prowadzona zgodnie z przepisami dokumentu: Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsceprzyjętego na 324. sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 21-22 października 2003 roku
i zatwierdzonego przez Kongregację Wychowania Katolickiego dekretem z dnia 22 stycznia 2004 roku (Prot. N. 125/2004/4) i rozpocznie się z dniem, w którym Kościół czyta opis ustanowienia pierwszych diakonów, to jest w drugą sobotę okresu Wielkanocnego przypadającą w tym roku 4 maja.

Niniejszy Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania i należy go odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Łódzkiej w niedzielę 3 lutego bieżącego roku.

 

Dan w Łodzi dnia 25 stycznia 2019 roku, w Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła.

 

 

 

             Ks. prałat Zbigniew Tracz                                        XGrzegorz Ryś

                  Kanclerz Kurii                                      Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

 

  

 

Komunikat

w sprawie naboru w archidiecezji łódzkiej do diakonatu stałego

do odczytania we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 3 lutego 2019 roku

 

 

Zgodnie w Dekretem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego z dnia 25 stycznia br. rozpoczął się nabór kandydatów do diakonatu stałego.

 

Mężczyzna pragnący rozpocząć formację powinien podjąć następujące działanie:

 

 1. Zgłasza się do dyrektora Ośrodka Formacji Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej na rozmowę, której celem jest sprawdzenie, czy spełniane są warunki wymagane do rozpoczęcia formacji
  i nie występują nieprawidłowości do święceń;

 

 1. Zwraca się z pisemną prośbą do Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o dopuszczenie do formacji dołączając życiorys uwzględniający zdobytą formację i zaangażowanie w życie Kościoła;

 

 1. Kandydat żonaty, uzyskuje pisemną zgodę małżonki na podjęcie formacji;

 

 1. Uzyskuje pisemną opinię własnego proboszcza o zdatności do podjęcia formacji;

 

 1. Udaje się wraz z własnym proboszczem na rozmowę z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim;

 

O dopuszczeniu do formacji aspirant zostanie poinformowany oddzielnym pismem.

 

Kontakt:

Dyrektor Ośrodka Formacji Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej

KS. prałat dr Zbigniew Tracz

Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1

w dni powszednie w godzinach: 10.00- 13.00


4 Niedziela Zwykła - 3 luty 2019

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 3 lutego 2019 r. 

 

 1. Inauguracja drugiego etapu IV Synodu Archidiecezji Łódzkiejodbędzie się w sobotę 9 lutego
  2019 r. o godz. 10.00w Bazylice Archikatedralnej. W osobistej modlitwie prośmy o trwałe owoce Synodu w naszej Archidiecezji.
  Zachęcamy również do wypełnieniaankiety, której wyniki zostaną wykorzystane podczas Synodu. Informacje na jej temat znajdują się na ulotkach, wgablocie parafialnej oraz na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej. Ankieta ma formę internetową i jest całkowicie anonimowa.
 2. W poniedziałek 11 lutego 2019 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będziemy obchodzić XXVII Światowy Dzień Chorego. W tym dniu o godz. 12.00w Bazylice ArchikatedralnejMszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył Ks. Bp Marek Marczak. Zapraszamy do wspólnej modlitwy chorych, ich rodziny oraz wszystkich, którzy opiekują się chorymi.
 3. Caritas Archidiecezji Łódzkiejserdecznie dziękujeza udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. Dzięki zaangażowaniu duszpasterzy i wiernych świeckich udało się w tym roku rozprowadzić prawie 90 tysięcy świec. Z pozyskanych dzięki temu funduszy, dzieci i młodzież z parafii Archidiecezji Łódzkiej korzystają z konkretnego wsparcia.
 4. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomierskurozpoczyna zapisyna rok szkolny 2019/2020. Do szkoły, której przedmiotem głównym są organy, przyjmowani są uczniowie po ukończonym gimnazjum lub szkole podstawowej i z przygotowaniem muzycznym. Podczas nauki jest możliwość zamieszkania w internacie.

Ogłoszenia parafialne

 1. Dziś zapraszamy na godz. 17:30 na NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE.
 2. Jutro po mszy wieczornej zapraszamy na kolejne spotkanie KRĘGU BIBLIJNEGO. Również jutro, jak zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy RODZICÓW dzieci, przygotowujących się w tym roku do przyjęcia I KOMUNII ŚWIĘTEJ, na spotkanie do salki przy garażach, na godz. 19:00.
 3. W środę o godz. 17:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, śpiew Godzinek do NMP, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy i msza św. o godz. 18:00. Również w środę po wieczornej Mszy Św. zapraszamy na spotkanie GRUPY MODLITEWNE.
 4. W piątek msza św. o godz. 15:00, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja.
  W kancelarii o godz. 19:00 przyjmuje Panie PSYCHOLOG.
 5. Dziękujemy GRUPIE ŚW. MARTY za sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w piątek.
 6. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 spotkanie organizacyjne dla rodziców (lub opiekunów) dzieci jadących na ZIMOWISKA do Wierchomli Wielkiej.
 7. Zachęcamy do udziału w KURSIE ALPHA. Jest to cykl 10 spotkań, w czasie których poruszane są najważniejsze prawdy chrześcijańskiej wiary. Jest to dobre miejsce zarówno dla osób zagubionych w wierze, czy nawet niewierzących, jak i dla tych, którzy chcieliby swoją wiarę pogłębić. Rozpoczęcie w najbliższy wtorek o godz. 19:00 wDomu Magnificatw Łasku-Kolumnie, przy ul. Swojskiej 4. Spotkania odbywać się będą we wtorki wieczorem, zgłoszenia i informacje u ks. Andrzeja.
 8. W minionym tygodniu wpłynęła OFIARA NA KOŚCIÓŁ: bezimiennie – 200 zł.
  Bóg zapłać ofiarodawcom!
 9. Zachęcamy do nabycia PRASY katolickiej.

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Centrum Idei ku Humanizmowi i Polska Myśl Patriotyczna Łask zapraszają na Spotkanie z cyklu Ścieżki do Prawdyz Panią Doktor EWĄ KUREK - o temacie - 'Czy Rosja JEST jeszcze Krajem Chrześcijańskim?' Spotkanie odbędzie się dziś w Kolegiacie po Mszy Św. o 18:00. Jutro spotkanie z młodzieżą w ŁDK o 10:00 na temat historii Rosji i jej wpływu na cywilizację.

 1. Ojcowie Jezuici od 3 lat prowadzą Misję Święte w parafiach naszej Archidiecezji, aby przygotować wiernych do jubileuszu 100lecia Diecezji Łódzkiej. Dokładnie za
  9 tygodni - 6 kwietnia, rozpoczną się w Kolegiacie MISJE MIŁOSIERDZIA. Poprowadzi je Ojciec Remigiusz Recław.
  Od dziś podejmujemy 9 tygodniową Nowennę modlitewną, aby duchowo właściwie usposobić się na czas Misji.
  Módlmy się razem o światło Ducha Świętego dla Ojca Remigiusza i o odnowienie naszej wspólnoty parafialnej:
 2. MODLITWA W INTENCJI MISJI ŚWIĘTYCH
  O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, żeby te Misje Święte przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty, bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!”Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć te Misje święte. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie.Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.
  Niepokalana Matko Kościoła, Módl się za nami
  Matko Boża Łaska, Módl się za nami
  Matko Miłosierdzia, Módl się za nami
  Św. Józefie, Módl się za nami
  Św. Stanisławie Kostko, Módl się za nami
  Św. Faustyno, Patronko naszej Archidiecezji, Módl się za nami
  Św. Michale Archaniele, Módl się za nami. Amen.

3 NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 stycznia 2019 r.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

 do przekazania wiernym w niedzielę 27 stycznia 2019 r. 

 

 1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijanpod hasłem: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16, 20). Zachęcamy do modlitwy w intencji o jedność chrześcijan oraz wzięcia udziału w nabożeństwach, których program wywieszony jest w gablocie.
 2. Obchody Dnia Życia Konsekrowanegoodbędą się w sobotę2 lutego 2019 r. w święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu o godz. 12.00w Bazylice Archikatedralnej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki.
 3. Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej zaprasza młodzież na spotkanie pt.: Panama w Łodzi – Panama Disco, które odbędzie sięw sobotę 2 lutego o godz. 18.00w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). W programie: Msza św. dziękczynna, świadectwa osób, które uczestniczyły w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie z Papieżem Franciszkiem,nauka tańców latynoamerykańskich oraz wspólna zabawa taneczna. Więcej informacji na Facebooku (Fanpage Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła).
 4. Zachęcamy do wypełnieniaankiety, której wyniki zostaną wykorzystane podczas Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Informacje na jej temat znajdują się na ulotkach, wgablocie parafialnej oraz na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej. Ankieta ma formę internetową i jest całkowicie anonimowa.
 5. Krajowa Izba Kominiarzy apeluje, abyzachować środki ostrożności podczas ogrzewania domów i mieszkań, dokonywać regularnych przeglądów, czyszczenia instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz zaopatrzyć się w czujniki dymui czadu.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Dziś zapraszamy na godz. 18:00 na msze św. z MODLITWĄ o UZDROWIENIE.
 2. Jutro po mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie KRĘGU BIBLIJNEGO.
 3. W sobotę przeżywamy święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO tradycyjnie nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Zapraszamy do Kolegiaty na msze św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. Kościół Katolicki obchodzi to Święto jako Dzień Życia Konsekrowanego. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich, którzy ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Prośmy o powołania z naszej wspólnoty parafialnej.
 4. W Ofiarowanie Pańskie, w całej naszej Ojczyźnie, ofiary złożone na tace przeznaczone są tradycyjnie na zakony kontemplacyjne. To ważne, abyśmy pamiętali i troszczyli się o siostry zakonne i zakonników, którzy zamknięci w klasztorach kontemplacyjnych modlą się w naszych intencjach. W ich imieniu dziękujemy i składamy serdeczne: Bóg zapłać!
 5. W tym tygodniu 1 PIĄTEK, SOBOTA I NIEDZIELA MIESIĄCA. W piątek spowiedź rano w czasie mszy św. Po południu od godz. 17:00.
  W piątek w kancelarii o godz. 19:00 przyjmuje Panie PSYCHOLOG.
 6. W niedzielę o godz. 17:30 Nabożeństwo Adoracyjne. Z racji I niedzieli miesiąca ofiary przeznaczamy na OGRZEWANIE ŚWIĄTYNI.
 7. W minionym tygodniu Pani Cybulska wraz z rodziną z ul. Prusa OFIAROWAŁA nową dużą lodówkę, która po zakończonych remontach będzie służyła w domu duszpasterskim. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 8. Osoby wyjeżdżające na kwietniową pielgrzymkę VIA BALTICA bardzo prosimy o dokonanie w najbliższych dniach całościowej wpłaty kosztów oraz podanie w kancelarii numeru paszportu.
 9. Dziękujemy GRUPIE ŚW. MARTY za sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w piątek.
 10. Zachęcamy do nabycia PRASY katolickiej. Są również dostępne nowe pozycje książkowe.

Centrum Idei ku Humanizmowi

 

 1. Centrum Idei ku Humanizmowi i Polska Myśl Patriotyczna Łask zapraszają na Spotkanie z cyklu Ścieżki do Prawdyz Panią Doktor EWĄ KUREK - o temacie - 'Czy Rosja JEST jeszcze Krajem Chrześcijańskim?' Spotkanie odbędzie się w niedzielę za tydzień w Kolegiacie po Mszy Św. o 18:00. Następnego dnia w poniedziałek spotkanie z młodzieżą w ŁDK o 10:00 na temat historii Rosji i jej wpływu na cywilizację.

2 Niedziela Zwykła - 20 stycznia 2019 r.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

 do przekazania wiernym w niedzielę 20 stycznia 2019 r. 

 1. Zachęcamy do wypełnieniaankietyskierowanej do wszystkich parafian. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w opracowaniach naukowych trwającego Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Informacje na jej temat znajdują się na ulotkach, wgablocie parafialnej oraz na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej. Ankieta ma formę internetową i jest całkowicie anonimowa.
 2. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzizaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej, które odbędą się w drugi weekend lutego, tj. 8-10 lutego 2019 r.W rekolekcjach mogą wziąć udział uczniowie klas trzecich gimnazjum i starsi. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojego udziału do 4 lutego drogą mailową: droga.ocalenia@gmail.com. Początek rekolekcji w piątek 8 lutego o godz. 16.30. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.
 3. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauścieprzypada w niedzielę 27 stycznia. Zachęcamy do włączenia się w organizowaną z tej okazji akcję „Płomień Pamięci”poprzez zapalenie w tym dniu o godz. 18.00świecy w oknie swego domu. Będzie to wyraz wspólnej pamięci, dający nadzieję, że nigdy więcej nie zwycięży zło, które pochłonęło miliony niewinnych ofiar hitlerowskiego nazizmu.
 4. Komenda Wojewódzka Policjiz racji na „Dzień Babci i Dziadka” życząc, aby każdy kolejny dzień był przede wszystkim bezpieczny, przypomina o kilku zasadach bezpieczeństwa:
 • odbierając telefon od rzekomego „wnuczka” upewnij się, że faktycznie rozmawiasz z tą osobą – oddzwoń do krewnego i upewnij się, że potrzebuje twojej pomocy,
 • zawsze zamykaj drzwi wejściowe do mieszkania i nie otwieraj ich nieznajomym,
 • wychodząc z domu nie zabieraj ze sobą wszystkich oszczędności,
 • podczas zakupów nie pokazuj całej zawartości portfela,
 • noś odblaski, szczególnie po zmroku,
 • w komunikacji publicznej uważaj na tzw. sztuczny tłok, siadaj jak najbliżej kierowcy,
 • noś przy sobie informację o danych osobowych (dowód osobisty zostaw w domu – w razie kradzieży torebki unikniesz niechcianego kredytu), chorobach i przyjmowanych lekach oraz numer telefonu do bliskiej osoby, którą w przypadku ewentualnego zasłabnięcia należy powiadomić. 

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Dziś zapraszamy BABCIE i DZIADKÓW na mszę św. o godz. 10:30. Bezpośrednio po mszy św. dzieci będą chciały przedstawić program słowno-muzyczny oraz złożyć życzenia z racji dnia Babci i Dziadka.
 2. Również dziś o godz. 17:30 Nabożeństwo Różańcowe w intencji Babć i Dziadków.
 3. W piątek naszą parafię opuścił ks. ROMAN WŁASIUK. Niespodziewanie musiał wrócić na Ukrainę do Łucka. Witamy pośród nas ks. Marcina Ciesielskiego, który również pracuje w Łucku. Ks. Marcin będzie z nami przez najbliższy tydzień i pomoże w odwiedzinach duszpasterskich.
 4. W piątek w kancelarii o godz. 19:00 przyjmuje Panie PSYCHOLOG.
 5. W ostatnim tygodniu wpłynęły OFIARY na KOŚCIÓŁ: od Henryki Szuber 200 zł, Włodzimierza i Jadwigi Nowickich 300 zł, bezimiennie łącznie 300 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 6. Zapraszamy dzieci i młodzież na ZIMOWISKA, w terminie od 18 do 23 lutego, w góry, do Wierchomli Wielkiej. Tak jak w ubiegłym roku istnieje możliwość wspólnego wyjazdu dzieci i rodziców. Zapisy i bliższe informacje u ks. Andrzeja i p. Macieja organisty. Pozostały ostatnie miejsca.
 7. Dziękujemy GRUPIE ŚW. MARTY za sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w piątek.
 8. Zachęcamy do nabycia świątecznej PRASY katolickiej.
 9. Dobiegają końca tegoroczne WIZYTY KOLĘDOWE. Już dziś serdecznie dziękujemy za przyjęcie nas w Waszych domach i mieszkaniach. Dziękujemy za wspólną modlitwę, a także za serdeczne i miłe rozmowy.
  Jeśli ktoś został przypadkowo pominięty bądź z racji na nieobecność chciałby jeszcze zaprosić do siebie kapłana, prosimy o zgłoszenie dziś w zakrystii. Wszystkie zgłoszone osoby chcielibyśmy odwiedzić w najbliższy czwartek.
  W tym tygodniu kolęda będzie przebiegała wg następującego porządku: (oddzielna kartka)

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Zachęcamy do odwiedzenia kaplicy Św. Anny gdzie prezentowana jest nowa wystawa zatytułowana: FORTEPIAN W WENECJI. Prezentowane prace powstały w ramach projektu „Fortepian” w pracowni rysunku i malarstwa pod kierunkiem Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk.

KOLĘDA – 2019

 

PONIEDZIAŁEK – 21 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. 9 Maja DOMKI i KAMIENICE  (jeden ksiądz)

                                          ul. 9 Maja 46 (jeden ksiądz)

                                          ul. Zielona, Przemysłowa (jeden ksiądz)

                                          ul.Słowackiego, Kasprowicza (jeden ksiądz)

 

WTOREK – 22 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Żeromskiego  (dwóch księży)

                                          Stacja Kolejowa  (dwóch księży)

 

ŚRODA – 23 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Skłodowskiej bl. 3 (jeden ksiądz)
                                          ul. Skłodowskiej bl. 5 (jeden ksiądz)
                                          ul. Skłodowskiej bl. 7 (jeden ksiądz)

 

CZWARTEK – 24 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Zachodnia (dwóch księży)

                                          UZUPEŁNIENIA (jeden ksiądz)


CHRZEST PAŃSKI - 13 stycznia 2019 r.

Ofiary, które złożymy na tacę przeznaczone będą na MISJE.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

 do przekazania wiernym w niedzielę 13 stycznia 2019 r. 

 

 1. Dziśrozpoczynają się w Kościele Łódzkim Dni Modlitw o Jedność Chrześcijanpod hasłem: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16, 20).Zachęcamy do modlitwy w intencji o jedność chrześcijan oraz wzięcia udziału w nabożeństwach, których program wywieszony jest w gablocie.
 2. Nie przychodzę, aby zatracać (Oz 11, 9) to hasło XXII OgólnopolskiegoDnia Judaizmu, który w Kościele Rzymskokatolickim obchodzony jest 17 stycznia. W tym roku w Łodzi obchody będą miały charakter centralny. Program wywieszony jest w gablocie.
 3. Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi(ul. Łagiewnicka 197/201) zaprasza w sobotę 19 stycznia 2019 r. na spotkanie w ramach duszpasterstwa małżeństw borykających się z brakiem dziecka– ABRAHAM I SARA. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w kaplicy o godz. 19.00.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, którą dziś przeżywamy kończy okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczynamy w liturgii Okres Zwykły.
 2. W ŚRODĘ na godz. 17:00 zapraszamy na wystawienie Najświętszego Sakramentu, adorację, Nowennę do MB Nieustającej Pomocy i Mszę św. o godz. 18:00.
 3. W piątek w kancelarii o godz. 19:00 przyjmuje Panie PSYCHOLOG
 4. W najbliższą sobotę - 19 stycznia swoje IMIENINY przeżywają: Ks. Henryk Eliasz i Siostra Mariana (od chrztu nosząca imię Henryka). Zapraszamy tego dnia do włączenia się w modlitwę w intencji solenizantów. O godz. 6:30 będzie msza św. w intencji Siostry Mariany (Henryki) a o godz. 18:00 msza św. w intencji Ks. Henryka.
 5. W niedzielę – 20 stycznia zapraszamy BABCIE i DZIADKÓW na mszę św. o godz. 10:30. Bezpośrednio po mszy św. dzieci będą chciały przedstawić program słowno-muzyczny oraz złożyć życzenia z racji dnia Babci i Dziadka.
 6. W ostatnim tygodniu wpłynęła OFIARA na KOŚCIÓŁ: od Rodziny Snopkowskich 500 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 7. Zapraszamy dzieci i młodzież na ZIMOWISKA, w terminie od 18 do 23 lutego, w góry, do Wierchomli Wielkiej. Tak jak w ubiegłym roku istnieje możliwość wspólnego wyjazdu dzieci i rodziców. Zapisy i bliższe informacje u ks. Andrzeja i p. Macieja organisty. Pozostało kilka ostatnich miejsc.
 8. Dziękujemy GRUPIE ŚW. MARTY za sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w piątek.
 9. Zachęcamy do nabycia świątecznej PRASY katolickiej.
 10. Trwają ODWIEDZINY KOLĘDOWE. W najbliższym tygodniu kolęda będzie przebiegała wg następującego porządku: (oddzielna kartka)

 Centrum Idei ku Humanizmowu

 1. Dziś na godz. 15:00, zapraszamy do Kolegiaty na IV FESTIWAL KOLĘD i PASTORAŁEK w wykonaniu chórów i solistów z terenu Powiatu Łaskiego.

KOLĘDA

PONIEDZIAŁEK – 14 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Sienkiewicza (dwóch księży)

                                          ul. Polna bl. 11 (jeden ksiądz)

                                          ul. Bujnowskich bl. 1, 3 (jeden ksiądz)

WTOREK – 15 STYCZNIA

Od godz. 900                 ul. 9 Maja BARAKI (dwóch księży)

Od godz. 1600                ul. Polna bl. 1 (trzech księży)

ŚRODA – 16 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Południowa bl. 3, Polna DOMKI (jeden ksiądz)

                                          ul. Andersa, Wiosenna (jeden ksiądz)

                                          ul. Kononowicza bl. 2, 3 (jeden ksiądz)

                                          ul. Kononowicza bl. 6, 8 (jeden ksiądz)

CZWARTEK – 17 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Bujnowskich bl. 2, 4 (jeden ksiądz)

                                          ul. Kwirama, Bujnowskich bl. 6 (jeden ksiądz)

                                          ul. Kononowicza 1, 4, 5 (dwóch księży)

PIĄTEK – 18 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Północna, Matejki (jeden ksiądz)

                                          ul. Polna bl. 17, 19 (jeden ksiądz)

                                          ul. Łąkowa (dwóch księży)

SOBOTA – 19 STYCZNIA

Od godz. 900         ORCHÓW

 

Od nr 173 (Państwa Chwiałkowskich, czyli Składu Budowlanego), następnie domy przy zakładzie produkującym plandeki, oraz wzdłuż drogi w kierunku torów i przejazdu na Wesółkę. Dalej nowe osiedle domów pod lasem (dwóch księży)

 

Od zakładu produkującego kosze metalowe przy przejeździe kolejowym, dokładnie od nr 175A (Państwa Kaczmarek) wzdłuż torów i następnie drogą do wsi po obu stronach. Po dojściu do wsi kolęda główną ulicą w kierunku Łasku do nr 77 (Pani Karasińskiej Janiny) (jeden ksiądz)

 

Od nr 55 (Pana Nowaka Andrzeja) główną ulicą obok zakładu Profilex, oraz ulicą od numeru 30 do nr 14 (jeden ksiądz)

 

PONIEDZIAŁEK – 21 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. 9 Maja DOMKI i KAMIENICE  (jeden ksiądz)

                                          ul. 9 Maja 46 (jeden ksiądz)

                                          ul. Zielona, Przemysłowa (jeden ksiądz)

                                          ul. Słowackiego, Kasprowicza (jeden ksiądz)

 

WTOREK – 22 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Żeromskiego  (dwóch księży)

                                          Stacja Kolejowa  (dwóch księży)

 

ŚRODA – 23 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Skłodowskiej bl. 3 (jeden ksiądz)

                                          ul. Skłodowskiej bl. 5 (jeden ksiądz)

                                          ul. Skłodowskiej bl. 7 (jeden ksiądz)

 

CZWARTEK – 24 STYCZNIA

Od godz. 1600                ul. Zachodnia (dwóch księży)

                                          UZUPEŁNIENIA (jeden ksiądz)

 


Ankieta Synodu Duszpasterskiego

W styczniu 2018 roku w Archidiecezji Łódzkiej rozpoczął się synod duszpasterski. Rok 2018 był poświęcony młodzieży, 2019 – rodzinie, a 2020 – parafii. Odpowiednio – we współpracy z socjologami z Uniwersytetu Łódzkiego – została przygotowana ankieta skierowana w 2017 do młodzieży, w 2018 roku do rodzin, a w 2019 roku do wszystkich parafian. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w opracowaniach naukowych, z których korzystać będą badacze i uczestnicy Synodu.

Ankieta ma formę internetową, jest całkowicie anonimowa i znajduje się pod linkiemhttp://bit.ly/ankieta-parafia

 


OFIAROWANIE PAŃSKIE - 6 stycznia 2019 r.

Ogłoszenia parafialne

 1. Dziś przeżywamy uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO i jednocześnie I NIEDZIELĘ miesiąca. Po ogłoszeniach zostaną poświęcone kadzidło i kreda.
  Po mszy św. o godz. 10:30 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopatkach przedstawią JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE.
  Na godz. 17:30 zapraszamy na Nabożeństwo Adoracyjne.
  Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę a przeznaczone NA OGRZEWANIE NASZEJ ŚWIĄTYNI.
 2. Jutro (w poniedziałek) po wieczornej mszy św. zapraszamy Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. na kolejne spotkanie do Domu Duszpasterskiego, sala przy garażach.
 3. W ostatnich dwóch tygodniach wpłynęły OFIARY na KOŚCIÓŁ: na konto parafialne od Państwa Banaszek 100 zł, od Bogumiły Niewiadomskiej 100 zł, oraz bezimiennie 150 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 4. Zapraszamy dzieci i młodzież na ZIMOWISKA, w terminie od 17 do 23 lutego, w góry, do Wierchomli Wielkiej. W programie wyjazdu m.in.: nauka jazdy na nartach, warsztaty muzyczne, wyjazd do Krynicy Górskiej, wycieczki górskie oraz inne atrakcji. Tak jak w ubiegłym roku istnieje możliwość wspólnego wyjazdu dzieci i rodziców. Zapisy i bliższe informacje u ks. Andrzeja i p. Macieja organisty.
 5. Zachęcamy do nabycia świątecznej PRASY katolickiej. Są dostępne kalendarze z naszej Kolegiaty.
 6. W niedzielę za tydzień przeżywać będziemy Święto Chrztu Pańskiego, które kończy Okres Bożego Narodzenia. Ofiary, które złożymy na tacę przeznaczone będą na MISJE.
 7. Trwają ODWIEDZINY KOLĘDOWE. W najbliższym tygodniu kolęda będzie przebiegała wg następującego porządku: (oddzielna kartka)

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Dziś na godz. 19:00 zapraszamy na KONCERT NOWOROCZNY w wykonaniu Orkiestry Dętej ŁDK. W programie najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
 2. Zapraszamy na kolejny film z cyklu FILM Z KRZYŻYKIEM zatytułowany „CRISTADA”. To oparta na faktach historia ludzi, którzy decydują się na podjęcie największego ryzyka dla dobra swoich rodzin, wiary i przyszłości swojego kraju. Fabuła filmu przybliża skrywane przez lata prawdziwe wydarzenia powstania cristeros, które w latach 1926-1929 wstrząsnęło Meksykiem.
  Zapraszamy 9 stycznia na godz. 19:30 do Sali widowiskowej ŁDK przy ul. Narutowicza 11. Wstęp wolny
 3. W niedzielę za tydzień - 13 stycznia na godz. 15:00, zapraszamy do Kolegiaty na FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK w wykonaniu chórów i solistów z terenu Powiatu Łaskiego.

KOLĘDA – 2019

 

PONIEDZIAŁEK – 7 STYCZNIA

Od godz. 1600                      ul. Kościelna, Kościuszki, Plac Dąbrowskiego (jeden ksiądz)

                                                ul. Jana Pawła bl. 4 (dwóch księży)

                                                ul. Jana Pawła bl. 8 (jeden ksiądz)

 

WTOREK – 8 STYCZNIA

Od godz. 900             ul. Kilińskiego od nr 8 do 66 (jeden ksiądz)
                                      ul. Kilińskiego od nr 1 do 63 (jeden ksiądz)

                                      ul. Okrzei, Czarnieckiego (jeden ksiądz)

Od godz. 1600                      ul. Jana Pawła bl. 9B (dwóch księży)

                                                ul. Jana Pawła bl. 16, 12 (jeden ksiądz)

                                                ul. Karpińskiego DOMKI i bl. 1, ul. 1 Maja bl. 2, (jeden ksiądz)

 

ŚRODA – 9 STYCZNIA

Od godz. 900            ul. Kilińskiego od nr 127 do 65 (jeden ksiądz)

                                     ul. Kilińskiego od nr 229 do 135, i od nr 98 do 68 (jeden ksiądz)
                                     ul. Prostokątna, blok ze Sklepem (jeden ksiądz)

Od godz. 1600                      ul. Jana Pawła bl. 10 (dwóch księży)

                                                ul. Mickiewicza blok, Szkoła Specjalna, ul. Mickiewicza (jeden ks.)

                                                ul. 1 Maja bl. 5, 7 (jeden ksiądz)

 

CZWARTEK – 10 STYCZNIA

Od godz. 900             ul. Reymonta, Warszawska – od Pl. 11 Listopada (jeden ksiądz)

                                     ul. Warszawska - od Pani Kwiatkowskiej do Pani Prusisz (jeden ksiądz)

                                     ul. Batorego DOMKI,ul. Południowa BARAKI (jeden ksiądz)

Od godz. 1600                      ul. Słoneczna, Prusa (jeden ksiądz)

                                                ul. Widawska od Podłaszcza (jeden ksiądz)

                                                ul. Widawska od Sklepu (jeden ksiądz)

                                                ul. Karpińskiego bl. 3, 5 (jeden ksiądz)

 

PIĄTEK – 11 STYCZNIA

Od godz. 900             ul. Narutowicza – od Gorczyna do Pana Hajdukiewicza (jeden ksiądz)

                                      ul. Narutowicza – od Pl. 11 Listopada, z blokiem 30 i 32 (jeden ksiądz)

Od godz. 1600                      ul. Broniewskiego (jeden ksiądz)

                                                ul. 1 Maja bl. 1, 3, 9 (jeden ksiądz)

                                                ul. Jana Pawła bl. 5 (dwóch księży)

 

SOBOTA – 12 STYCZNIA

Od godz. 900            ORCHÓW

 

Od Ubojni Państwa Bartos po obu stronach trasy w kierunku Zduńskiej Woli do Domu Ludowego. Następnie główną ulica przez Orchów w kierunku Łasku do nr 102 - Miziała Leokadia (jeden ksiądz)

Od nru 78, na wysokości Domu Ludowego, główną drogą przez Orchów w kierunku Łasku do nru 128 - Pani Kocik (jeden ksiądz)

Od Sklepu na początku Orchowa pod nrem 154 główną drogą przez Orchów w kierunku Zduńskiej Woli po obu stronach ulicy do nru 120 – Państwa Włodarczyk (jeden ksiądz)

                                     DĄBRÓWKA (jeden ksiądz) – prosimy przyjechać po księdza


NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - 30 GRUDNIA 2018 R.

Ogłoszenia parafialne

 1. Jutro OSTATNI DZIEŃ ROKU. Zapraszamy na godz. 17:30 na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. O godz. 18:00 msza św. w czasie, której chcemy podziękować Bogu za miniony rok.
 2. We wtorek NOWY ROK - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze święte sprawujemy wg porządku niedzielnego.
 3. W tym tygodniu przypada I CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA i NIEDZIELA miesiąca. Spowiedź w piątek w czasie mszy świętych porannych i po południu od godz.17:00. Nabożeństwo pierwszopiątkowe o godz. 17:45. W sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP po mszy św. o godz. 7:00.
 4. W niedzielę przypada uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, zwana w naszej tradycji Świętem Trzech Króli. Tego dnia poświęcimy w kościele kadzidło i kredę. Już dziś wychodząc z kościoła można nabyć pod chórem przygotowane i estetycznie zapakowane w woreczki foliowe: kredę, kadzidło i specjalny węgielek do rozpalenia w domu. Ww. komplety nie są jeszcze poświęcone. Poświęcone zostaną 6 stycznia.
  Ofiary, które tego dnia złożymy na tacę przeznaczone będą NA OGRZEWANIE NASZEJ ŚWIĄTYNI w sezonie zimowym.
 5. W przyszłą niedzielę, 6 stycznia, po mszy św. o godz. 10:30 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopatkach przedstawią JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE.
  Po mszy św. o godz. 18:00 zapraszamy na KONCERT KOLĘD w wykonaniu ORKIESTRY DĘTEJ Łaskiego Domu Kultury.
 6. Trwają ODWIEDZINY KOLĘDOWE. W pierwszych dniach stycznia przybędzie do naszej parafii Ks. Roman Własiuk z Łucka, który będzie pomagał w naszej parafii w czasie wizyt duszpasterskich.
  Prosimy aby nie zgłaszać w kancelarii parafialnej ewentualnych pogrzebów na soboty. Ułatwi to znacznie przebieg odwiedzin kolędowych. Dziękujemy za zrozumienie.
  W najbliższym tygodniu kolęda będzie przebiegała wg następującego porządku: (oddzielna kartka)
 7. Zapraszamy dzieci i młodzież na ZIMOWISKA, w terminie od 17 do 23 lutego, w góry, do Wierchomli Wielkiej. W programie wyjazdu m.in.: nauka jazdy na nartach, warsztaty muzyczne, wyjazd do Krynicy Górskiej, wycieczki górskie oraz inne atrakcji. Tak jak w ubiegłym roku istnieje możliwość wspólnego wyjazdu dzieci i rodziców. Zapisy i bliższe informacje u ks. Andrzeja i p. Macieja organisty.
 8. Zachęcamy do nabycia świątecznej PRASY katolickiej.

KOLĘDA – 2018/2019

PONIEDZIAŁEK – 31 GRUDNIA

Od godz. 900        GORCZYN

                                              Kresy (jeden ksiądz)

                                              Stara Wieś – idąc od Dąbrówki w kierunku Maurycy, zgodnie z numeracją domów  (drugi ksiądz)

                                PODŁASZCZE (trzeci ksiądz)

 

WTOREK – 1 STYCZNIA

NOWY ROK - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

 

ŚRODA - 2 STYCZNIA

Od godz. 900         ul. 1 Maja DOMKI (jeden ksiądz)

                                  ul. Górna (drugi ksiądz)

Od godz. 1600                ul. Narutowicza 7 (trzech księży)

 

CZWARTEK – 3 STYCZNIA

Od godz. 900        ul. Konopnickiej, Łaskiego (jeden ksiądz)

                                 ul. Wąska i Tylna (drugi ksiądz)

Od godz. 1600                ul. Jana Pawła bl. 2, 3, 6 (trzech księży)

 

PIĄTEK – 4 STYCZNIA

Od godz. 900        Plac 11 Listopada od STOPU (jeden ksiądz)
                                 ul. Armii Krajowej, Źródlana (drugi ksiądz)

Od godz. 1600                Silikaty (jeden ksiądz)

                                          ul. Skłodowskiej bl. 2 (jeden ksiądz)

                                          ul. Polna bl. 7 (dwóch księży)

 

SOBOTA – 5 STYCZNIA

Od godz. 900         WOLA ŁASKA

                                         od garaży (jeden ksiądz)

                                         od P. Kalinowskiego (drugi ksiądz)

                                         od P. Frątczaka (trzeci ksiądz)

 


BOŻE NARODZENIE - 25 grudnia 2018

Drodzy Parafianie, przybyli Goście!

Narodziny Jezusa Chrystusa są wielkim znakiem miłości Pana Boga i wielkodusznym objawieniem Jego miłosiernego oblicza. Niech Jezus Chrystus umacnia Was swoim błogosławieństwem, towarzyszy wszystkim podejmowanym zadaniom, niech daje siłę i pozwala odnajdywać prawdziwy sens i wartość codziennych wydarzeń.
W troskliwych dłoniach Maryi i Józefa składamy wszystkie Wasze pragnienia i intencje. Niech u Bożej dzieciny wypraszają dla Was skarby łask i wprowadzają szczęśliwie w Nowy Rok 2019.

Z darem modlitwy przy żłóbku Bożej Dzieciny i życzeniami obejmujemy wszystkie rodziny naszej parafii. Młodzież, dzieci, szczególnie chorych, samotnych i przebywających w szpitalach.


 1. Przez najbliższe dwa świąteczne dni zapraszamy na MSZE ŚWIĘTE do Kolegiaty. Msze będą sprawowane wg porządku niedzielnego.
 2. W najbliższą niedzielę - 30 grudnia, przypada święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. W ostatni dzień roku – 31 grudnia (poniedziałek), zapraszamy do Kolegiaty na godz. 17:30 na NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNO-PRZEBŁAGALNE. O godz. 18:00 msza św. dziękczynna za kończący się 2018 rok ze sprawozdaniem prac duszpasterskich i gospodarczych naszej parafii.
 3. Od piątku chcemy rozpocząć tegoroczne ODWIEDZINY KOLĘDOWE w domach naszych parafian. Prosimy o pomoc, szczególnie na wioskach. Nie chcemy nikogo z oczekujących pominąć. Będziemy wdzięczni jeśli każdego dnia zgłoszą się osoby z wiosek, które mogłyby towarzyszyć kapłanom w kolędowaniu. Prosimy również aby nie zgłaszać w kancelarii parafialnej ewentualnych pogrzebów na soboty. Ułatwi to znacznie przebieg odwiedzin kolędowych. Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na Waszą pomoc. W najbliższym tygodniu kolęda będzie przebiegała wg następującego porządku: (oddzielna kartka)
 4. Zapraszamy do udziału w koncercie „BETLEJEM W ŁODZI”, jaki odbędzie się w Atlas Arenie 12 stycznia (sobota) 2019 r. o godz. 18:00. To niezwykły koncert kolęd z różnych stron świata, podczas którego wystąpią między innymi Kayah, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Antonia Krzysztoń,O wraz z Orkiestrą AUKSO. Podczas koncertu będziemy łamać się opłatkiem z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem oraz śpiewać kolędy. Bilety na to wydarzenie są do nabycia na stronie www.betlejemwpolsce.pl
 5. Zachęcamy do nabycia świątecznej prasy katolickiej. Kalendarzy na Nowy Rok.

KOLĘDA

 

Piątek – 28 GRUDNIA

Od godz. 900        ŁOPATKI

                                      od Podłaszcza (jeden ksiądz)

                                      od Kółka Rolniczego (drugi ksiądz)

                                      Osiedle (trzeci ksiądz)

Od godz. 1600       ŁASK

                                      Narutowicza bl. 5 (trzech księży)

 

Sobota – 29 GRUDNIA

Od godz. 900        GORCZYN

                                      jeden ksiądz - od nr. 64 do Osiedla pod lasem przy Łop. Cegielni

                                      drugi ksiądz - od nr. 65 przy głównej trasie w kierunku S8, następnie wewnętrzne uliczki Osiedla głównego

                                      trzeci ksiądz – od Stolarni do krzyża i trasą główną w kierunku S8, kończąc na Garbarni

Od godz. 1200      ŁOPATKI CEGIELNIA


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.