Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Darowizna

czytaj więcej

Rys historyczny

Data erygowania parafii

17.05.1366 r. ks. abp gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik

 

Geneza i krótka historia budowy kościoła parafialnego

Obecny kościół został wybudowany w latach 1517 – 1523, murowany, w stylu gotyckim, z fundacji abpa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego. Konsekrowany 06.02.1525 r. przez abpa Jana Łaskiego, a  02.03.1525 r. wyniesiony do godności kolegiaty.

 

Na początku XVIII w. kolejny właściciel Łasku – Stanisław Wierzbowski dobudował do korpusu kolegiaty, od południowej strony, obszerną kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej. W następnych latach, po przeciwnej stronie, od północy rozpoczęto budowę drugiej niemal identycznej kaplicy – św. Anny.

 

W 1747 r. i 1749 r. podczas wielkich pożarów kościół spłonął. Odbudowany przez Marcina Załuskiego, Antoniego Narzymskiego i Grzegorza Zachariasiewicza, ale już w stylu barokowym. Jest to kościół orientowany, trójnawowy, z prezbiterium zamkniętym.

 

24.09.2005 r. arcybiskup Władysław Ziółek ustanowił kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej (Abp-453-1201/05). 25.09.2005 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp dokonał uroczystej koronacji Matki Bożej Łaskiej z Dzieciątkiem. Korony zostały pobłogosławione 18.08.2002 r. na Błoniach Krakowskich przez Jana Pawła II.

 

W 2010 r. rozpoczął się kompleksowy remont kolegiaty w ramach programu "Łask – Łodź - Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości - stworzenie trzech centrów idei" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Najważniejsze elementy wyposażenia Kościoła

  • Ołtarz główny rokokowy z obrazem św. Michała Archanioła (malował Filip Castaldi), oraz rzeźbami aniołów.
  • Boczny ołtarz rokokowy z obrazami Świętej Rodziny (XVIII) w.)i św. Rocha oraz świętych Antoniego, Wojciecha i Stanisława.
  • Srebrna trumienka na relikwie św. Juliana XVIII w.
  • Boczny ołtarz rokokowy NMP Różańcowej i św. Walentego z rzeźbami św. Wawrzyńca i Zakonnicy.
  • Ołtarz w kaplicy NMP z Dzieciątkiem z 1760 r., okrągła, alabastrowa płaskorzeźba NMP z końca XV w. przypisywana Andrea Della Robbi, przywieziona z Rzymu przez abpa Jana Łaskiego.

Krótka historia budowy innych obiektów parafialnych (kaplic, cmentarza, plebanii, domów parafialnych itp.

Kościół garnizonowy p. w. Świętego Ducha i św. Rafała Archanioła – został wzniesiony w 1666 r. jako kościół szpitalny. W latach 1811 – 1945 świątynia służyła miejscowej gminie ewangelickiej.

 

Kaplica p. w. św. Franciszka Serafickiego na cmentarzu grzebalnym – została zbudowana w 1827 r. przez Salomeę Sicińską z Rybickich za pieniądze pozostawione przez nieznanego oficera napoleońskiego idącego na wojnę w 1812 r.

 

Kaplica p. w. MB Nieustającej Pomocy w Łopatkach – została zbudowana w 1985 r.
Plebania została zbudowana w latach 1812 – 1830 murowana, nadbudowa pierwszego piętra w 1958 r., kanalizacja, centralne ogrzewanie.

 

 

Kościoły i kaplice na terenie parafii

Kościół garnizonowy p. w. Świętego Ducha i św. Rafała Archanioła, Łask, ul. Jana Pawła II nr 14,

Kaplica w Domu Sióstr Sercanek, Łask, ul. Kościuszki 20,

Kaplica p. w. św. Franciszka Serafickiego na cmentarzu grzebalnym, Cmentarz grzebalny: 5,777 ha (300 m)

Kaplica p. w. MB Nieustającej Pomocy w Łopatkach

 


Formy duszpasterstwa

Parafialne Koło Caritas

Żywa Róża,

Biuro Radia Maryja,

Rycerstwo Niepokalanej,

Stowarzyszenie MB Patronki Dobrej Śmierci,

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego,

Schola dziecięca i młodzieżowa,

Koło Misyjne Dzieci,

Młodzieżowa Grupa Różańcowa,

Młodzieżowa Grupa Oazowa,

Szkolne Koła Caritas w szkole podstawowej i w szkole średniej.

 

Wykaz proboszczów parafii od 1920 r.

† Ks. Gustaw Łaski 1921 – 1925

† Ks. Edward Kopczyński 1925 – 1930

† Ks. Stanisław Sieciński 1930 – 1933

† Ks. Zygmunt Gajewicz 1933 – 1942

kościół zamknięty 1941 – 1945

† Ks. Czesław Ochnicki 1945 – 1947

† Ks. Bronisław Gajda 1947 – 1948

† Ks. Wacław Breitenwald 1948 – 1950

† Ks. Zygmunt Franczewski 1950 – 1955

† Ks. Jan Jachimiak 1955 – 1957

† Ks. Zygmunt Franczewski 1957 – 1971

† Ks. Józef Naruszewicz 1971 – 1986

† Ks. Henryk Koźmiński 1986 – 2000

† Ks. Marian Ciupiński 2000 – 2016

Ks. Piotr Pirek 2015 - 2023

Ks. Zenon Miksa 2023 -

 

 

Księża pochodzący z parafii:

Ks. Henryk Fiutkowski, wyśw. 1952 r.

Ks. Jerzy Świątek, wyśw. 1960 r.

Ks. Ireneusz Kulesza, wyśw. 1980 r.

Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz, wyśw. 1985 r.

Ks. Jarosław Leśniak, wyśw. 1994 r.

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

† s. Bronisława (Szymona) Michalak, 1938 r., urszulanka SJK

s. Halina (Ezechiela) Krawczyk, 1948 r. pasterka

s. Józefa (Krystyna) Sobul, 1959 r., siostra Wspólnej Pracy

s. Julia (Vianneya) Stasiak, 1964 r., urszulanka SJK

† s. Zofia (Augusta) Kolanus, 1969 r., pasterka

s. Halina (Weronika) Stawicka, 1977 r., sercanka

s. Wiesława (Teresa) Snopkowska, 1978 r., sercanka

s. Halina Elżbieta (Chrystosława) Adamczewska, 1979 r., sercanka

s. Teresa (Marcina) Glezman, 1979 r., sercanka

s. Zofia Anna (Marta) Mazur, 1979 r., sercanka

s. Agnieszka Ciszewska, 1994 r. nazaretanka.

 

 

Księgi metrykalne parafii

ochrzczonych od 1808 r.,

małżeństw do 1808 r.,

zmarłych od 1808 r.

 

 

Aktualne miejscowości należące do parafii

Dąbrówka – 5 km,

Gorczyn – 3 km,

Łopatki – 3,5 km,

Łopatki Cegielnia – 3 km,

Orchów – 1,5 km,

Podłaszcze – 2 km,

Sylikaty i Wola Łaska – 1,5 km.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.