Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

1 / 3

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
PARAFII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ŁASKU 

 

Wydarzenia

KOMUNIKAT Abpa Grzegorza Rysia


Dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. w niedzielę i święta


PIELGRZYMKA GRUP ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO ŁASKU ZOSTAJE ODWOŁANA!

Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej informuje, że pielgrzymka grup Żywego Różańca do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej, planowana na sobotę 10 października, ze względów pandemicznych, zostaje odwołana.

 

Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej

 


Pielgrzymka grup Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej


Informacje dla Kandydatów do Bierzmowania


Jubileuszowa Pielgrzymka archidiecezji Łódzkiej do Gniezna


Apel na sierpień - miesiąc abstynencji

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

i Osób Uzależnionych

na sierpień – miesiąc abstynencji 2020

Do odczytania w XVII Niedzielę Zwykłą, 26 lipca 2020 r.

Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką bezbożną ideologią. Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia Polskę.

Trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Kościoła. Problemy alkoholowe dotykają większość Polaków. Z bólem stwierdzamy, że w przestrzeni publicznej lekceważony jest problem nietrzeźwości. Chore są zwyczaje narodowe i rodzinne, które kultywują powszechne używanie alkoholu jako wyraz dobrego świętowania i udanej zabawy. Chore jest prawo, które umożliwia promowanie pijackiego stylu życia. „Przezwyciężenie klęski pijaństwa i alkoholizmu musi zaczynać się w rodzinie, ale całe społeczeństwo, cały Naród, Kościół i państwo muszą współdziałać i to ze wszystkich sił” – często przypominał jeden z największych apostołów trzeźwości, sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

Spożywanie alkoholu osłabia znacząco kondycję zdrowotną Narodu. Związane jest z ponad dwustu chorobami, w tym także nowotworowymi. Nadmierne spożywanie alkoholu skraca życie średnio o 16-20 lat. W ciągu roku, przez legalnie sprzedawany alkohol, umiera kilkanaście tysięcy Polaków. Wielu naszych rodaków znajduje się na skraju życiowej przepaści. Nie wolno nam milczeć, gdy bliźni, nadużywając alkoholu, dręczą siebie i bliskich, grzeszą i narażają się na wieczne potępienie.

Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych w tym roku w sposób szczególny zwraca uwagę na sytuację tych polskich dzieci, które drastycznie cierpią z powodu pijaństwa i nałogów rodziców, a także same są coraz bardziej narażone na uzależnienia. Naszym działaniom przyświeca hasło: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”.

Troska o życie i zdrowie dzieci nienarodzonych

Niezwykle ważna jest całkowita abstynencja od alkoholu kobiet w stanie błogosławionym i podczas karmienia piersią. Picie alkoholu w czasie ciąży może spowodować poronienie lub uszkodzić mózg dziecka, powodując ciężkie i nieodwracalne schorzenia. FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, jest jednostką chorobową w stu procentach możliwą do uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży i podczas karmienia piersią powstrzyma się od picia alkoholu. Niestety, badania przeprowadzone w Polsce dowodzą, że jedna trzecia kobiet w ciąży spożywa alkohol. Każda dawka alkoholu dla nienarodzonego dziecka jest szkodliwa. Zaburzenia związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym mają charakter trwały i towarzyszą dziecku do końca życia. Specjaliści podkreślają, że równie ważny dla zdrowia dziecka jest materiał genetyczny obojga rodziców, dlatego tak istotna jest przynajmniej trzymiesięczna abstynencja przed poczęciem dziecka. Kochani rodzice, zachowajcie całkowitą abstynencję od alkoholu, jeśli kochacie wasze poczęte dzieci.

Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach

Małżeństwo i rodzina to pierwsze i najważniejsze środowisko troski o trzeźwość. To również pierwsza i najważniejsza szkoła wychowania do trzeźwości. O tym, jak ważna jest trzeźwość rodziców, najłatwiej możemy przekonać się wtedy, gdy popatrzymy na sytuację rodzin dotkniętych dramatem pijaństwa czy choroby alkoholowej. W rodzinach z problemem alkoholowym cierpią wszyscy - i ci, którzy nadużywają alkoholu, i ci, którzy pozostają z nimi w bliskim kontakcie. Tych zjawisk szczególnie boleśnie doświadczaliśmy w sytuacji panującej pandemii.

Jeśli alkoholu nadużywa ojciec czy matka, to taki rodzic przestaje być zdolnym do tego, żeby z miłością przyjmować i mądrze wychowywać potomstwo. Upijający się rodzic staje się źródłem niewyobrażalnego cierpienia i udręki dla dzieci. Odbiera im wiarę w miłość, niszczy ich poczucie bezpieczeństwa. Blokuje rozwój duchowy, moralny i społeczny. Sprawia, że dzieci popadają w biedę materialną, w społeczną izolację, w problemy psychiczne, moralne, duchowe i religijne. W konsekwencji ich życie zamienia się w gehennę, a powstałe w dzieciństwie deficyty utrudniają dorosłe życie.

Czynniki chroniące dzieci przed uzależnieniami

Głównym powodem sięgania przez nieletnich po alkohol nie jest ani ich zła wola, ani skłonności czy obciążenia genetyczne, ani przypadkowa „ciekawość”, lecz trudności w radzeniu sobie z życiem, sygnalizowane przez bolesne stany emocjonalne. Istotny wpływ mają także zgubne obyczaje, wspierające pijaństwo, a także modelowanie zachowań przez zły przykład dorosłych i negatywny nacisk rówieśniczy. Badania wskazują, że wczesna inicjacja alkoholowa, pochodzenie z rodziny, w której choćby jeden z rodziców jest uzależniony, znacznie zwiększają prawdopodobieństwo popadania w uzależnienia przez dzieci.

Rodzinę, w kształtowaniu dojrzałej osobowości dzieci, powinna wspierać szkoła. Dlatego priorytetem odpowiedzialnych nauczycieli i wychowawców jest wychowywanie dzieci i młodzieży w oparciu o wartości chrześcijańskie. To nie przekaz wiedzy, lecz tworzenie pozytywnych więzi, ukazywanie konstruktywnych wzorców oraz norm postępowania jest warunkiem skuteczności programów profilaktycznych.

Troska rządu i samorządu o abstynencję dzieci

Stanowienie dobrego prawa i skuteczne jego egzekwowanie to podstawowe zadanie instytucji państwowych i samorządowych. Prawo bezwzględnie musi chronić najmłodszych obywateli przed uzależnieniami i demoralizacją. Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zgody tych instytucji na reklamę alkoholu, która zniszczyła już niejedno pokolenie Polaków. Reklamodawcy posługują się manipulacją i kłamstwem. Tworzenie bezpiecznego środowiska życia oraz rozwoju dzieci i młodzieży wymaga ponadto ograniczenia fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że te właśnie działania znacząco wpływają na zmniejszenie spożycia napojów alkoholowych. Każdy pomysł zwiększania liczby punktów sprzedaży alkoholu, towarzyski przymus picia, tolerowanie nadużywania alkoholu, to przejaw nieodpowiedzialności, cynizmu i wrogości wobec człowieka.

Troska Kościoła o abstynencję dzieci

Zadaniem duszpasterzy w aspekcie troski o abstynencję dzieci i młodzieży jest pomaganie wychowankom, by wzrastali w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Rolą kapłanów jest także konsekwentne zapobieganie wszelkim, a nie tylko niektórym zachowaniom, które są szkodliwe dla dzieci i młodzieży.

Ogromną rolę w wychowaniu do prawdziwej wolności odgrywają dziecięce wspólnoty parafialne. Program abstynenckiego ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, oparty na podstawowych wartościach chrześcijańskich – modlitwie, ofierze, wstrzemięźliwości i skromności, jest wspaniałą propozycją dla wszystkich grup. Może wzbogacić formację, którą przechodzą dzieci w już istniejących wspólnotach, bądź też może stać się inspiracją dla nowo powstających grup parafialnych. Cenne jest włączanie się nastolatków w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Sierpniowa abstynencja błogosławionym świadectwem i odpowiedzialnym stylem życia

Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podjęta w sierpniu przez dorosłych, jest wymownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i alkoholizm wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty.

Zachęcamy wszystkich dorosłych, aby odważnie podjęli tę decyzję, której skutki są zawsze błogosławione. Jest to niezmiernie ważne szczególnie w sytuacji pandemii oraz rosnącego bezrobocia i ubóstwa. Niech jak najwięcej Polaków z odwagą powie: Nie piję, bo kocham. Nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowiedzialnego życia. Nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili. Nie piję, bo pamiętam słowa bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje dzieci i młodzież, a sięga po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest zdrajcą narodu i wiary. Nie piję, bo wiem, że alkohol może zniewolić każdego, bez względu na wiek, płeć, pozycję społeczną czy wykonywany zawód. Nie piję, bo pragnę cieszyć się wolnością, której fundamentem jest cnota trzeźwości.

Niech Bóg błogosławi tym wszystkim, którzy z radością podejmą decyzję o sierpniowej abstynencji. Kroczmy razem z Maryją drogą Chrystusowej wolności do pełnego zwycięstwa.     

 

Łomża, dnia 1 czerwca 2020 r.        

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP 

Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

__________________________

Za zgodność:

 

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 

Apel stanowi materiał do wykorzystania duszpasterskiego


List od pątników Pielgrzymki Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę

Drodzy Przyjaciele Pieszej Pielgrzymki Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę!

    

Serdecznie Was pozdrawiamy z Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Działdowa 

i Brodnicy. Przesyłamy zapewnienie o stałej pamięci modlitewnej przed figurą Matki Bożej Lipskiej, z którą co roku rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie do Częstochowy. Przedstawiamy Jej każdą i każdego z Was, wspominając z wdzięcznością dobro jakiego co roku doświadczamy w pierwszych dniach sierpnia wędrując do tronu Jasnogórskiej Pani przez Wasze parafie i miejscowości. Serce, które nam okazujecie, gościna w progach waszych domów, trwające nieraz do późnych godzin nocnych rozmowy, liczne prośby 

o modlitwę w konkretnych intencjach są wyrazem Waszej żywej wiary i gorącej miłości Boga i bliźniego, za które Wam dziękujemy. 

Pan Jezus mówi w Ewangelii: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili' (Mt 25,40). Zaś Kościół w oparciu o Słowo Boże zachęca nas do pełnienia uczynków miłosierdzia. Wśród nich są miedzy innymi te trzy: „głodnych nakarmić, spragnionych napoić, podróżnych w dom przyjąć”. Nasz Pan obiecuje: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mk 9, 41). Podczas licznych spotkań pielgrzymkowych, które systematycznie organizujemy w naszych parafiach modlimy się o wypełnienie tych słów. Nasi kapłani często sprawują Msze święte w intencjach ofiarodawców i dobroczyńców pielgrzymki. 

Drodzy Bracia i Siostry! Ze smutkiem informujemy, że ze względu na pandemię koronawirusa z wieloma z Was się w tym roku na pątniczym szlaku nie zobaczymy. Pielgrzymka wprawdzie się odbędzie, ale w bardzo ograniczonej formule. Zmuszeni byliśmy podjąć taką decyzję w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pielgrzymów i podejmujących nas co roku gościną gospodarzy miejsc, w których się zatrzymujemy. Piesza Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę, która jest częścią Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej w roku 2020 będzie miała charakter sztafety, która w dniach od 1 do 12 sierpnia będzie podążać do tronu Matki Bożej Królowej Polski. Przedstawiciele poszczególnych grup, ściśle zachowując przepisy sanitarne, każdego dnia na wyznaczonej trasie będą nieść intencje swoje oraz wszystkich, którzy z wiadomych względów nie mogli wziąć udziału w tych „rekolekcjach” w drodze”. W szczególny sposób będą pamiętać o naszych dobroczyńcach.    

Zapraszamy Was do duchowej łączności z nami i prosimy o modlitwę w intencji pielgrzymki, o jej owoce, o zdrowie i bezpieczeństwo pątników, za wszystkie służby pielgrzymkowe. W miejscowościach, z których podążamy będziemy zbierać się każdego dnia w świątyniach na modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim polecając wstawiennictwu naszej Pani i Królowej także intencje przyjaciół pielgrzymki. Trwamy w nadziei spotkania w przyszłym roku w normalnych warunkach i tradycyjnej formule.

W imieniu pątników z Pieszej Pielgrzymki Ziemi Lubawskiej

Ks. Karol Schmidt i ks. Zdzisław Licznerski - koordynatorzy pielgrzymki

 


40. Piesza Pielgrzymka Ziemi Łaskiej na Jasną Górę

           

          Czterdziesty raz z Kolegiaty wyruszy w tym roku pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku będziemy pielgrzymować pod hasłem JEDEN DUCH, JEDNO SERCE. Nasze jubileuszowe pielgrzymowanie przygotowujemy w trudnym dla nas czasie jakim jest epidemia koronawirusa. Musimy dostosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasad jakie zostały przyjęte w naszej archidiecezji.

 1. Maksymalna ilość uczestników pielgrzymki to 100 osób plus obsługa pielgrzymki (kapłani, służby medyczna, porządkowa, kierowania ruchem, muzyczna),
 2. Limit wiekowy dla osób, które się zapiszą (od 18 do 65 roku życia); limit wiekowy nie dotyczy osób pielgrzymujących duchowo,
 3. Nie nocujemy na trasie pielgrzymki, każdego dnia wracamy do domów autokarem bądź prywatnymi samochodami. Kolejnego dnia do Parzna, Stróży, Ostrowów nad Okszą dowiezie nas autokar bądź przyjedziemy we własnym zakresie,
 4. Noclegi możliwe są dopiero w Częstochowie, możemy zapisać się na nie w kancelarii parafialnej Kolegiaty Łaskiej przy ul. Warszawskiej 15,
 5. Każdego dnia przed wyruszeniem pielgrzymki trzeba będzie podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz przejść kontrolę temperatury ciała. (temperatura będzie również sprawdzana w ciągu dnia i na zakończenie pielgrzymowania w miejscach docelowych),
 6. Każdy przypadek, kiedy ktoś z pielgrzymów poczuje się gorzej musi być zgłoszony służbom medycznym,
 7. Lekarz będzie dostępny w czasie drogi i na postojach przy samochodzie medycznym,
 8. W tym roku ze względów bezpieczeństwa nie będą przygotowywane ciepłe napoje na postojach,
 9. Każdego dnia będzie ciepły posiłek, przygotowany prze firmę cateringową z zachowanie norm bezpieczeństwa sanitarnego,
 10. Na postojach będą dostępne toalety i umywalki oraz płyn do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe,
 11. W drodze należy zachować dwumetrowe odstępy bądź zasłonić usta i nos (maseczki bądź chusty pielgrzymi organizują we własnym zakresie, każdy pielgrzym powinien być wyposażony w płyn do dezynfekcji rąk),
 12. Pielgrzymka rozpocznie się w piątek 21 sierpnia Eucharystią w Kolegiacie Łaskiej o godz. 8:00,
 13. Wejście na Jasną Górę przewidziane jest na godz. 13:30,
 14. 25 sierpnia (wtorek) o godz. 6:00 w Kaplicy Matki Bożej będzie Msza św. dla Pieszej Pielgrzymki Ziemi Łaskiej, na którą zapraszamy także osoby, które pielgrzymują duchowo, które z racji istniejących ograniczeń nie mogły pójść pieszo na Jasną Górę. Po Eucharystii o godz. 7:45 spotkamy się na „wałach jasnogórskich” na drodze krzyżowej,
 15. 26 sierpnia Suma Odpustowa na „Szczycie Jasnogórskim” o godz. 11:00,
 16. Możliwość powrotu autokarem w środę 26 sierpnia o godz. 15:30,
 17. Ceny noclegów w Częstochowie kształtują się od 25 zł do 90 zł za noc (Siostry Zmartwychwstanki, Al. NMP; Siostry Franciszkański, ul. Wyszyńskiego, Hale, Dom Pielgrzyma – w pierwszej kolejności na noclegi mogą zapisać się osoby, które pieszo idą na Jasną Górę). Zachęcamy również, by noclegów w Częstochowie szukać również we własnym zakresie.
 18. Koszt udziału w pielgrzymce 70 zł.
 19. Koszt powrotu autokarem z Częstochowy w dniu 26 sierpnia – 40 zł
 20. Ze względu na zwiększoną liczbę zachorowań na covid-19 bardzo prosimy by we własnym zakresie zapewnić dojazdy na miejsca, w których do tej pory były noclegi (Parzno, Stróża, Kuźnica Brzeźnicka i Ostrowy nad Okszą)
 21. Każdy pielgrzym (również Ci, którzy pozostaną w domach) otrzyma plakietkę pielgrzyma, identyfikator, materiały do rozważania tegorocznego hasła pielgrzymki. Umożliwimy także łączność on-line przez kanał YouTube z codziennych Mszy św., konferencji, modlitw, nabożeństw.
 22. Istnieje możliwość pielgrzymowania na zasadzie sztafety, każdego dnia inna osoba. Zwracam się z prośbą, aby pielgrzymi sami dobrali się w grupy 2, 3, 4 – osobowe i zgłosiły to przy zapisie, określając, kto w jaki dzień będzie szedł pieszo z pielgrzymką.
 23. Pamiętajmy o trosce o siebie i o tych, których spotkamy na pielgrzymkowym szlaku.
 24. Zapisy rozpoczną się 1 sierpnia w parafiach: Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku, ul. Warszawska 15; św. Jana Chrzciciela w Buczku; MB Częstochowskiej w Zelowie; Narodzenia NMP w Szczercowie.

 

 

 


Link do grupy 'Bierzmowanie Kolegiata 2020'

Zwracamy się z prośbą do osób, które w tym roku przygotowują się do sakramentu bierzmowania, aby zechciały dołączyć do grupy na facebooku - 'Bierzmowanie Kolegiata 2020'.

W związku z pandemią i towarzyszącymi jej obostrzeniami nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy powrócimy do tradycyjnych spotkań, dlatego na początek proponujemy taką formę kontaktu.

(proszę kliknąć w poniższy obrazek)


Liturgia

2020-10-23, Piątek, Rok A, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Ef 4, 1-6
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)
Por. Mt 11, 25
Łk 12, 54-59
2020-10-24, Sobota, Rok A, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
Ef 4, 7-16
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc)
Por. Ez 33, 11
Łk 13, 1-9
2020-10-25, Niedziela, Rok A, II, Trzydziesta Niedziela zwykła albo Rocznica poświęcenia kościoła własnego
Wj 22, 20-26
Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2)
1 Tes 1, 5c-10
J 14, 23
Mt 22, 34-40

LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.