Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Ogłoszenia Duszpasterskie

28 NIEDZIELA ZWYKŁA

14 października 2018 r.

 

Ogłoszenia parafialne

 

 1. NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dla dorosłych i dzieci codziennie o godz. 17:15, w niedzielę o 17:30. Zachęcamy Rodziców, aby zechcieli przyprowadzić dzieci na różaniec.
 2. Zapraszamy na spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej i pozostałych GRUP MODLITEWNYCH (wyjątkowo) w czwartek - 18 października o godz. 19:00.
 3. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej dyżuruje PANI PSYCHOLOG.
 4. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 5. W piątek przeżywamy wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i 34 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. W czasie modlitwy różańcowej o godz. 17:15 i mszy św. o godz. 18:00 będziemy modlić się o KANONIZACJĘ KS. JERZEGO oraz w intencji członków Solidarności. Po mszy św. przejdziemy przed Kolegiatę do płyty upamiętniającej ks. Jerzego, gdzie nastąpi złożenie kwiatów.
 6. Za tydzień w niedzielę o godz. 18:00 msza św. z MODLITWĄ o UZDROWIENIA.
 7. W minionym tygodniu wpłynęła na KOŚCIÓŁ OFIARA: bezimienni 50 zł. Bóg zapłać ofiarodawcy!
 8. W Kancelarii parafialnej można zamawiać WYPOMINKI na następny rok.
 9. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej oraz KALENDARZY na 2019 rok.
 10. Dziś z racji DNIA PAPIESKIEGO wychodząc z kościoła możemy złożyć ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”czyli stypendia dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin.

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Zachęcamy do zapoznania się z wystawą prezentowaną we wnętrzu naszej świątyni. Wystawa nosi tytuł: „Święty Jan Paweł II w prasie polskiej” i powstała z racji 40 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Prezentowana jest na ponad 30 planszach. Wyboru i opracowania na podstawie własnej kolekcji dokonał pan Feliks Dębkowski. Wystawę zwiedzamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozpoczynając w kaplicy Św. Anny od plakatu tytułowego.
 2. Zapraszamy na film zatytułowany „CHATA”. To opowieść o człowieku, który pogrąża się w rozpaczy po śmierci córki. Wszystko zmienia się, gdy otrzymuje tajemniczy list. „Chata” to piękna historia o przebaczeniu i uzdrawianiu relacji z Bogiem i najbliższymi. To film, który koniecznie trzeba zobaczyć. Film będzie wyświetlony w środę 17 października o godz. 19:00 w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11. WSTĘP WOLNY.

27 NIEDZIELA ZWYKŁA

7 października 2018 r.

 

Dzisiejsze ofiary składane na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie naszej świątyni w sezonie zimowym. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

 

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ


do przekazania wiernym w niedzielę 7 października 2018 r. 

 1. Archidiecezjalny Kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnejzaprasza strażaków na pielgrzymkędo kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lutomiersku
  (ul. Kopernika 3), która odbędzie się 20 października2018 r. Mszy św. o godz. 11.00 z racji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 60. rocznicy powstania Ołtarza Strażackiego w Lutomiersku przewodniczył będzie Ks. Bp Ireneusz Pękalski.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Bóg zapłać za OFIARY złożone dziś na tacę, przeznaczone na OGRZEWANIE ŚWIĄTYNI w sezonie zimowym.
 2. Rodziców, których dzieci przyjęły I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ w minionym roku, zapraszamy dziś na spotkanie po Mszy św. o godz. 10:30
 3. Każdego dnia zapraszamy na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dorosłych i dzieci codziennie na godz. 17:15, w niedzielę na 17:30. Zachęcamy Rodziców, aby zechcieli przyprowadzić swoje dzieci na różaniec.
 4. Jutro o godz. 19:00 kolejne Spotkanie KRĘGU BIBLIJNEGO.
 5. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej dyżuruje PANI PSYCHOLOG.
 6. W najbliższą sobotę 13 października będziemy gościli w naszym Łaskim Sanktuarium pielgrzymów, którzy przybędą w ramach VI ARCHIDIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:30. MSZA ŚW. dla pielgrzymów rozpocznie się o godz. 12:00. Obecni będą kapłani naszej Archidiecezji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Program całej pielgrzymki wywieszony jest w gablotach przed Kolegiatą i dostępny na stronie internetowej parafii.
 7. W minionym tygodniu wpłynęły na KOŚCIÓŁ OFIARY: bezimienni 50 zł, od chorych z parafii 90 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 8. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 9. W Kancelarii parafialnej można już zamawiać WYPOMINKI na następny rok.
 10. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej oraz KALENDARZY na 2019 rok.
 11. W ostatnich dniach trwały prace porządkowe na PARAFIALNYM CMENTARZU. Zostały usunięte betonowe tarasy na kontenery od strony Kauflandu oraz stare murowane toalety. Wybrano wszystkie nieczystości z gleby, a powstałe zagłębienie zostało wypełnione czystą ziemią. Nowe toalety zlokalizowane są przy brawie wjazdowej na cmentarz od strony ul. Armii Krajowej, na placu wyłożonym kostką i ogrodzonym parawanami. Na podstawie zawartej umowy toalety będą regularnie serwisowane przez firmę TOI TOI. W okresie Uroczystości Wszystkich Świętych zostanie dostawiona jeszcze jedna kabina WC. Przy zabytkowej bramie od Kauflandu, wykonano z kostki nowe stanowisko na kosze.
 12. Na terenie cmentarza nasadzono 19 brzóz i 2 klony. Nasadzenia te wzbudziły wiele niepotrzebnych emocji. Prosimy o zrozumienie, że nasadzenia drzew są wymogiem ze strony Konserwatora Zabytków, któremu podlega nasz cmentarz, oraz ze strony Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Łasku. Nasadzenia są konsekwencją usunięcia w ostatnich miesiącach suchych i zniszczonych drzew z terenu cmentarza. Gatunek oraz wielkość drzew zostały określone w stosownych dokumentach skierowanych do administratora cmentarza czyli naszej parafii. Lokalizacja nasadzeń wynika z troski o to aby nowe drzewa nie zabierały placów, które w przyszłości mogą być wykorzystane do pochowania naszych bliskich zmarłych. Prosimy więc o zrozumienie tej kwestii i nie przychodzenie z prośbą czy wręcz żądaniem przesadzenia nowych drzew. Nowe nasadzenia podlegają pod kontrolę urzędników państwowych.
 13. Również w ostatnich tygodniach zabezpieczono i POMALOWANO na nowo drzwi wejściowe do Kolegiaty, oraz bramę i furtki przy plebanii. Pomalowano także wnętrze Kancelarii parafialnej, mieszkania jednego z ks. Wikariuszy, oraz jednej z salek duszpasterskich. Dotychczas salka ta, od chwili renowacji Kolegiaty, służyła jako magazyn różnych przedmiotów, w tym ruchomych zabytków, które obecnie zostały umieszczone na prawej emporze naszej świątyni. Wspomniana salka w najbliższych dniach otrzyma nowe oświetlenie i zostanie wyposażona w stoły oraz krzesełka, tak aby najdalej za dwa tygodnie mogły w niej odbywać się spotkania grup duszpasterskich. Dotychczasowa jedna salka przy kancelarii jest już niewystarczająca wobec ilości nowych grup duszpasterskich.

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Dziś na godz. 19:00 zapraszamy na Koncert przebojów muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu DUO GAVLICCI. Koncert nosi tytuł: Muzyczna podróż w czasie. Wstęp wolny
 2. Zapraszamy na koncert zatytułowany: „Najpiękniejsze polskie melodie filmowe” wykonaniu zespołu APERTUS QUARTET. Koncert odbędzie się w ramach sobotniej pielgrzymki około godziny 14:00. Zapraszamy do Kolegiaty. Wstęp Wolny.

 


26 NIEDZIELA ZWYKŁA

30 września 2018 r.

Dzisiejsze ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

KOMUNIKAT BISKUPÓW POMOCNICZYCH 

ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

 

Dnia 5 października br. –w święto Patronki Łodzi świętej Faustyny –w Archikatedrze Łódzkiej odbędzie się uroczystość nałożenia Księdzu Arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi paliusza pobłogosławionego przez Ojca Świętego Franciszka w Rzymie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Paliusz jest znakiem jedności każdego metropolity z osobą i misją Następcy Piotra. Tego aktu dokona arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Ta ważna uroczystość dla najmłodszej stolicy metropolitalnej w Polsce i całego Kościoła łódzkiego rozpocznie się o godz. 1830procesją z relikwiami Świętej Faustyny z kościoła pod Jej wezwaniem do Bazyliki Archikatedralnej, w której o godz. 1900zostanie odprawiona koncelebrowana Msza Święta.

Na tę uroczystość serdecznie zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego, diakonów, kleryków i wiernych świeckich.

Wszystkich Archidiecezjan prosimy też, aby –w osobistych i wspólnotowych modlitwach –u Boga bogatego w miłosierdzie wypraszali dla naszego Pasterza wszelkie potrzebne łaski do owocnego wypełniania pośród nas Jego apostolskiej misji.

                 XMarek Marczak                                                    XIreneusz Pękalski

                Biskup Pomocniczy                                                   Biskup Pomocniczy


Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

 

Wyższe Seminarium Duchownew Łodzi zaprasza na uroczystą Inaugurację nowego Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się we wtorek 2 października. O godz. 10.00w Bazylice Archikatedralnej zostanie odprawiona Msza św.koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Abpa Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego. Następnie w gmachu seminaryjnym odbędzie się dalsza część uroczystości. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu skierowane jest w sposób szczególny do Członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.


Ogłoszenia parafialne

 

 1. Dziś o godz. 14:50 z przed Kolegiaty wyjeżdża bus na święcenia diakonatu kleryka Adriana Matuszewskiego. Wszystkie zapisane osoby prosimy o punktualność.
 2. Rozpoczyna się miesiąc październik. Każdego dnia zapraszamy na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dorosłych i dzieci codziennie na godz. 17:15, w niedzielę na 17:30. Zachęcamy Rodziców, aby zechcieli przyprowadzić swoje dzieci na różaniec.
 3. Jutro przy okazji pierwszego Nabożeństwa różańcowego odbędzie się POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW dzieci pierwszokomunijnych.
  Także jutro o godz. 19:00 pierwsze spotkanie dla RODZICÓW dzieci przygotowujących się do I komunii. Prosimy aby w spotkaniu wzięli udział oboje rodzice. Również o godz. 19:00 Spotkanie Kręgu Biblijnego.
 4. W tym tygodniu przeżywamy I CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA i NIEDZIELA miesiąca. Spowiedź w piątek w czasie mszy porannych i po południu od godz. 17:30.
 5. W piątek o godz. 15:00 MSZA ŚW. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i możliwość osobistej adoracji do godz. 18:00.
 6. Rodziców, których dzieci przyjęły I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ w minionym roku, zapraszamy za tydzień 7 października, na spotkanie po Mszy św. o godz. 10:30.
 7. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej dyżuruje PANI PSYCHOLOG.
 8. W sobotę 13 października będziemy gościli w naszym Łaskim Sanktuarium pielgrzymów, którzy przybędą w ramach VI ARCHIDIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:30. MSZA ŚW. dla pielgrzymów rozpocznie się o godz. 12:00. Obecni będą kapłani naszej Archidiecezji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Program całej pielgrzymki wywieszony jest w gablotach przed Kolegiatą i dostępny na stronie internetowej parafii.
 9. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 10. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej oraz KALENDARZY na 2019 rok.

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Dziś zapraszamy na DWA KONCERTY.
  Pierwszydedykowany dzieciom. Na msze św. o godz. 10:30 przybędą Jezusowe Promyczki i Promyki wraz z Siostrą Etieną – założycielką i prowadzącą zespół z Ksawerowa. Bezpośrednio po mszy św. Koncert: „Radośnie Śpiewajmy Panu”.
  Drugi Koncertrozpocznie się o godz. 19:00. Będzie to Koncert Patriotyczny zatytułowany „Barwy Wolności” w wykonaniu Lecha Makowieckiego. Koncert będzie prezentacją autorskich ballad i pieśni ukazujących w chronologicznej kolejności wybrane wydarzenia ze stulecia naszego dochodzenia do Wolności. Niezwykle emocjonalny, wypełniony nostalgią klęsk i euforią zwycięstw budzi nadzieję na lepszą przyszłość. Kolegiata, dziś, godz. 19:00.
 2. Za tydzień z kolei na godz. 19:00 zapraszamy na Koncert przebojów muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu DUO GAVLICCI. Koncert nosi tytuł: Muzyczna podróż w czasie. Wstęp wolny

25 NIEDZIELA ZWYKŁA

23 września 2018 r.


Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

 

 1. Koronka na ulicach miast,jak co roku, zgromadzi nas na skrzyżowaniach ulic 28 września o godz. 15.00w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko – spowiednika św. Faustyny. Będziemy prosić o Miłosierdzie Boże dla nas i o pokój na świecie. Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę. Niech przez chwilę świat zatrzyma się w zadumie i kontemplacji Bożego Miłosierdzia.
  Dop.: W naszej parafii tradycyjnie gromadzimy się w świątyni na Koronce i mszy św. o godz. 15:00, oraz na skrzyżowaniu przy ul. Narutowicza i 1 Maja, przy krzyżu.

 

 1. Parafia św. Faustyny w Łodzi oraz Wydział Duszpasterstwa Kurii AŁ serdecznie zapraszają wszystkich naI Łódzki Kongres Św. Faustyny, który odbędzie się w dniach 4 i 5 października br. w Parafii Św. Faustyny w Łodzi przy Placu Niepodległości 1. W programie szereg paneli dyskusyjnych z udziałem wielu znamienitych prelegentów, którzy opowiedzą o życiu św. Faustyny i Orędziu Miłosierdzia Bożego, koncert ewangelizacyjny, posiłki dla uczestników gratis.

 

 1. Studium Muzyki Kościelnej AŁ zaprasza na zajęcia Akademii Sztuk Dobrych i Przyjemnych. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie: muzyki, sztuk plastycznych, literatury, poezji, teatru i filmu. Zajęcia odbywać się będą w każdy drugi poniedziałekmiesiącaw godz. 17.00 do 20.00. Kadrę dydaktyczną Akademii tworzą artyści, wykładowcy uniwersyteccy i akademiccy, krytycy i recenzenci sztuki, animatorzy kultury. Pierwsze spotkanie 8. października br. Szczegółowe informacje i zgłoszenia stronie Studium Muzyki Kościelnej. W sobotę 13 października b w Studium Muzyki Kościelnej AŁ(ul. Zgierska 123 w Łodzi) rozpocznie się szósta edycja Kursu Chorału Gregoriańskiego. Zajęcia będą w drugie soboty miesiąca, od godz. 13.00 do ok. 16.30.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Rodziców, którzy chcieliby, aby ich dzieci przyjęły w najbliższym roku I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, zapraszamy na spotkanie dziś po Mszy św. o godz. 10:30.
 2. We wtorek przeżywamy ROCZNICĘ KORONACJI wizerunku Matki Bożej Łaskiej. O godz. 18:00 msza św. dziękczynna.
 3. Do środy włącznie, w kancelarii parafialnej, można jeszcze zapisać się na wyjazd na święcenia diakonatu ADRIANA MATUSZEWSKIEGO. Uroczystość odbędzie się 30 września 2018 r. o godz. 16:00 w kościele Parafialnym Św. Stanisława Kostki w Karlinie (pod Piotrkowem Tryb.). Samochód wyruszy z parkingu przed Kolegiatą o godz. 15:00.
 4. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej dyżuruje PANI PSYCHOLOG.
 5. W sobotę - 29 września przeżywamy Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w naszej parafii jest to DZIEŃ ODPUSTU ku czci Św. Michała Archanioła. Zapraszamy parafian na SUMĘ ODPUSTOWĄ na godz. 18:00. Mszy Św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Prałat Zbigniew Tracz – Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.
  Prosimy o obecność Asystę Parafialną, Panów do baldachimu, Ministrantów i Dziewczynki sypiące kwiaty. Po mszy św. przejdziemy wokół naszej świątyni w procesji eucharystycznej.
 6. W soboty na godz. 10:00 zapraszamy dzieci na spotkania SCHOLII DZIECIĘCEJ do salki przy kancelarii.
 7. Dziękujemy Ofiarodawcom, którzy w minionym tygodniu złożyli OFIARY na Kościół. Bezimiennie od dwóch osób w łącznej kwocie - 150 zł. Bóg zapłać!
 8. Są jeszcze wolne miejsca na PIELGRZYMKĘ organizowaną w weekend majowy. Podczas wyjazdu odwiedzimy Szawle, Rygę Sztokholm, Helsinki, Sankt Petersburg, Talin, Wilno. Szczegółowe informacje na stronie parafialnej, na plakatach i na kartach pod chórem naszej świątyni.
 9. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 10. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej.
 11. Za tydzień wychodząc z kościoła będziemy mogli złożyć ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

24 NIEDZIELA ZWYKŁA

16 września 2018 r.

 

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Drodzy Siostry i Bracia,

22 września odbędzie się pierwsze posiedzenie plenarne naszego Synodu Duszpasterskiego. W gronie blisko 150 członków i obserwatorów Synodu podejmiemy debatę m. in. nad wnioskami wypracowanymi przez Was w zespołach synodalnych w parafiach i innych kościelnych wspólnotach. Bardzo Wam dziękuję za tę półroczną pracę i jej owoce, i obiecuję z naszej strony uważną lekturę i rzetelny duszpasterski namysł. Was zaś proszę na ten moment o żarliwą modlitwę, a następnie - od początku roku 2019 - o ponowne podjęcie w waszych zespołach prac - tym razem na temat rodziny.

Podczas sesji synodalnej, 22 września, Mszę św. w katedrze, o godz.12.00 odprawi Ks. Kard. Konrad Krajewski (On też wygłosi homilię). Ks. Kardynał wędrował wprawdzie z nami w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę; niemniej nie miał jeszcze okazji przewodniczyć Eucharystii w naszej katedrze po swojej nominacji kardynalskiej w czerwcu b.r. Będą to więc dla niego - i dla nas (!) - swoiste „prymicje” w naszej Archidiecezji. Bardzo serdecznie Was na nie zapraszam. Bądźmy na tej Mszy św. razem z pierwszym Kardynałem wywodzącym się z Łódzkiego Kościoła. Zapraszam wszystkich - nie tylko członków Synodu, czy członków Zespołów Synodalnych, ale także Przyjaciół i Znajomych Ks. Kardynała, i po prostu każdego, kto chciałby wraz z nim modlić się w intencjach naszego Kościoła.

Po Eucharystii będzie także okazja, by spotkać się z Ks. Kard. Krajewskim osobiście w domu biskupim przy ul. Skorupki 1.

Serdecznie zapraszam, i jeszcze raz proszę o serdeczną modlitwę w intencjach Synodu

 

                                                                                                                                                                   Grzegorz Ryś

                                                                                                                                                    Arcybiskup Metropolita Łódzki


 Ogłoszenia parafialne

 

 1. Informujemy, że kleryk ADRIAN MATUSZEWSKI pochodzący z Łasku i związany z naszą parafią otrzyma przez posługę Ks. Abpa Grzegorza Rysia ŚWIĘCENIA DIAKONATU. Uroczystość odbędzie się w Kościele Parafialnym Św. Stanisława Kostki w Karlinie (pod Piotrkowem Tryb.) 30 września 2018 r. o godz. 16:00. Aby umożliwić parafianom udział w Uroczystość Święceń kleryka Adriana organizujemy autokar, który wyruszy z parkingu przed Kolegiatą o godz. 15:00. Prosimy o zapisanie się na wspólny wyjazd w zakrystii bądź kancelarii parafialnej.
 2. Dziś zbiórka do puszek na potrzeby STOLICY APOSTOLSKIEJ.
 3. Na godz. 17:30 zapraszamy dziś na NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
 4. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej dyżuruje PANI PSYCHOLOG.
 5. Przypominamy o 79. ROCZNICY AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ, która przypada jutro - 17 września. Uroczystość upamiętniające to dramatyczne wydarzenie odbędą się o godz. 13:00 na łaskim cmentarzu.
 6. Rodziców, którzy chcieliby, aby ich dzieci przyjęły w najbliższym roku I Komunię Świętą, zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:30.
 7. Zapraszamy na spotkania następujących GRUP DUSZPASTERSKICH:

           - we wtorek na godz. 18:30 na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym (do salki przy kancelarii)

           - w piątek na godz. 18:30 do salki multimedialnej pod Kolegiatą zapraszamy na spotkanie młodzież

           - w sobotę na godz. 9:00 zapraszamy młodszych ministrantów i chłopców, którzy chcieliby dołączyć do grona
             ministrantów (salka przy kancelarii)

           - również w sobotę na godz. 12:00 do salki przy kancelarii zapraszamy na próbę scholi młodzieżowej; zapraszamy
             również młodzież, która śpiewa bądź gra na instrumentach i chciałaby    
             włączyć się w posługę muzyczną w czasie liturgii w Kolegiacie

           - bardzo serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na spotkania w ramach formacji ruchu Światło-Życie. Dzieci
             zapraszamy w sobotę na godz. 11:00 na spotkanie Oazy Dzieci Bożych,
             natomiast młodzież w czwartek na godz. 16:00 na Oazę Nowej Drogi i Oazę Nowego Życia. Spotkania odbywać się będą
             w salce przy kancelarii.

 1. Zapraszamy na PIELGRZYMKĘ organizowaną przez naszą parafię na wiosnę 2019 r. W weekend majowy odwiedzimy Szawle, Rygę Sztokholm, Helsinki, Sankt Petersburg, Talin, Wilno. Są to miasta położone w 6 sąsiadujących krajach. Pielgrzymka potrwa 8 dni, z czego 3 dni przemieszczamy się autokarem, zaś pozostałe 5 dni promem pływającym po Morzu Bałtyckim. Szczegółowe informacje na stronie parafialnej, na plakatach i na kartach pod chórem naszej świątyni.
 2. Zachęcamy do zapoznania się z NOWĄ STRONĄ INTERNETOWĄ PARAFII. Nowa jest szata graficzna oraz ilość podawanych informacji nt tego co dzieje się w naszej wspólnocie. Strona będzie jeszcze uzupełniana i rozbudowywana.
 3. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 4. Zachęcamy do nabywania aktualnych numerów PRASY KATOLICKIEJ, książek o tematyce duchowej.

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1.  Zapraszamy na projekcję filmu „IGNACY LOYOLA”. To doskonale opowiedziana historia dramatycznych i przełomowych momentów życia Ignacego Loyoli. Twórcy wykreowali trzymającą w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty opowieść o nadzwyczajnej przemianie wewnętrznej człowieka, idealnie oddając istotę „ignacjańskiego ducha”. Film będzie wyświetlony w najbliższą środę 19 września o godz. 19:00 w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11. WSTĘP WOLNY.
 2. Za tydzień, w niedzielę 23 września na godz. 18:00, zapraszamy na msze św. i spotkanie z cyklu ALE Gość z S. Małgorzatą Chmielewską. Siostra jest przełożoną wspólnoty 'Chleb życia'. Obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Dlatego powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wyroby następnie są sprzedawane w sklepach lub przez Internet.
  'Sposób na szczęśliwe życie' - to temat spotkania z Siostrą Małgorzatą Chmielewską. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę Siostry - 'Sposób na (cholernie) szczęśliwe życie'. Kolegiata, 23 września godz. 18:00.

23 NIEDZIELA ZWYKŁA

9 września 2018 r.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 9 września 2018 r. 

 

 1. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalnyzaprasza osoby dorosłe chcące przygotować się do przyjęcia sakramentów: chrztu, I Komunii św. i bierzmowania. Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce 10 września 2018 o godz. 19.00w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” w Łodzi (ul. Ks. I. Skorupki 5). Telefony kontaktowe podane zostały na plakatach (s. Ewa Godzińska 885 555 020).
 2. Wydział Duszpasterstwa Młodzieżyzaprasza na spotkanie z Ks. Abp. Grzegorzem Rysiem we wtorek 18 wrześniao godz. 16.00 w Archikatedrze Łódzkiej. Ksiądz Arcybiskup chce porozmawiać z młodzieżą na temat nurtujących ich pytań: Jak żyć pełnią życia? Jak odczytać swoją drogę życiową, swoje powołanie?To pytania, które są ważne dla nas wszystkich, ale szczególnie dla ludzi młodych. Szczegóły znajdziemy na plakacie.
 3. Duszpasterstwo Pszczelarzy naszej Archidiecezji zaprasza na VII Wojewódzkie Święto Pszczoły, które odbędzie się w przyszłą niedzielę (16 września) w Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). W programie o godz. 10.00Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory, a następnie wykłady na temat wykorzystania produktów pszczelich w profilaktyce i medycynie, kiermasz miodów i festyn z poczęstunkiem dla wszystkich.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Dziś na mszy św. o 10:30 POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW dzieci z klas pierwszych.
 2. W środę po mszy wieczornej zapraszamy na SPOTKANIE z ks. Andrzejem wszystkich członków GRUP MODLITEWNYCH.
 3. W czwartek 13 dzień miesiąca. Zapraszamy na godz. 18:00 na msze św. i następnie NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE z modlitwą różańcową i procesją z figurą Matki Bożej z Fatimy. W tym tygodniu nie będzienabożeństwa z WYPOMINKAMI za ZMARŁYCH.
 4. W piątek - 14 września przypada Święto PODWYŻSZENIA KRZYŻA Świętego.
  Tego dnia, po mszy wieczornej, o godz. 19:00 będzie miało miejsce POŚWIĘCENIE ODNOWIONEJ KAPLICZKI ze starym krzyżem na ul. 9 maja, w sąsiedztwie marketu Dino.
  W czasie Triduum Paschalnego krzyż został uszkodzony na skutek wypadku samochodowego. Dziś dziękujemy za pomoc w rewitalizacji krzyża jednemu z Zakładów Kamieniarskich z Łasku, Zakładowi Ślusarskiemu Pana Sławomira Łyżwy za naprawienie figury Pana Jezusa, Panu Arkowi za ułożenie i uzupełnienie kostki brukowej, oraz Panu Krzysztofowi i Andrzejowi za wykonanie koniecznych pozostałych prac. Raz jeszcze zapraszamy do modlitwy i poświęcenia krzyża w najbliższy piątek o godz. 19:00.
 5. Również w piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej przyjmuje PANI PSYCHOLOG.
 6. W niedzielę 16 września w parafii św. Jana Chrzciciela w Buczku, Eucharystią o godz. 18:00 rozpocznie się SPOTKANIE dla OSÓB, które PIELGRZYMOWAŁY w tegorocznej Pieszej Pielgrzymce Ziemi Łaskiej na Jasną Górę. Po Eucharystii spotkanie „Nad stajnią” w gospodarstwie Państwa Kilańczyk w Buczku, ul. Słoneczna 18.
 7. Przypominamy o 79. ROCZNICY AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ, która przypada 17 września, w następny poniedziałek. Uroczystość upamiętniające to dramatyczne wydarzenie odbędą się o godz. 13:00 na łaskim cmentarzu.
 8. W minionym tygodniu wpłynęły OFIARY na Kościół: bezimiennie od trzech ofiarodawców w łącznej kwocie 250 zł. Bóg zapłać!
 9. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 10. Zachęcamy do nabywania aktualnych numerów PRASY KATOLICKIEJ, książek o tematyce duchowej. Są również KALENDARZE ROLNIKA na 2019 rok.
 11. Zapraszamy na wyjątkową PIELGRZYMKĘ organizowaną przez naszą parafię na wiosnę 2019 r. W weekend majowy odwiedzimy stolice: Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Finlandii oraz Sankt Petersburg w Rosji. Pielgrzymka trwa 8 dni, z czego 3 dni przemieszczamy się autokarem, zaś pozostałe 5 dni promem pływającym po Morzu Bałtyckim. Szczegółowe informacje na stronie parafialnej, na plakatach i na kartach pod chórem naszej świątyni.
 12. Od kilku tygodni nasza parafia ma NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ. Nowa jest szata graficzna oraz ilość podawanych informacji nt tego co dzieje się w naszej wspólnocie. Staramy się na bieżąco publikować ogłoszenia parafialne, intencje mszy św., zapowiedzi nowych wydarzeń oraz relacje z już odbytych. Można również zapoznać się z historią Kolegiaty, z grupami duszpasterskimi działającymi przy parafii, czy odnaleźć groby swoich bliskich na łaskim cmentarzu. Strona będzie jeszcze uzupełniana i rozbudowywana, tak aby jak najlepiej mogła nam służyć.
 13. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby STOLICY APOSTOLSKIEJ.

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Zapraszamy na projekcję filmu „IGNACY LOYOLA”. To doskonale opowiedziana historia dramatycznych i przełomowych momentów życia Ignacego Loyoli. Twórcy wykreowali trzymającą w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty opowieść o nadzwyczajnej przemianie wewnętrznej człowieka, idealnie oddając istotę „ignacjańskiego ducha”.
  Film będzie wyświetlony w środę 19 września o godz. 19:00 w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11. WSTĘP WOLNY.
 2. Za dwa tygodnie, w niedzielę 23 września na godz. 18:00, zapraszamy na msze św. i spotkanie z cyklu ALE Gość z S. Małgorzatą Chmielewską. Siostra jest przełożoną wspólnoty 'Chleb życia'. Obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Dlatego powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wyroby następnie są sprzedawane w sklepach lub przez Internet.
  'Sposób na szczęśliwe życie' - to temat spotkania z Siostrą Małgorzatą Chmielewską. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę Siostry - 'Sposób na (cholernie) szczęśliwe życie'. Kolegiata, 23 września godz. 18:00.

22 NIEDZIELA ZWYKŁA

2 września 2018 r.


Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 2 września 2018 r. 

 

 1. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania. Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła, mającego się rozpocząć już za miesiąc w Rzymie,
  15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania. Niech troska o wychowanie młodego pokolenia będzie naszym wspólnym wysiłkiem.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. WITAMY serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Dr Andrzeja Michalaka.
  Andrzej, decyzją Ks. Abpa Grzegorza Rysia rozpoczął z dniem 27 sierpnia posługę wikariusza i katechety w naszej parafii. Życzymy Księdzu mocy Ducha Świętego oraz nieustającej opieki Matki Bożej, aby posługa kapłańska w Łaskiej parafii przyczyniła się do pogłębienia osobistej relacji z Bogiem i była dla parafian pięknym świadectwem życia zachęcającym do świętości życia.
 2. Od dziś POWRACAMY do odprawiania mszy św. o godz. 12:00. Dzieci zapraszamy na godz. 10:30, Młodzież na godz. 18:00 na Msze Akademicką.
  Msza św. w kaplicy w Łopatkach o godz. 10:30.
 3. Z racji I niedzieli miesiąca dziś o godz. 17:30 NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE.
 4. Jutro zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców, nauczycieli i katechetów na uroczyste ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO. O godz. 8:00 zostanie odprawiona msza św. w intencji wszystkich rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.
 5. Również jutro przypada DZIEŃIMIENIN Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego. W szczególny sposób pamiętajmy o Ks. Arcybiskupie w naszych modlitwach.
 6. W środę o godz. 17:00 zapraszamy na WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, Godzinki do NMP, Adorację, Nowennę i msze św. o godz. 18:00.
 7. W tym tygodniu przypada PIERWSZY CZWARTEK i PIATEK miesiąca. W czwartek chciejmy pamiętać w modlitwie o Kapłanach i powołanych do Kapłaństwa. W piątek SPOWIEDŹ rano w czasie mszy świętych i po południu od godz. 17:30. Pamiętajmy, że spowiedź odbywa się w konfesjonałach pod chórem jak i w Kaplicy Matki Bożej.
 8. W piątek wracamy do sprawowania mszy św. o godz. 15:00. Po mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 18:00. Przed mszą wieczorną ok. godz. 17:40 Nabożeństwo Pierwszopiątkowe z Litanią do Serca Pana Jezusa.
 9. W następną niedzielę - 9 września, na mszy św. o 10:30 POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW dzieci z klas pierwszych. Zapraszamy także dzieci ze starszych klas, wraz z rodzicami.
  Przy tej okazji serdecznie dziękujemy tym, którzy włączyli się w tegoroczną akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Plecaki wraz z ofiarowanymi przyborami szkolnymi trafiły do dzieci z naszych łaskich szkół. Bóg zapłać!
  GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 10. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej przyjmuje PANI PSYCHOLOG.
 11. Zachęcamy do nabywania aktualnych numerów PRASY KATOLICKIEJ
 12. Dziś przy głównych drzwiach wejściowych do Kolegiaty, zbiórkę ofiar prowadzą przedstawiciele Fundacji GAJA. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz operacji dysplazji dystroficznej 3,5 letniej Katarzyny Kośmider. Operacja kosztuje łącznie ok. 310 000 zł, ma być wykonana w Niemczech.

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Dziś o godz. 19:00 będziemy mogli usłyszeć KONCERT zatytułowany „Zgniotą nas tyrany – powstaniem na nowo”. Zapraszamy na wieczór pełen nieznanych pieśni patriotycznych z okresu XIX-XXI w. w wykonaniu Barbary Rogali i Apertus Quartet. Usłyszymy autorskie kompozycje Grzegorza Rogali do słów petów, dla których słowo: Polska było kompasem. Dwa główne kierunki to Powstanie Styczniowe 1863 i odzyskanie niepodległości. Wstęp jak zawsze wolny.

Uroczystość NMP Częstochowskiej

21 NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 sierpnia 2018 r.


Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

 do przekazania wiernym w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. 

 

 1. W tym roku mija 79. rocznica wybuchu II wojny światowej. W najbliższą sobotę 1 września o godz. 18.00 w Archikatedrze Łódzkiejodprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Marczakaw intencji polskich żołnierzy poległych podczas wojny oraz ludności cywilnej, która utraciła życie w następstwie działań wojennych.
 2. Zbliża się dzieńimieninKsiędza Arcybiskupa Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego. W poniedziałek 3 września, w liturgiczne wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego – papieża i doktora Kościoła, wBazylice Archikatedralnejo godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Solenizanta, po której w domu biskupim będzie można złożyć indywidualne życzenia.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Dziś ok. Godz. 17:00 POWRÓCĄ z Jasnej Góry PIELGRZYMI z 38 Pieszej Pielgrzymki Ziemi Łaskiej. Zachęcamy do udziału w powitaniu i towarzyszeniu pielgrzymom podczas wejścia do miasta i Kolegiaty.
 2. W środę o godz. 17:00 zapraszamy na WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, Godzinki do NMP, Adorację, Nowennę i msze św. o godz. 18:00.
 3. W tym tygodniu przypada PIERWSZA SOBOTA miesiąca. Nabożeństwo z racji I soboty odprawione będzie rano po mszy św. o godz. 7:00. W niedzielę zaś zapraszamy na nabożeństwo adoracyjne na godz. 17:30.
  Ofiary zbierane na tacę za tydzień z racji I niedzieli miesiąca przeznaczone będą na ogrzewanie świątyni w sezonie zimowym.
 4. Od następnej niedzieli POWRACAMY do odprawiania mszy św. o godz. 12:00. Dzieci zapraszamy na godz. 10:30, Młodzież na godz. 18:00 na Msze Akademicką. Msza św. w kaplicy w Łopatkach od następnej niedzieli o godz. 10:30.
 5. Już dziś zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców, nauczycieli i katechetów w poniedziałek – 3 września – do naszej świątyni na uroczyste ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO. O godz. 8:00 zostanie odprawiona msza św. w intencji wszystkich rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.
 6. 1 września przypada ROCZNICA wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ. Z tej racji Burmistrz Łasku i Dowódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Łask, do udziału w obchodach 79. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, które odbędą się na łaskim cmentarzu parafialnym w piątek - 31 sierpnia o godz. 13:00.
 7. Dziękujemy za tygodniową pomoc duszpasterską w parafii Ks. Neoprezbiterowi Karolowi Kowalikowi.
  Od jutra w naszej parafii rozpocznie swoją posługę Ks. Dr Andrzej Michalak.
 8. Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu złożyli OFIARY na KOŚCIÓŁ. Łącznie bezimiennie w kwocie - 400 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 9. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 10. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej przyjmuje PANI PSYCHOLOG.
 11. Zachęcamy do nabywania aktualnych numerów PRASY KATOLICKIEJ
 12. Za tydzień w niedzielę, przy głównych drzwiach wejściowych do Kolegiaty, zbiórkę ofiar będą prowadzili przedstawiciele Fundacji GAJA. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz operacji dysplazji dystroficznej 3,5 letniej Katarzyny Kośmider. Operacja kosztuje łącznie ok. 310 000 zł, ma być wykonana w Niemczech.

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Zapraszamy na Koncert Finałowy II-ego Międzynarodowego MUZYCZNEGO FESTIWALU zatytułowanego: „Muzyka w XVI-wiecznej Kolegiacie”.
  O godz. 19:00 Koncert: „Z WIEDNIA DO PARYŻA I BUDAPESZTU”
  Wykonawcy to:Anna Kutkowska-Kass, Jolanta Bobras, Romuald Spychalski, Maciej Markowski (Soliści teatrów muzycznych Łodzi i Warszawy),Zespół pod kier. Adama Manijaka,
  Przeniesiemy się dziś do fikcyjnej krainy operetki, gdzie wszystko jest dowcipem i zabawą; wprowadzimy publiczność do ekskluzywnych kręgów budapesztańskiego variete i paryskiego teatru buffo a także do Wiednia, gdzie nieodmiennie królował walc.
  Prowadzenie koncertu: Krystyna Pietranek-Kulis. WSTĘP WOLNY.
 2. Za tydzień w niedzielę o godz. 19:00 będziemy mogli usłyszeć koncert zatytułowany „Zgniotą nas tyrany – powstaniem na nowo”. Zapraszamy na wieczór pełen nieznanych pieśni patriotycznych z okresu XIX-XXI w. w wykonaniu Barbary Rogali i Apertus Quartet. Usłyszymy autorskie kompozycje Grzegorza Rogali do słów petów, dla których słowo: Polska było kompasem. Dwa główne kierunki to Powstanie Styczniowe 1863 i odzyskanie niepodległości. Wstęp jak zawsze wolny.

 


20 NIEDZIELA ZWYKŁA

19 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Dziś o godz. 17:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE. Trwając w MIESIĄCU TRZEŹWOŚCI, chciejmy wspólnie pomodlić się w intencji rodzin, które doświadczone są chorobą alkoholizmu.
 2. We wtorek 21 sierpnia po raz 38 wyruszy z Kolegiaty na Jasną Górę PIESZA PIELGRZYMKA Ziemi Łaskiej.
  O godz. 7:00 we wtorek Msza św. na rozpoczęcie Pielgrzymki. Pielgrzymi wyruszą sprzed Kolegiaty o godz. 8:00. Po czterech dniach, w piątek 24 sierpnia ok. godz. 14:00 dotrą na Jasną Górę.
  Pielgrzymi powrócą do Łasku w niedzielę 26 sierpnia - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ,. z ok godz. 17:00.
  Zapraszamy parafian i mieszkańców miasta do wspólnej modlitwy w czasie Eucharystii na rozpoczęcie pielgrzymki oraz do towarzyszenia pielgrzymom w czasie wyjścia i powrotu pielgrzymki.
  Na pielgrzymkę można się jeszcze zapisać w poniedziałek 20.08. w kancelarii parafii kolegiackiej; jeśli ktoś z różnych powodów nie zdąży z zapisem, będzie mógł to uczynić w czasie pierwszego dnia pielgrzymki na pierwszym postoju w Buczku.
  Od godz. 6:30 przed Kolegiatą będzie oczekiwał samochód, do którego pielgrzymi mogą oddać bagaż. Przypominamy, że bagaż musi być oznaczony numerem, który otrzymaliśmy przy zapisie na pielgrzymkę. Zwracamy się z prośbą, aby osoby, które używają lekarstw zapisanych przez lekarza, zabrały je ze sobą na pielgrzymkę.
  W kancelarii parafialnej można również zapisać się do grupy duchowej pielgrzymki. W kolegiacie, każdego dnia trwania pielgrzymki o godz. 17:30 odmawiany będzie różaniec w intencji pielgrzymów.
 3. W środę o godz. 17:00 zapraszamy na WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, Różaniec w intencji pielgrzymów, Adorację, Nowennę i msze św. o godz. 18:00.
 4. Kontynuujemy coroczną Akcję TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW. Można jeszcze pobrać z zakrystii plecak z listą rzeczy potrzebnych dzieciom do szkoły. Po zaopatrzeniu plecaka przynosimy go do zakrystii bądź kancelarii najpóźniej do 26 sierpnia. Większość plecaków przekażemy dzieciom z terenu naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku włączą się w tę piękną akcję.
 5. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 6. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej przyjmuje PANI PSYCHOLOG.
 7. Zachęcamy do nabywania aktualnych numerów PRASY KATOLICKIEJ

 Centrum Idei ku Humanizmowi

 

 1. Zapraszamy na II Międzynarodowy MUZYCZNY FESTIWAL zatytułowany: „Muzyka w XVI-wiecznej Kolegiacie”.
  Dziś o godz. 19:00 „SŁOŃCE ZAMKNIĘTE W DŹWIĘKACH POŁUDNIA”
  Wykonawcy: Zespół Muzyki Dawnej „FINESIS TRIO” z Krakowa
  Program koncertu obrazuje ukryty w formach i rytmach temperament muzyki hiszpańskiej i włoskiej w utworach z epoki renesansu i baroku.
  Za tydzień w niedzielę:„Z WIEDNIA DO PARYŻA I BUDAPESZTU”
  Wykonawcy: Anna Kutkowska-Kass, Jolanta Bobras, Romuald Spychalski, Maciej Markowski (Soliści teatrów muzycznych Łodzi i Warszawy),Zespół pod kier. Adama Manijaka,
  W finałowym koncercie festiwalu przeniesiemy do fikcyjnej krainy operetki, gdzie wszystko jest dowcipem i zabawą; wprowadzimy publiczność do ekskluzywnych kręgów budapesztańskiego variete i paryskiego teatru buffo a także do Wiednia, gdzie nieodmiennie królował walc.
  Prowadzenie koncertów: Krystyna Pietranek-Kulis.
  Zapraszamy w każdą wakacyjną niedzielę, o godz. 19:00 do Kolegiaty. Na wszystkie koncerty WSTĘP WOLNY.

19 NIEDZIELA ZWYKŁA

12 sierpnia 2018 r.

 

Zbiórka ofiar na tacę na budowę Centrum Studiów Jana Pawła II w Łodzi.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej


do przekazania wiernym w niedzielę 12 sierpnia 2018 r. 

 

 1. W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny(15 sierpnia) zapraszamy wszystkich Archidiecezjan na Mszę św. celebrowaną w Bazylice Archikatedralnej o godz. 9.30 pod przewodnictwemKs. Abpa Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego. W tym dniu przypada również 98. rocznica Cudu nad Wisłą oraz Święto Wojska Polskiego.
 2. Duszpasterstwo Rolników zapraszanaArchidiecezjalne Dożynki, któreodbędą się w tym roku w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach w niedzielę26 sierpnia o godz. 11.30. Chciejmy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za tegoroczne zbiory i za wszystkich, którzy uprawiają ziemię oraz zbierają jej plony.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Jutro przypada 13 dzień sierpnia, czyli DZIEŃ FATIMSKI. Po mszy św. o godz. 1800i modlitwie różańcowej odbędzie się procesja z figurą MB Fatimskiej.
 2. We wtorek WSPOMINAMY w liturgii Św. Maksymiliana Marii Kolbego, zaś w piątek Św. Jacka.
 3. W środę – 15 sierpnia, UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP (MB Zielnej). W tym dniu święcimy wianki ziół i kwiatów. Pamiętajmy, że w tę Uroczystość powinniśmy powstrzymać się od prac niekoniecznych i uczestniczyć we wspólnej modlitwie w kościele. 
  W Kolegiacie niedzielny porządek mszy św. Serdecznie zapraszamy! Po południu o godz. 17:00 zapraszamy na WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, adorację, Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i msze św. o godz. 18:00. KANCELARIA PARAFIALNA z racji uroczystości NIE BĘDZIE CZYNNA.
 4. Dziękujemy wszystkim, którzy GOŚCILI W SWOICH DOMACH przybywających do nas PIELGRZYMÓW. Dziękujemy Dyrekcjom szkół i parafianom, którzy otworzyli drzwi swoich domów i mieszkań. Bardzo dziękujemy żołnierzom z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego za przygotowanie grochówki dla pielgrzymów z Płocka. Dziękujemy sponsorom, którzy dali produkty do przygotowania zupy: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, Skupowi warzyw i owoców RYKAŁA, oraz Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM za przekazany chleb i poszczególnym parafianom, którzy ofiarowali chleb dla pielgrzymów. Dziękujemy również Policji za służbę świadczoną wobec pielgrzymów.
 5. Pamiętajmy o trwającym MIESIĄCU TRZEŹWOŚCI. Swoją abstynencję ofiarujmy w intencji rodzin, które doświadczone są chorobą alkoholizmu.
 6. Rozpoczynamy coroczną Akcję TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW. Można pobrać z zakrystii plecak z listą rzeczy potrzebnych dzieciom do szkoły. Po zaopatrzeniu plecaka przynosimy go do zakrystii bądź kancelarii najpóźniej do 26 sierpnia. Większość plecaków przekażemy dzieciom z terenu naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku włączą się w tę piękną akcję.
 7. Trwają zapisy na PIESZĄ PIELGRZYMKĘ ZIEMI ŁASKIEJ. Zapisać można się w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania od poniedziałku do piątku.
  W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem: „Napełnieni Duchem Świętym”. Koszt pielgrzymki: dorośli 60 zł, młodzież 50 zł.
  Przy zapisie bardzo prosimy o ewentualne zapisanie się na nocleg w Częstochowie.
  Również przy zapisie prosimy wybrać wariant powrotu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na pielgrzymkowym szlaku.
 8. Po raz drugi pomagał nam w parafii ks. ROMAN WŁASIUK. W czwartek ks. Roman wyjeżdża z Łasku. Serdecznie dziękujemy za tegoroczną pomoc i życzymy powodzenia w pracy duszpasterskiej w parafii katedralnej w Łucku na Ukrainie.
  Od 21 sierpnia przez kilka dni będzie pomagał w naszej parafii ks. neoprezbiter Karol KOWALIK.
 9. W minionym tygodniu wpłynęła OFIARA na KOŚCIÓŁ bezimiennie od dwóch osób w łącznej kwocie: 300 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 10. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za posprzątanie świątyni w minionym tygodniu. Prosimy o sprzątnięcie Kolegiaty w najbliższym tygodniu.
 11. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej przyjmuje PANI PSYCHOLOG.
 12. Zachęcamy do nabywania aktualnych numerów PRASY KATOLICKIEJ

Centrum Idei ku Humanizmowi

 1. Zapraszamy na II Międzynarodowy MUZYCZNY FESTIWAL zatytułowany: „Muzyka w XVI-wiecznej Kolegiacie”.
  Dziś o godz. 19:00 „GDY PIOSENKA SZŁA DO WOJSKA”
  Wykonawcy: Kwartet wokalny Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.W repertuarze najpiękniejsze utwory nawiązujące do historii polskiego oręża oraz przykłady powojennej twórczości o tematyce żołnierskiej.
  Za tydzień w niedzielę: „SŁOŃCE ZAMKNIĘTE W DŹWIĘKACH POŁUDNIA”
  Wykonawcy: Zespół Muzyki Dawnej „FINESIS TRIO” (Kraków) w składzie: Katarzyna Puch – sopran, Małgorzata Włodarczyk – lutnia, gitara klasyczna, Paulina Tkaczyk – klawesyn.
  Program koncertu obrazuje ukryty w formach i rytmach temperament muzyki hiszpańskiej i włoskiej w utworach z epoki renesansu i baroku.
  Prowadzenie koncertów: Krystyna Pietranek-Kulis.
  Zapraszamy w każdą wakacyjną niedzielę, o godz. 19:00 do Kolegiaty. Na wszystkie koncerty WSTĘP WOLNY.
 2. We wnętrzu Kolegiaty prezentowana jest wystawa autorstwa Piotra Rafałko zatytułowana „100 LEGIONISTÓW W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”. Zachęcamy do zapoznania się z całością wystawy.


  W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI do WIECZNOŚCI: Zbygniew Kowaliński – lat 72; Tadeusz Magnucki – lat 63; Dominik Dudek – lat 29. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.