Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Darowizna

czytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

1 NIEDZIELA ADWENTU - 29 listopada 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne

 

 1. Dziś dokonuje się POŚWIĘCENIA LAMPIONÓW I WIEŃCY ADWENTOWYCH. Poświęcenia dokonamy po ogłoszeniach.
 2. Zapraszamy w dni powszednie Adwentu na RORATY. Dorosłych na godz. 6:30. Dzieci zaś na godz. 7:00. W czasie tej mszy św. będzie głoszona krótka nauka dla dzieci. Prosimy, aby dzieci przygotowały samodzielnie lampiony.
 3. Jutro (poniedziałek) po wieczornej mszy św. ostatnie spotkanie formacyjne dla osób przeżywających 33-dniowe REKOLEKCJE przed Aktem Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.
 4. W tym tygodniu przeżywamy I CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTĘ i NIEDZIELĘ miesiąca. W piątek spowiadamy w czasie mszy św. i po południu od godz.17:00. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa w piątek o godz. 17:30. W sobotę Różaniec i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP po mszy św. o godz. 7:00. W niedzielę Nabożeństwo Adoracyjne o godz. 17:30.
 5. Tegoroczne REKOLEKCJE ADWENTOWE przeżywać będziemy w dniach: 18, 19, 20 grudnia. Jednak od najbliższej niedzieli – 6 grudnia, rozpoczniemy nasze coroczne przygotowanie do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP – Odpustu Parafialnego. Przez trzy dni podczas wszystkich mszy św. nauki głosił będzie o. Andrzej Zając, Redemptorysta z Barda Śląskiego (w ubiegłym roku byliśmy z grupą pielgrzymkową z naszej parafii m.in. w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, gdzie posługuje na co dzień o. Andrzej).
 6. Chciejmy pamiętać, że każdego roku 8 grudnia wg obietnicy Matki Bożej w czasie miedzy godz. 12:00 a 13:00 jest tzw. GODZINA ŁASKI. „Bóg okaże wielkie miłosierdzie jeśli dobrzy ludzie będą się modlić za bliskich.” Zapraszamy do Kolegiaty na wspólną modlitwę.
 7. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, we wtorek - 8 grudnia, na Mszy św. o godz. 16:30, dokonamy POŚWIĘCENIA MEDALIKÓW MARYI NIEPOKALANEJ dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, Przypominamy, że medaliki rodzice kupują dzieciom we własnym zakresie. Nieco później zostaną zakupione jednakowe dla całej grupy KSIĄŻECZKI DO NABOŻEŃSTWA.
 8. W kancelarii Parafialnej wpłynęła bezimiennie jedna OFIARA na Kościół w wysokości 500 zł. Bóg zapłać ofiarodawczyni!
 9. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 10. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ. Są także Kalendarze na rok 2021 r., świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz książka „SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ w ŁASKU”. Nowe wydanie zawiera historię Wizerunku Matki Bożej i łaskiej świątyni. Główną część tekstu stanowią świadectwa uzdrowień i otrzymanych łask.
 11. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Alicja Wiaderek - lat 62, Stanisława Cieślarczyk – lat 69, Barbara Miksa – lat 75, Jerzy Ślązak – 69, Stanisław Karolczyk – 65, Antoni Tomaszek - 73. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
 12. Módlmy się o ustanie pandemii Koronawirusa:
  Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś́ na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają̨ się̨ do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość́ rządzącym, energię i siłę̨ lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię̨ prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
  Maryjo, Matko Boża Łaska, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się̨ za nami!
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego - 29 listopada 2020 r.

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Akapity napisane pogrubioną czcionką

należy odczytać podczas ogłoszeń parafialnych w niedzielę 29 listopada br.

 

 

Drodzy Siostry i Bracia,

niemal od roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Jak dobrze wiecie, liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów pozostaje ciągle bardzo wysoka – o wiele wyższa niż było to w marcu, gdy po raz pierwszy przesłałem do Was pierwsze zarządzenie dotyczące zasad bezpiecznego sprawowania i przeżywania liturgii w parafiach. Dziś po upływie dziewięciu miesięcy zachodzi pilna potrzeba, aby te zarządzenia przypomnieć i zaktualizować. W duchu miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie przyjmijcie co następuje:

 

 1. Arcybiskup Metropolita Łódzki udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.
 2. Przy każdym wejściu do kościoła/kaplicy koniecznie należy ustawić w widocznym miejscu dystrybutory z płynem do dezynfekcji dłoni i zachęcić wiernych do każdorazowego korzystania z nich.
 3. Podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw należy zachować limity nałożone przez władze epidemiologiczne. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

 

 1. Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

 

 1. Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie dezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdym użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan. Koncelebransi, lektorzy i służba liturgiczna mają obowiązek używania maseczek.

 

 1. Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Kapłanów zobowiązujemy do udostępnienia środków dezynfekujących wiernym bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. na dłoń. Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu.
  W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie. Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Wszyscy szafarze Eucharystii (w tym również celebransi) mają obowiązek, podczas udzielania Komunii św., noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

 

 1. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 2. Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych. Prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Penitenci i spowiednicy maja obowiązek używania maseczek. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.
 3. Organizowanie rekolekcji adwentowych jest możliwe z zachowaniem wszystkich ograniczeń i przepisów sanitarnych. Obecny stan sanitarny podpowiada, aby organizować je w sposób „hybrydowy”, tzn. z wykorzystaniem transmisji w mediach społecznościowych.
 4. Szczególnie uwrażliwiamy wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych
  w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach.
 5. Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii, Archiwum i Trybunale Archidiecezji Łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej.
 6. Osoby starsze, pozostające w domu, prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów lub szafarzy świeckich, którzy mogą przybyć z Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.

 

 1. Prosimy kapłanów o troskę nad osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia. Zachęcamy do tego, aby w parafiach nie zawieszano działalności punktów charytatywnych i pomocowych.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Ks. Grzegorz Ryś
                                                                                                                                                                                                                                              Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 26 listopada 2020 roku

Abp – 1.2 – 1330/20

 


34 Niedziela Zwykła - 22 listopada 2020 r. Chrystusa Króla Wszechświata

 

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Dziś z racji Uroczystości CHRYSTUSA KRÓLA Wszechświata po mszy św. o godz. 12:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 2. W tym roku Pan Maciej – nasz organista, roznosi OPŁATKI po miejscowościach należących do naszej parafii. W najbliższych dniach Pan Maciej przejdzie do Gorczyna. W Orchowie opłatki roznosi Pani Małgosia. Bóg zapłać za złożone przy tej okazji ofiary. Parafian z Łasku zapraszamy po opłatki do Kolegiaty bądź do Kancelarii.
 3. Ponad 20 osób przeżywa swoje 33-dniowe REKOLEKCJE przed Aktem Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Najbliższe spotkanie wprowadzające w kolejny tydzień rekolekcyjny odbędzie się jutro (poniedziałek) po wieczornej mszy św.
 4. W następną niedzielę rozpoczynamy CZAS ADWENTU. Prosimy o przyniesienie lampionów i wieńcy adwentowych. Na każdej mszy dokonamy ich poświęcenia.
 5. Już dziś zapraszamy w dni powszednie Adwentu na RORATY. Dorosłych na godz. 6:30. Dzieci zaś na godz. 7:00. W czasie tej mszy św. codziennie będzie głoszona krótka nauka dla dzieci. Prosimy, aby dzieci przygotowały samodzielnie lampiony.
  Ogłaszamy KONKURS na najładniejszy lampion. Rozstrzygnięcie konkursu w dzień odpustu 8 grudnia na mszy św. dla dzieci o godz. 10:30.
 6. Na konto parafialne płynęła jedna OFIARA na Kościół od Stanisława Banaszek - 100 zł. Przez stronę parafialną jedna ofiara w wysokości 50 zł. W kancelarii Parafialnej dwie ofiary, każda po 100 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 7. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 8. Z kolei Grupie Męskiej dziękujemy za odnowienie starego, ok. 100-letniego, DĘBOWEGO KRZYŻA, który stał na Woli Łaskiej. Krzyż został przesunięty bezpośrednio pod las na skrzyżowanie dróg, w miejsce ustalone z Urzędem Miasta. Przez kilka ostatnich tygodni Panowie odczyścili drewno i zabezpieczyli je odnawiając również pasyjkę Chrystusa. Nadal będą trwały prace przy krzyżu i uporządkowaniu terenu wokół niego. Bóg zapłać za Wasz trud!
 9. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ. Są już Kalendarze na rok 2021 r., a także świece z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 10. Można również nabyć pod chórem nową książkę „SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ w ŁASKU”. Nowe wydanie zawiera historię Wizerunku Matki Bożej oraz łaskiej świątyni. Główną część tekstu stanowią świadectwa uzdrowień i otrzymanych łask.
 11. Przez najbliższe trzy dni będziemy przeżywali swoje rekolekcje kapłańskie w formie hybrydowej, częściowo przez internet a częściowo uczestnicząc w spotkaniach w katedrze Łódzkiej. Rekolekcjom przewodniczył będzie Ks. Abp Grzegorz Ryś. Prosimy Was o modlitwę o dobre owoce czasu rekolekcji. Już teraz dziękujemy za modlitewną pamięć: Bóg zapłać!
 12. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Alina Bącal - lat 75, Andrzej Olejniczak – lat 48, Zygmunt Knop – lat 75. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

 


33 Niedziela Zwykła - 15 listopada 2020 r.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 15 listopada 2020 r.

 

W tych trudnych czasach, poza wsparciem materialnym dla przeciążonych szpitali, które zapewniła już Archidiecezja Łódzka finansując zakup respiratorów, potrzebne jest wsparcie wszystkich, którzy przeszli już zakażenie wirusem SARS-CoV-2, poprzez oddawanie osocza. Każda osoba, która przeszła już zakażenie, po upływie 28 dni od ustąpienia objawów może zgłosić się telefonicznie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (tel. 42 61 61 457), gdzie po zebraniu wywiadu medycznego, będzie zakwalifikowana do oddania osocza, niezależnie od tego, czy zakażenie przebiegało u niej łagodnie czy też wiązało się z wystąpieniem ostrego zespołu COVID-19.

W tej sytuacji, w duchu chrześcijańskiej miłości, zachęcamy wszystkich, którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2, do oddawania osocza.


Ogłoszenia parafialne

 

 1. Dziś obchodzimy IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH ustanowiony przez Papieża Franciszka. Pamiętamy o modlitwie za ubogich i potrzebujących. Chciejmy świadczyć im w duchu chrześcijańskiej miłości wszelką potrzebna pomoc. Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy zechcieli podzielić się jedzeniem i chemią domową z ubogimi, biorąc udział w akcji Caritas „TYTKA CHARYTATYWNA'.
  Na godz. 17:30 zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe w intencji ubogich.
 2. W czasie mszy św. o godz. 9:00 zostaną (zostały) poświęcone OPŁATKI na stół wigilijny. W tym roku tylko Pan Maciej – nasz organista, będzie roznosił opłatki. Rozpocznie od Woli Łaskiej. Następnie przejdzie do Gorczyna. Bóg zapłać za złożone przy tej okazji ofiary. Parafian z Łasku zapraszamy do Kolegiaty bądź do Kancelarii.
 3. W sobotę Ofiarowanie NMP. Najbliższa niedziela to Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. Po mszy św. o godz. 12:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. OFIARY złożone na tacę przeznaczone będą na utrzymanie WSD w Łodzi.
 4. 5 listopada rozpoczęły się 33-dniowe REKOLEKCJE przed Aktem Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Najbliższe spotkanie wprowadzające w kolejny tydzień rekolekcyjny odbędzie się jutro (poniedziałek) po wieczornej mszy św.
 5. W środę 18 listopada o godz. 12:00 Księża KANONICY KAPITUŁY ŁASKIEJ odprawią msze św. za zmarłych Biskupów i Kanoników naszej Archidiecezji. Mszy św. przewodniczył będzie Ks. Bp Marek Marczak. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 6. Wyjątkowo w tym roku, przez cały listopad można UZYSKAĆ ODPUST zupełny dla wiernych zmarłych.
 7. Czwartkowe nabożeństwo za zmarłych będziemy rozpoczynali o godz. 17:30 z racji mniejszej ilości tegorocznych „wypominek”. W Kancelarii parafialnej przyjmujemy jeszcze na wypominki za zmarłych.
 8. Poprzez naszą stronę internetową można obejrzeć TRANSMISJĘ MSZY o godz. 9:00 oraz o godz. 10:30 dla dzieci. We mszy św. przez internet zwykle uczestniczy od 80 do 100 osób. Uwagę zwraca jednak średni czas oglądania transmisji, który wynosi zaledwie ok. 20 minut (!). Świadczy to o tym, że większość osób nie uczestniczy w całej liturgii.
 9. Wpłynęła jedna OFIARA na Kościół od Jadwigi Kubickiej - 100 zł. Bóg zapłać!
 10. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 11. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ. Są już Kalendarze na rok 2021 r., a także świece z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 12. Od dziś można także nabyć pod chórem nową książkę „SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ w ŁASKU”. Nowe wydanie zawiera historię Wizerunku Matki Bożej oraz łaskiej świątyni. Główną część tekstu stanowią świadectwa uzdrowień i otrzymanych łask. Są to świadectwa zarówno wcześniej publikowane jak i całkowicie nowe, z ostatnich dziesięcioleci. Książka zawiera wiele zdjęć, w tym zdjęcia XVII-wiecznej oryginalnej Księgi Łask z naszego sanktuarium.
 13. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Wojciech Błęcki - lat 75, Helena Pinar – lat 81, Wojciech Zabłocki – lat 78. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 


32 Niedziela Zwykła - 8 listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Dziś obchodzimy DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. Modlimy się za prześladowanych, a wychodząc z Kościoła będziemy mogli wesprzeć ich swoją ofiarą do puszek.
 2. Przypominamy, że obecnie w kościołach PRZEBYWAĆ może 1 osoba na 15 m2. W naszej świątyni może modlić się razem 73 osób.
 3. Wyjątkowo w tym roku, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można UZYSKAĆ ODPUST zupełny dla wiernych zmarłych.
 4. W Kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki za zmarłych.
 5. Dziś ostatni raz modlimy się o godz. 17:15 w ramach akcji: „RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA”. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w modlitewną akcję.
 6. W związku z trwającym stanem epidemii i ustanowieniem określonych ograniczeń, coroczne obchody Narodowego ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w dniu 11 listopada 2020 r. nie odbędą się. Zapraszamy jednak na msze św., które będziemy sprawowali o godz. 7:00, 9:00, 10:30 w intencji naszej Ojczyzny, i po południu o 18:00.
 7. W środę, 11 listopada, KANCELARIA parafialna będzie NIECZYNNA.
 8. Pod chórem można pobrać papierową torbę tzw. 'TYTKĘ CHARYTATYWNĄ'. Jedzenie lub chemię gospodarczą czy artykuły higieniczne można włożyć do pobranej torby i przynieść za tydzień do kościoła. Wszystkie dary przekażemy najuboższym osobom z terenu naszej parafii.
 9. 5 listopada rozpoczęły się 33-dniowe REKOLEKCJE przed Aktem Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Podstawą przeżycia rekolekcji jest przewodnik, który można nabyć pod chórem Kolegiaty. Najbliższe spotkanie wprowadzające w kolejny tydzień rekolekcyjny odbędzie 16 listopada po wieczornej mszy św.
 10. Z powodu pandemii w tym miesiącu nie będzie możliwe spotkanie w salce z RODZICAMI DZIECI, przygotowujących się do I Komunii Świętej. Zamiast spotkania proponujemy formę zdalną. Rodzice otrzymają przez e-dziennik link do filmiku poruszającego drugi temat oraz pytania do samodzielnej refleksji i odpowiedzi.
 11. Od września rozpoczęliśmy w Kolegiacie sprawowanie Mszy św. w intencji OSÓB UZALEŻNIONYCH i ich rodzin, w drugie soboty miesiąca o godz. 18:00. Podjęliśmy to dzieło wraz ze wspólnotą Domu Magnificat z Łasku Kolumny. Z racji epidemi w tym miesiącu nie będziemy gościć członków wspólnoty w naszej świątyni, ale będziemy łączyć się z nimi duchowo we wspólnej modlitwie.
 12. Od dziś poprzez naszą stronę internetową można obejrzeć TRANSMISJĘ MSZY o godz. 9:00 oraz o godz. 10:30 dla dzieci.
 13. Gdyby ktoś z naszych parafian, szczególnie w starszym wieku, POTRZEBOWAŁ POMOCY, prosimy o przekazywanie informacji do Kancelarii parafialnej. Postaramy się w miarę naszych możliwości pomóc.
 14. W minionym tygodniu wpłynęły dwie OFIARY na Kościół bezimiennie 20 zł i od chorych 70 zł. Serdeczne Bóg zapłać!
 15. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 16. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej. Zwróćmy uwagę na artykuł w tygodniku „Niedziela” dotyczący wydarzeń w naszej parafii. Co jakiś czas w tygodniku „Przewodnik Katolicki” ukazują się teksty Pani Doroty Kmiecik. Warto śledzić artykuły w obu gazetach.
 17. Pod chórem można również nabyć Kalendarze na rok 2021 r. Są również świece z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 18. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Krzysztof Księski - lat 65, Zofia Gąsiorowska – lat 76, Jadwiga Pietrzyc – lat 76, Bolesław Gąsiorowski - lat 95, Przemysław Ślązak – lat 46, Janusz Będkowski - lat 83, Grażyna Ziętala - lat 70. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Przypominamy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w strefie czerwonej, w kościołach przebywać może 1 osoba na 7 m2. W naszej świątyni może modlić się razem 160 osób.
 2. Niestety w piątek zapadła decyzja o zamknięciu cmentarzy na 3 dni: od 31 października do 2 listopada. Zgodnie z przepisami cmentarz w Łasku zostanie otwarty we wtorek
  3 listopada.
 3. Dziś msze św. będziemy sprawowali tylko w Kolegiacie. A więc msze św. będą o godz. 7:00, 9:00, 10:30, o godz.13:00 w intencji parafian. Wieczorem o godz. 18:00. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH do Kolegiaty na godz. 12:00.
 4. 2 listopada – Dzień Zaduszny, WSPOMNIENIE WIERNYCH ZMARŁYCH wszystkie msze św. w Kolegiacie o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
 5. Wyjątkowo w tym roku, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można UZYSKAĆ ODPUST zupełny dla wiernych zmarłych. Jak zaznaczono, w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską, chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych, tam, gdzie są one zakazane.
 6. Zwykle wiele osób zamawia WYPOMINKI za zmarłych podczas odwiedzin grobów bliskich zmarłych na cmentarzu. W tym roku na wypominki za naszych zmarłych przyjmujemy w Kancelarii parafialnej, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00.
 7. Jako wspólnota parafialna pragniemy włączyć się w akcję modlitewną: „RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA”. Przez oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych chcemy codziennie o godz. 17:15 modlić się na Różańcu. Corocznie nawiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. Ale mamy też bliskich, o których mało kto pamięta. Nie mają imion, nikt ich nie włączył do rodziny. To ci, wszyscy którym nie pozwolono się narodzić.
  W tym roku, przez ręce Maryi, chcemy ich przyjąć, przytulić, przygarnąć, może nawet nadać imię. Będziemy prosić o wybaczenie te dzieci, którym nie pozwolono się narodzić.  
  Ponadto zwrócimy się do wszystkich dzieci nienarodzonych, także tych zmarłych w sposób naturalny lub zmarłych tuż po porodzie, z prośbą o wstawiennictwo, za nami u Boga. Zapraszamy na CODZIENNY RÓŻANIEC w Oktawie Wszystkich Świętych.
 8. Zachęcamy do wzięcia udziału w 33-dniowych REKOLEKCJACH przed Aktem Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort. Rekolekcje zakończą się 8 grudnia 2020 r. (dzień odpustu parafialnego) złożeniem uroczystego Aktu Ofiarowania się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Pierwsze spotkanie rozpoczynające 33-dniowe REKOLEKCJE będzie miało miejsce 5 listopada (najbliższy czwartek) po wieczornej mszy św. Podstawą przeżycia rekolekcji jest przewodnik, który można nabyć pod chórem Kolegiaty.
 9. Gdyby ktoś z naszych parafian, szczególnie w starszym wieku, POTRZEBOWAŁ POMOCY, w tym trudnym czasie pandemii, prosimy o przekazywanie informacji do Kancelarii parafialnej. Postaramy się w miarę naszych możliwości pomóc.
 10. W LITURGII przeżywamy w tym tygodniu I CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTĘ i NIEDZIELĘ miesiąca. W piątek spowiedź rano w czasie mszy św., po południu od godz. 17:00. W sobotę po porannej mszy św. o godz. 7:00 Różaniec i Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. Niestety nie będziemy w stanie w tym miesiącu w I Piątek odwiedzić chorych w ich domach.
 11. W minionym tygodniu wpłynęły trzy OFIARY na Kościół bezimiennie w łącznej kwocie 300 zł. Serdeczne Bóg zapłać!
 12. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 13. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej.
 14. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Irena Szczepaniak - lat 86, Henryka Rendecka – lat 86. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
 15. Módlmy się o ustanie pandemii Koronawirusa:
  Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś́ na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają̨ się̨ do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość́ rządzącym, energię i siłę̨ lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię̨ prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
  Maryjo, Matko Boża Łaska, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się̨ za nami!
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 

 

 


30 Niedziela Zwykła - 25 października 2020 r.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Od wczorajszego dnia cała Polska znajduje się w CZERWONEJ STREFIE. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w tej strefie, w kościołach przebywać może 1 osoba na 7 m2, a więc w naszej świątyni może modlić się razem 160 osób. Decyzja o ewentualnym zamknięciu cmentarzy na 1 listopada podjęta zostanie przez Rząd w najbliższych dniach.
 2. Jeśli nie zapadną inne decyzje dotyczące Uroczystości WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH msze św. będziemy sprawowali tylko w Kolegiacie. A więc msze św. będą o godz. 7:00, 9:00, 10:30, o godz.13:00 w intencji parafian. Wieczorem o godz. 18:00. Na cmentarzu kaplica będzie otwarta dla modlitwy indywidualnej od godz. porannych do zapadnięcia zmroku. Nie będzie w tym roku na cmentarzu procesji z modlitwą za zmarłych oraz mszy św. przy krzyżu o godz. 13:00. Zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych do Kolegiaty na godz. 12:00.
 3. 2 listopada – Dzień Zaduszny, WSPOMNIENIE WIERNYCH ZMARŁYCH wszystkie msze św. w Kolegiacie o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
 4. Wyjątkowo w tym roku, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można UZYSKAĆ ODPUST zupełny dla wiernych zmarłych. Jak zaznaczono, w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską, chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych, tam, gdzie są one zakazane.
 5. Zwykle wiele osób zamawia WYPOMINKI za zmarłych podczas odwiedzin grobów bliskich zmarłych na cmentarzu. Z racji pandemii i licznych ograniczeń pomyślmy o wypominkach wcześniej niż zwykle to czynimy. W Kancelarii parafialnej przyjmujemy wypominki od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00. Jeśli będzie to możliwe również w sobotę i w niedzielę w kaplicy cmentarnej.
 6. Jako wspólnota parafialna pragniemy włączyć się w akcję modlitewną: „RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA”. Przez oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych chcemy codziennie o godz. 17:15 modlić się na Różańcu. Corocznie nawiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. Ale mamy też bliskich, o których mało kto pamięta. Nie mają imion, nikt ich nie włączył do rodziny. To ci, wszyscy którym nie pozwolono się narodzić. Dzieci. Ludzie. Miliony dusz, na marginesie naszych wspomnień, bo często są z pamięci wypierani. Czy można być bardziej wykluczonym?W tym roku, przez ręce Maryi, chcemy ich przyjąć, przytulić, przygarnąć, może nawet nadać imię. Będziemy prosić o wybaczenie te dzieci, którym nie pozwolono się narodzić.  Ponadto zwrócimy się do wszystkich dzieci nienarodzonych, także tych zmarłych w sposób naturalny lub zmarłych tuż po porodzie, z prośbą o wstawiennictwo, za nami u Boga. W tym szczególnie trudnym dla nas czasie potrzeba nam wszystkim jedności i wiary, oraz wspólnej modlitwy do Boga Ojca. Teraz wyjątkowo odczuwamy własną słabość, potrzebujemy wspólnego wołania o Miłosierdzie, o Miłość, która jest silniejsza niż śmierć.
 7. Gdyby ktoś z naszych parafian, szczególnie w starszym wieku, POTRZEBOWAŁ POMOCY, w tym trudnym czasie pandemii, prosimy o przekazywanie informacji do Kancelarii parafialnej. Postaramy się w miarę naszych możliwości pomóc.
 8. W LITURGII przeżywamy w środę święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 9. Zapraszamy na ostatnie już październikowe NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dorosłych i dzieci na godz. 17:15.
 10. W minionym tygodniu wpłynęła jedna ofiara na Kościół: bezimiennie 100 zł. Bóg zapłać!
 11. GRUPIE ŚW. MARTY dziękujemy za wytrwałą i niegasnącą troskę o czystość naszej świątyni. Bóg zapłać wszystkim Paniom, które każdego tygodnia sprzątają kościół.
 12. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej.
 13. Piątkowe spotkania z PANIĄ PSYCHOLOG zostają zawieszone do odwołania.
 14. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Ryszard Kozłowski - lat 70, Alina Zawadzka – lat 83. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
 15. Módlmy się o ustanie pandemii Koronawirusa:
  Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś́ na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają̨ się̨ do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość́ rządzącym, energię i siłę̨ lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię̨ prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
  Maryjo, Matko Boża Łaska, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się̨ za nami!
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 

 

 


29 Niedziela Zwykła - 18 października 2020 r.

Zbiórka ofiar na tacę na misje

 

Ogłoszenia parafialne

 1. Nie wiem jak w tym roku będziemy mogli przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych. Zwykle wiele osób zamawia WYPOMINKI za zmarłych podczas odwiedzin grobów bliskich zmarłych na cmentarzu. Z racji na pandemii i licznych ograniczeń pomyślmy o wypominkach wcześniej niż zwykle to czynimy. W kancelarii parafialnej przyjmujemy wypominki od poniedziałku do piątku w godz 11:00-15:00.
 2. Przez najbliższe dni w zastępstwie za ks. Proboszcza, który ma kilka dni urlopu, będzie pomagał w naszej parafii ks. Roman Westwal – prowincjał Oblatów Św. Józefa z Warszawy. Z racji kwarantanny Księży Henryka i Piotra pomagają nam jeszcze ks. Piotr i ks. Stefan z Domu Magnificat z Łasku Kolumny. Bóg zapłać kapłanom za świadczoną posługę w przy ołtarzu i w konfesjonale.
 3. W LITURGII przeżywamy w najbliższych dniach: w czwartek wspomnienie Św. Jana Pawła II, w niedzielę Rocznicę poświęcenia kościoła własnego.
 4. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dorosłych i dzieci na godz. 17:15
 5. Z racji pandemii i wprowadzenia po raz kolejny bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego ZAWIESZAMY do odwołania wszystkie spotkania duszpasterskie, w tym także dla dzieci i młodzieży.
 6. W miniony poniedziałek został naprawiony system MULTIMEDIALNY w świątyni. Zainstalowano całkowicie nowe oprogramowanie „SLAID”, o znacznie większej funkcjonalności od poprzedniego. Organiści korzystają z nowego komputera i panelu dotykowego. Obraz wyświetlany jest na nowym ekranie, przez naprawiony rzutnik. Drugi rzutnik pozostaje w zapasie. Całość wykonanych prac kosztowała 15 tyś. zł. Wykonane prace, zakupiony i naprawiony sprzęt powinny gwarantować co najmniej kilkuletnią bezawaryjną pracę.
 7. W miesiącach letnich oraz ostatnich tygodniach wykonano na plebani wiele PRAC BUDOWLANYCH w część niezamieszkałej a najbliższej kancelarii, która pozostawała od ok dwóch dekad zdewastowana i coraz bardziej niszczejąca. W odnowionych pomieszczeniach dzięki pracy wielu osób przygotowano pomieszczenia mieszkalne, oraz zlokalizowano nową instalację grzewczą dla odremontowanych pomieszczeń i całego budynku duszpasterskiego włącznie z kancelarią parafialną. Przeprowadzone prace dają możliwość zamieszkania kapłanom, którzy swoją posługą wspierają duszpasterstwo naszej parafii jak i dzięki nowemu gazowemu piecowi ogrzania wszystkich pomieszczeń służących spotkaniom duszpasterskim. Dodatkowo między plebanią a budynkiem duszpasterskim zostały wykonane prace związane z odprowadzeniem wody z rynien tak aby zapobiec dotychczasowemu zawilgoceniu ścian budynków a także w przyszłości nawodnieniu przyległych terenów zielonych. Łączny koszt przeprowadzonych stopniowo prac sięga blisko 100 tyś. zł. Przed zimą zostanie jeszcze wykonane docieplenie stropu w budynku duszpasterskim, tak aby ciepło z kancelarii i salek nie uciekało na poddasze.
 8. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej.
 9. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej przyjmuje PANI PSYCHOLOG.
 10. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Tomasz Cieślak - lat 42, Anna Jaskuła – lat 73. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
 11. Módlmy się o ustanie pandemii Koronawirusa:
  Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś́ na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają̨ się̨ do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość́ rządzącym, energię i siłę̨ lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię̨ prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
  Maryjo, Matko Boża Łaska, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się̨ za nami!
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 


28 Niedziela Zwykła - XX Dzień Papieski - 11 października 2020 r.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 11 października 2020 r.

 

 1. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (ul. Zgierska 123, Łódź) zaprasza
  na intensywny Kurs Chorału Gregoriańskiego dla początkujących. Zapisy na stronie www.szkolachoralu-lodz.pl.
 2. Wydział Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie zapraszają narzeczonych na Wieczory dla Zakochanych. To forma nauk przedmałżeńskich w kształcie prowadzonych randek. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, w środy o godz. 19.00, od dnia 14 października do 9 grudnia w Centrum Służby Rodzinie (ul. Broniewskiego 1a). Zapisy na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl

Ogłoszenia parafialne

 1. Dziś z racji XX DNIA PAPIESKIEGO zaplanowany był Koncert dedykowany św. Janowi Pawłowi II zatytułowany: „Szumią jodły na gór szczycie”. Niestety z powodów pandemicznych koncert zostaje odłożony na czas późniejszy.
 2. Z pewnością wiele osób zauważyło, że od pewnego czasu nie działają w naszej świątyni rzutniki MULTIMEDIALNE i nie wyświetlamy pieśni w czasie liturgii. Niestety system multimedialny w naszej kolegiacie był źle wykonany i od początku stwarzał dużo problemów podczas obsługi, zaś w ostatnich tygodniach odmówiły posłuszeństwa dwa rzutniki. Dlatego w dniu jutrzejszym świątynia będzie zamknięta (przez cały dzień, między nabożeństwami, nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu) a w jej wnętrzu będzie instalowany nowy system multimedialny SLAID. Zostanie także wymieniony na nowy ekran, który ulegał stopniowemu zużyciu oraz do świątyni wrócą dwa naprawione rzutniki.
 3. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dorosłych i dzieci na godz. 17:15
 4. Z racji pandemii i nowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego z przykrością ponownie ZAWIESZAMY w naszej parafii wszystkie spotkania duszpasterskie, w których uczestniczą osoby starsze. Młodzież i dzieci zapraszamy na spotkania tak długo jak długo będą uczęszczały do szkół na zajęcia. Odwołane zajęcia szkolne będą równoznaczne z zawieszeniem spotkań duszpasterskich.
 5. W ostatnim tygodniu wpłynęły trzy OFIARY na Kościół: Bezimiennie od trzech osób w łącznej kwocie 300 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 6. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej.
 7. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej przyjmuje PANI PSYCHOLOG.
 8. Dziś z racji DNIA PAPIESKIEGO będziemy mogli złożyć do puszek ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bóg zapłać!
 9. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Tadeusz Więckowski - lat 68, Józef Wosiński – lat 92. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
 10. Módlmy się o ustanie pandemii Koronawirusa:
  Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś́ na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają̨ się̨ do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość́ rządzącym, energię i siłę̨ lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię̨ prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
  Maryjo, Matko Boża Łaska, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się̨ za nami!
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

27 Niedziela Zwykła - 4 października 2020 r.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

 do przekazania wiernym w niedzielę 4 października 2020 r.

 

 1. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza wszystkich wiernych do uczestniczenia we Mszy św. związanej z Jubileuszem 100-lecia Diecezji Łódzkiej, z obecnością Konferencji Episkopatu Polski, 5 października o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej.
 2. Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej oraz Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła
  w Łodzi (ul. Nawrot 104) zapraszają na spotkanie pt. Historia spragnionej Miłości, które poprowadzi s. Anna Pudełko – psychopedagog. Odbędzie się ono 17 października
  o godz. 9.00
  i jest adresowane do kobiet, dla których nawiązywanie relacji z Bogiem oraz innymi osobami jest trudem. Zapisy i informacje na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.
 3. Dnia 12 października odbędzie się gala finałowa nagrody Papieża Franciszka. Tym samym informujemy, że rozpoczyna się II edycja tego projektu. Zapraszamy do zapoznania się z jego szczegółami na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego lub Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży oraz do licznego udziału.
 4. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (ul. Zgierska 123, Łódź) zaprasza
  na intensywny Kurs Chorału Gregoriańskiego dla początkujących. Zapisy na stronie www.szkolachoralu-lodz.pl.

Ogłoszenia parafialne

 

 1. Zapraszamy na udziału w Uroczystość ogłoszenia Jubileuszu 100-lecia utworzenia Diecezji Łódzkiejw kościele stacyjnym, którym na ten rok będzie Kolegiata Łaska. Uroczystość rozpocznie się dziś o godz. 18:00. Liturgii przewodniczył będzie Ks. Bp Edward Dajczak, Ordynariusz Koszalińsko-Kołobrzeski. Aktu ogłoszenia Jubileuszu dokona Dziekan Łaski, Ks. Kanonik Jarosław Wojtal.
 2. W LITURGII KOŚCIOŁA w najbliższych dniach przeżywamy:
  w poniedziałek – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
  w środę – wspomnienie NMP Różańcowej. Tego dnia podczas mszy św. o godz. 18:00 odbędzie się POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW dzieci pierwszokomunijnych.
 3. Jutro z racji odpustu Św. Siostry Faustyny nie będzie Kręgu Biblijnego.
 4. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dorosłych i dzieci na godz. 17:15
 5. W poniedziałek zapraszamy rodziców dzieci komunijnych na spotkanie formacyjne do domu duszpasterskiego. Pierwsza grupa o godz. 18:00, druga o godz. 19:00.
 6. W środę po Mszy świętej wieczornej spotkanie formacyjne członków grup modlitewnych.
 7. W sobotę 10 października będziemy po raz ósmy gościli w naszym Sanktuarium Pielgrzymkę grup ŻYWEGO RÓŻAŃCA z Archidiecezji Łódzkiej.
  Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:30 powitaniem pielgrzymów i konferencją: ks. dr Jacka Gancarka – Krajowego Moderatora Żywego Różańca. Następnie Nabożeństwo Różańcowe. O godz. 12:00 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Ireneusza Pękalskiego. Eucharystia zakończy tegoroczną pielgrzymkę.
 8. Wraz z Domem Magnificat z Łasku Kolumny zapraszamy na Msze św. w intencji osób UZALEŻNIONYCH i ich rodzin. Msze św. sprawowane będą w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 18:00 w Kolegiacie. Najbliższy termin to sobota 10 października.
 9. W niedzielę za tydzień 11 października przeżywać będziemy XX DZIEŃ PAPIESKI. Tego dnia chcemy zaprosić do Kolegiaty na Koncert ufundowany przez Burmistrza Łasku Gabryjela Szkudlarka a dedykowany Św. Janowi Pawłowi II. Podczas koncertu zatytułowanego: „Szumią jodły na gór szczycie” wystąpią przed nami gwiazdy polskiej opery kameralnej: Małgorzata Kulińska, Andrzej Niemierowicz, Andrzej Jurkiewicz i Bogusław Pikała. Koncert poprowadzi: Kazimierz Kowalski. Wstęp wolny.
 10. W ostatnim tygodniu wpłynęły ofiary na Kościół: Bezimiennie od dwóch osób w łącznej kwocie 500 zł, od chorych 200 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 11. Zachęcamy do nabywania PRASY KATOLICKIEJ i książek o tematyce duchowej.
 12. W piątek od godz. 19:00 w kancelarii parafialnej przyjmuje PANI PSYCHOLOG.
 13. Za tydzień z racji Dnia Papieskiego będziemy mogli złożyć do puszek ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 14. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Ewa Smolarek - lat 59, Barbara Cłapa – lat 68, Barbara Nowak – lat 83. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
 15. Prośmy o wstawiennictwo PATRONA naszej parafii i Kolegiaty:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 

 

 

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.