Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Darowizna

czytaj więcej

o Centrum Idei ku Humanizmowi

 

Centrum idei „Ku Humanizmowi” swoją siedzibę ma w późnogotyckim, ufundowanym przez abpa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego kościele, wybudowanym w latach 1517-1523. Dzięki pracom remontowym, renowacji i adaptacji zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Michała Archanioła w Łasku (Kolegiaty Łaskiej), światło dzienne ujrzały dzieła świadczące o rozwoju polskiego języka literackiego i piśmiennictwa, rozwoju polskiego humanizmu oraz tradycji demokratycznych. Oferta kulturalna Centrum idei " Ku humanizmowi", w sposób kompleksowy uzupełnia zorientowane na tradycję historyczną i tożsamość kulturową, inicjatywy podejmowane przez lokalną społeczność.

 

W dniu 31 marca 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-004/09-00 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 - 2013 pomiędzy województwem łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Archidiecezją Łódzką o dofinansowanie Projektu pod nazwą: 'Łask-Łódź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości - stworzenie trzech centrów idei''.

 

W dniu 19 maja 2010 r. partner nr 1 (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny i św. Archanioła w Łasku.) opublikował w gazecie ''Nasz Dziennik'' OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM  ''Remont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku (Kolegiaty Łaskiej), Łask, ul. Warszawska 15.''

 

W dniu  23 sierpnia 2010 roku w siedzibie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przy ul. Księdza  Ignacego Skorupki 3, została zawarta umowa z wyłonionym w trybie zamówienia niepublicznego Wykonawcą Panem Wiesławem Ciałkowskim  firmą CIAŁBUD zadania: Remont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła w Łasku (Kolegiaty Łaskiej), Łask, ul. Warszawska 15. Tym samym wszedł w fazę realizacji pomysł o stworzeniu trzech centrów idei: Ku Wielokulturowości – w Łodzi, Ku Humanizmowi – w Łasku, i Ku Demokracji – w Piotrkowie Trybunalskim. W styczniu 2015 roku zakończono etap inwestycyjny i rozpoczęto etap realizacji programu kulturalnego.

Centrum idei „Ku Humanizmowi” w Łasku powstało dzięki remontowi zabytkowego budynku Kolegiaty Łaskiej i nadaniu obiektowi religijnemu dodatkowych funkcji kulturalnych. Przedsięwzięcie to jest nakierowane na udostępnienie ogółowi społeczeństwa oferty kulturalnej, która poprzez sposób przekazu i oferowaną tematykę będzie kształtować postawy i propagować wszelkie wartości związane z humanizmem.

 

Wnętrze Łaskiej Kolegiaty stało się przestrzenią działalności Centrum idei “Ku Humanizmowi”. Zrewitalizowana świątynia może pełnić funkcje sali koncertowej przez cały rok pozwalając na organizowanie festiwali i koncertów muzyki współczesnej, klasycznej, chóralnej, sakralnej, poezji śpiewanej.

Centrum idei “Ku Humanizmowi” jest miejscem, gdzie można organizować różnorodne wystawy sztuki. Galeria mieści się w Kaplicy Św. Anny.

Sala multimedialna usytułowana w podziemiach Kaplicy Matki Bożej stała się edukacyjnym zakątkiem, służącym do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz poznawania wirtualnego świata.

 

Wiecej informacji o działalności CIkH znajdą Państwo tutaj: 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.