Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Darowizna

czytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

15 NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 lipca 2023 r.

Ogłoszenia parafialne

 1. Dziś z racji 3 niedzieli miesiąca o godz. 17:30 Nabożeństwo Różańcowe.
 2. W liturgii Kościoła przeżywamy w sobotę święto Marii Magdaleny. Po porannej mszy św. różaniec z modlitwą o pokój na świecie i zakończenie wojny na Ukrainie.
 3. 26 lipca świętować będziemy odpust ku czci św. Anny. Jest to dzień wdzięczności rodzicom i dziadkom. Suma odpustowa o godz. 18:00. Liturgii i nabożeństwu do św. Anny przewodniczył będzie Prowincjał Ojców Oblatów Św. Józefa z Warszawy ks. Roman Westwal.
 4. Rozpoczęły się prace brukarskie na łaskim cmentarzu. Potrwają przez kilka najbliższych tygodni.
 5. Otrzymaliśmy informację, że naszej parafii przyznano niespełna 1 milion zł dofinansowania z tzw. Polskiego Ładu na prace związane z głęboką renowacją parkanu cmentarnego od skrzyżowania z ul. Objazdową, wzdłuż ul. Armii Krajowej. Na tym odcinku parkan stopniowo pochyla się i grozi w przyszłości zawaleniem. Dzięki otrzymanym środkom i kilku procentowemu wkładowi finansowemu z parafii, ufamy, uda się odbudować i zabezpieczyć znaczny odcinek muru cmentarnego. Prace będą mogły rozpocząć się najwcześniej za kilka miesięcy po wyłonieniu wykonawcy i dopełnieniu wszystkich formalności urzędowych związanych z przyznanymi środkami.
 6. Grupie Św. Marty dziękujemy za posprzątanie świątyni.
 7. Wychodząc z kościoła pamiętajmy o prasy katolickiej.
 8. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Czesława Gawron – lat 94, Paweł Muszyński – lat 63. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny…
 9. Módlmy się w intencji naszej parafii: 
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 

 


14 NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 lipca 2023 r.

Ogłoszenia parafialne

 1. Przypominamy, że od dziś do końca wakacji nie będzie mszy św. o godz. 12:00.
 2. Jutro o 7:00 zbiórka dzieci i młodzieży wyjeżdżających na kolonie z Ks. Andrzejem i Siostrą Martą. Od godz. 6:45 można będzie umieścić bagaże w podstawionym przed Kolegiatą autokarze. Msza św. dla uczestników kolonii przewidziana jest w Krakowie.
 3. W czwartek, 13 lipca o godz. 17:00 Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół Kolegiaty.
 4. Istnieje możliwość wyjazdu w dn. 15 lipca na XXIV Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokojuw Obornikach. Dokładne informacje podane są w gablocie przed Kolegiatą.
 5. W minionym tygodniu wpłynęła bezimienna ofiara na kostkę na cmentarzu w kwocie 200 zł. Bóg zapłać ofiarodawcy!
 6. W najbliższy wtorek rozpoczną się prace brukarskie na cmentarzu.
 7. Grupie Św. Marty dziękujemy za posprzątanie świątyni.
 8. Wychodząc z kościoła pamiętajmy o prasy katolickiej.
 9. Módlmy się w intencji naszej parafii:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 


13 NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 lipca 2023 r.

Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na ogrzewanie świątyni w sezonie zimowym.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 2 lipca 2023 r.

 1. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi informuje, że najbliższa rekrutacja będzie miała miejsce w dniu 10 lipca (poniedziałek) 2023 r. od godz. 9.00. Kolejna odbędzie się 11 września (poniedziałek). Kandydatów do Seminarium prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny: 42 66 48 888. Szczegółowe informacje można uzyskać u swoich duszpasterzy lub na stronie internetowej: www.wsd.lodz.pl.
 2. Duszpasterstwo Rodzin i Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie zapraszają narzeczonych i pary myślące o małżeństwie na wakacyjne nauki przedmałżeńskie w formie Wieczorów dla Zakochanych prowadzonych online. Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, od 25 lipca do 22 sierpnia o godz. 19.00. Informacje i zapisy: www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl

Ogłoszenia Parafialne

 1. Przypominamy, że od dziś do końca wakacji nie będzie mszy św. o godz. 12:00.
 2. Dziś po mszy św. o godz. 10:30 poświęcenie pojazdów. Prosimy, aby pojazdy podjeżdżały od ul. Warszawskiej. Ofiary złożone przy tej okazji będą przekazane misjonarzom na zakup pojazdów służących polskim pracownikom misji.
 3. Również dziś z racji I Niedzieli miesiąca o godz. 17:30 Nabożeństwo Adoracyjne.
 4. W tym tygodniu przeżywamy I Czwartek i I Piątek Miesiąca. W czwartek pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i powołanych do kapłaństwa. W piątek spowiedź podczas mszy świętych i po południu od godz. 17:30. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa ze śpiewem litanii o godz. 17:30.
 5. W minionym tygodniu wpłynęła bezimienna ofiara na kostkę na cmentarzu w kwocie 100 zł. Bóg zapłać ofiarodawczyni!
 6. Niestety przesunął się termin rozpoczęcia prac brukarskich na cmentarzu. Firma brukarska zapewnia, że prace rozpoczną się 10 lipca.
 7. Grupie Św. Marty dziękujemy za posprzątanie świątyni.
 8. Zachęcamy do nabywania i lektury cotygodniowej prasy katolickiej.
 9. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: Janina Starzyńska-Kisulska – lat 91. Pomódlmy się w jej intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny…
 10. Módlmy się w intencji naszej parafii:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 


12 NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 czerwca 2023 r.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 25 czerwca 2023 r.

 1. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi informuje, że najbliższa rekrutacja będzie miała miejsce w dniu 10 lipca (poniedziałek) 2023 r. od godz. 9.00. Kolejna odbędzie się 11 września (poniedziałek). Kandydatów do Seminarium prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny: 42 66 48 888. Szczegółowe informacje można uzyskać u swoich duszpasterzy lub na stronie internetowej: www.wsd.lodz.pl.
 2. Duszpasterstwo Rodzin i Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie zapraszają narzeczonych i pary myślące o małżeństwie na wakacyjne nauki przedmałżeńskie w formie Wieczorów dla Zakochanych prowadzonych online. Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, od 25 lipca do 22 sierpnia o godz. 19.00. Informacje i zapisy: www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl 

Ogłoszenia parafialne

 1. Decyzją Księdza Abpa Grzegorza Rysia w naszej parafii nastąpią duże zmiany personalne w gronie kapłanów. Andrzej Michalak został mianowany Proboszczem Par. Św. Franciszka w Łodzi. Nową parafię obejmie z dniem 1 lipca tego roku. Ks. Proboszcz Piotr Pirek z dniem 19 sierpnia rozpocznie pracę jako Proboszcz Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Rekini w Łodzi. Do tego czasu pracuje w tutejszej Parafii. Ks. Adam Gontarz z dniem 26 sierpnia rozpocznie prace w Par. Św. Franciszka w Łodzi jako wikariusz. W parafii Kolegiackiej w Łasku pozostaną nadal Ks. Andrzej Milczarek, jako wikariusz oraz Ks. Prałat Henryk Eliasz jako penitencjarz (spowiednik) Sanktuarium.
 2. Od 20 sierpnia obowiązki Proboszcza w tutejszej Parafii będzie pełnik Zenon Miksa, dotychczas pracujący jako Proboszcz Parafii w Szczercowie. Od 26 sierpnia wikariuszem Parafii kolegiackiej będzie Ks. Adrian Zimnowłocki do tego czasu pracujący w Par. w Marzeninie.
 3. Z naszej Parafii jako pierwszy odejdzie do Łodzi Ks. Andrzej Michalak. Zapraszamy na mszę św. dziękczynną za posługę Ks. Andrzeja w piątek, 30 czerwca, na godz. 18:00.
 4. Od następnej niedzieli do końca wakacji nie będzie mszy św. o godz. 12:00.
 5. W niedzielę za tydzień, po mszy św. o godz. 10:30 poświęcenie pojazdów. Prosimy, aby pojazdy podjeżdżały od ul. Warszawskiej. Ofiary złożone przy tej okazji będą przekazane misjonarzom na zakup pojazdów służących polskim pracownikom misji.
 6. We wtorek swoje imieniny przeżywa ks. Abp senior Władysław Ziółek, w środę ks. Bp Ireneusz Pękalski. Pamiętajmy o Księżach Biskupach w naszej modlitwie.
 7. W czwartek przypada Uroczystość św. Apostołów Piotr i Pawła. Msza św. imieninowa ks. Proboszcza o godz. 18:00. Ofiary zebrane w tym dniu przeznaczone są na Stolicę Apostolską.
 8. W tym tygodniu przypada I Sobota i Niedziela miesiąca. W sobotę rano po mszy o godz. 7:00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP połączone z modlitwą różańcową. W niedzielę o godz. 17:30 Nabożeństwo Adoracyjne.
 9. W minionym tygodniu wpłynęła bezimienna ofiara na Kościół w kwocie 60 zł. Bóg zapłać ofiarodawcy!
 10. Grupie Św. Marty dziękujemy za posprzątanie świątyni.
 11. Zachęcamy do nabywania i lektury cotygodniowej prasy katolickiej.
 12. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Bogdan Niciak – lat 81, Józef Sobala – lat 77, Krzysztof Kubiak – lat 69, Krzysztof Sadoch – lat 75. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny…
 13. Módlmy się w intencji naszej parafii: 
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 


11 NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 czerwca 2023 r.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 18 czerwca 2023 r.

Przypominamy, że w naszej archidiecezji działa Ośrodek Pomocy Duchowej. Mieści się on przy ul. Łąkowej 42 (przy kościele MB Zwycięskiej w dawnej plebanii). Zakres pomocy obejmuje między innymi: modlitwę wstawienniczą, pomoc w rozeznawaniu duchowym, pomoc księdza egzorcysty. Terminy dyżurów wolontariuszy w Ośrodku i numery kontaktowe oraz połączenia internetowe są na plakacie w gablocie i na ulotkach dostępnych w kancelarii i zakrystii.


Ogłoszenia parafialne

 1. Ojciec Święty Franciszek – na prośbę księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia – przyznał tytuł Kapelana jego Świątobliwości – czyli PRAŁATA Ks. Henrykowi Eliaszowi. Cieszymy się i z głębi serca i gratulujemy Ks. Prałatowi Henrykowi Eliaszowi.
 2. Dziś o godz. 12:00 Uroczystość I Komunii Św. dla dzieci z klasy 3C.
 3. We wtorek dziękczynna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Niepokalanowa. Wyjazd autokarem z parkingu przed Kolegiatą o godz. 8:00.
 4. W najbliższą środę, po Mszy wieczornej zapraszamy do Domu Duszpasterskiego na spotkanie Kręgu Biblijnego. Tematem spotkania będzie nawrócenie Św. Pawła opisane w Dziejach Apostolskich.
 5. W czwartek po wieczornej mszy św. odbędzie się w Domu Duszpasterskim spotkanie dla osób pielgrzymujących we wrześniu do Ziemi Świętej.
 6. W piątek - 23 czerwca przypada Dzień Ojca. Pamiętajmy o naszych Ojcach. W modlitwie prośmy o Boże błogosławieństwo dla żyjących i o łaskę nieba dla zmarłych.
 7. Dzieci i młodzież przeżywają ostanie dni roku szkolnego. Zachęcamy aby nauczyciele, wychowawcy, katecheci, rodzice, młodzież i dzieci wspólnie zakończyli rok szkolny gromadząc się na dziękczynnej modlitwie w Kolegiacie. W piątek zapraszamy na godz. 800 na mszę św. dziękczynną za miniony rok szkolny. Podczas mszy św. będzie możliwa spowiedź.
 8. W sobotę przeżywamy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Po porannych mszach modlitwa różańcowa w intencji pokoju na świecie.
 9. Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych dziękujemy za posprzątanie świątyni.
 10. Zachęcamy do nabywania i lektury cotygodniowej prasy katolickiej.
 11. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Marta Łuczak – lat 29, Jan Radgowski – lat 83, Danuta Stefańczyk – lat 72. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny…
 12. Módlmy się w intencji naszej parafii:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

10 NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 czerwca 2023 r.

Ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na budowę kościołów Archidiecezji Łódzkiej. Bóg zapłać!


Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 11 czerwca 2023 r.

 1. Zbliża się Dzień Wspólnoty Archidiecezji Łódzkiej, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r.  o godz. 10.00 przy archikatedrze. Ksiądz Arcybiskup zaprasza wiernych oraz wszystkie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia i grupy z każdej parafii wraz ze swoimi opiekunami do wspólnego świętowania. Zapraszamyksięży do koncelebry, siostry zakonne do licznego udziału, a parafie prosimy o przywiezienie ze sobą tablic z tytułami swoich parafii.
  W programie:
  10:00 – Msza św. z uwielbieniem – archikatedra,
  11:30 – darmowy posiłek dla wszystkich, po nim w namiotach: prezentacja wspólnot oraz zabawy integracyjne (dmuchańce, bańki, eurobungee, itp.) – plac katedralny,
  14:45 – koncert zespołu Małe TGD – plac katedralny,
  Od godz. 11.30 – możliwość zwiedzania z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi oraz Muzeum Archidiecezjalnego. Przez cały czas trwania Dnia Wspólnoty w kaplicy DA5 adoracja Najświętszego Sakramentu, a w archikatedrze możliwość skorzystania z rozmowy i modlitwy wstawienniczej.

  Członków wspólnot przy naszej parafii (tj. Domowy Kościół, Grupa Męska, Grupy Oazowe, Krąg Biblijny, Schola, Ministranci, Parafialny Zespół Caritas i inne) zapraszamy na ww. Święto Kościoła do katedry, na Mszę św. na godz. 10:00 i kolejne wydarzenia. Kapłani z naszej parafii na Mszę św. nie zdążą z racji spowiedzi dzieci komunijnych, ale będą obecni po liturgii).

Ogłoszenia parafialne

 1. Dziś o godz. 12:00 Uroczystość I Komunii Św. dla dzieci z klasy 3B. Za tydzień I Komunia dla dzieci z klasy 3C.
 2. Również dziś odbędzie się ostatnie spotkanie dla tegorocznych Bierzmowanych z grupy ks. Adama. Msza św. o godz. 18:00, następnie przewidziane jest spotkanie podsumowujące cykl formacyjny.
 3. We wtorek - 13 czerwca zapraszamy na godz. 17:00 na Fatimskie Nabożeństwo Różańcowe połączone z procesją wokół kościoła i czerwcowym w Kaplicy Matki Bożej. Razem chciejmy dziękować za pontyfikat Św. papieża Jana Pawła II oraz Jego wizytę apostolską w mieście Łodzi 13 czerwca 1987 r.
 4. W najbliższą środę, po Mszy wieczornej zapraszamy do Domu Duszpasterskiego na spotkanie Grup Modlitewnych.
 5. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na msze św. o godz. 6:30, 7:00, 15:00 i 18:00. Tego dnia można spożywać pokarmy mięsne.
 6. W sobotę, wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Msza św. o godz. 7:00 w Kaplicy Matki Bożej. Po mszy św. Nabożeństwo Różańcowe i Litania do Niepokalanego Serca Maryi.
 7. Tego dnia (w sobotę – 17 czerwca) na godz. 9:00 zapraszamy dzieci z klasy 3C, wraz z rodzicami i chrzestnymi, na nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Po nabożeństwie wszyscy będą mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty.
 8. Wychodząc z kościoła możemy nabyć film z uroczystość ogłoszenia Patronatu Matki Bożej nad Miastem i Gminą Łask. Dziękujemy Panu Piotrowi z TV Maksymilian za przygotowanie nagrania. Filmy są dostępne na płytach DVD oraz na Pendrive.
 9. Zapraszamy codziennie na godz. 17:30 na Nabożeństwa Czerwcowe. Przez Oktawę Bożego Ciała codziennie (do czwartku włącznie), po litanii procesja z Najświętszym Sakramentem.
 10. W drugiej połowie czerwca chcemy rozpocząć prace brukarskie na cmentarzu. Będziemy wdzięczni za pomoc w sfinansowaniu zaplanowanych prac. Całkowity koszt prac oraz zakupu kostki, obrzeży i innych materiałów został określony na ok 140 tyś. zł.
 11. 22 czerwca (w czwartek) po wieczornej mszy św. odbędzie się w Domu Duszpasterskim spotkanie dla osób pielgrzymujących we wrześniu do Ziemi Świętej. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Biura Pielgrzymkowego Ad Astra z Poznania.
 12. W minionym tygodniu wpłynęły dwie bezimienne ofiary w łącznej kwocie 250 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 13. Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych dziękujemy za posprzątanie świątyni.
 14. Zachęcamy do nabywania i lektury cotygodniowej prasy katolickiej. W tygodniku Niedzielaznajdziemy artykuł pt. „Czuwa nad łaską ziemią”. Tekst odnosi się do ogłoszenia Maryi Patronką ziemi łaskiej.
 15. Wychodząc z kościoła swoją ofiarą złożoną do puszek możemy wesprzeć letnie kolonie organizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
 16. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Edward Pawłowski – lat 87, Zdzisława Szczepańska – lat 71, Jadwiga Zajda-Dudaczyk – lat 79. Pomódlmy się w ich intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny…
 17. Módlmy się w intencji naszej parafii: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 

 


NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 4 czerwca 2023 r.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 4 czerwca 2023 r.

 1. Msza św. inaugurująca Święto Eucharystii (upamiętniające wizytę św. Jana Pawła II w Łodzi), podczas której parafie otrzymają kanonizacyjny obraz św. Jana Pawła II, będzie sprawowana 9 czerwca o godz. 19.00 w bazylice archikatedralnej. Na tę Mszę św. zaproszeni są delegaci ze wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej.
 2. Zbliża się Dzień Wspólnoty Archidiecezji Łódzkiej, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 przy archikatedrze. Ksiądz Arcybiskup zaprasza wiernych oraz wszystkie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia i grupy z każdej parafii wraz ze swoimi opiekunami do wspólnego świętowania. W programie Msza św., piknik oraz koncert zespołu Małe TGD.
 3. Po raz kolejny zapraszamy do udziału w Chrześcijańskich Spotkaniach Młodych, które odbędą się w Boże Ciało (8 czerwca) w Moszczenicy (amfiteatr przy GOKiS). Punktem szczególnym będzie koncert uwielbienia o godz. 19.30, który poprowadzi zespół TGD (Trzecia Godzina Dnia) oraz abp Grzegorz Ryś. Zachęcamy ministrantów do aktywnego włączenia się w uwielbienie (zabierzmy ze sobą komże). Zapraszamy także do udziału w konkursie wiedzy o osobie i nauczaniu św. Jana Pawła II. Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.spotkania.moszczenica.eu
 4. X Warsztaty Chorału Gregoriańskiego Cantus gregorianus odbędą się w Instytucie Teologicznym w Łodzi w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 r. Skierowane są one do wszystkich zainteresowanych śpiewem chorału – muzyków zawodowych i amatorów, z różnym stopniem zaawansowania. W ramach kursu odbędą się wykłady, nauka śpiewu gregoriańskiego oraz praca nad emisją głosu. Informacje oraz zapisy na stronie: http://szkolachoralu-lodz.pl/
 5. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku przyjmuje zapisy na rok szkolny 2023/2024. Do szkoły, której przedmiotem głównym są organy lub fortepian przyjmowani są uczniowie po ukończonej szkole podstawowej i z przygotowaniem muzycznym. Podczas nauki jest możliwość zamieszkania w internacie. Szkoła stawia sobie za cel wykształcenie profesjonalnej kadry organistów, pianistów i muzyków przygotowanych zarówno do pracy w parafii jak i do podjęcia studiów muzycznych. Nabór odbywa się poza internetowym systemem rekrutacji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.lutomiersksalezjanie.pl
 6. Duszpasterstwo rodzin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zaprasza związki niesakramentalne na rekolekcje wakacyjne w terminie 15-21 lipca 2023 roku w ośrodku rekolekcyjnym „Trzy Jaskółki” w Kiczorach. Szczegóły i zapisy – na plakacie.

Ogłoszenia parafialne

 1. Dziś o godz. 12:00 Uroczystość I Komunii Św. dla dzieci z klasy 3A.
  Za tydzień I Komunia dla dzieci z klasy 3B.
 2. Wraz z Urzędem Miasta zapraszamy na Koncert Dziękczynny za ustanowienie Patronatu Matki Bożej nad Miastem i Gminą Łask zatytułowany: Matko, która nas znasz. Kolegiata Łaska, dziś wieczorem, o godz. 19:00. Wystąpią przed nami: solistka Katarzyna Zając-Caban oraz Zespół No-Net. Koncert finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łask.
 3. W najbliższą środę, po Mszy wieczornej zapraszamy do Domu Duszpasterskiego na spotkanie Kręgu Biblijnego.
 4. W czwartek przypada uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie dla naszej wspólnoty parafialnej po mszy św. o godz. 10:00 wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Prosimy już dziś o udział w uroczystej liturgii Asystę Parafialną, Służbę Liturgiczną, dziewczynki sypiące kwiaty. Prosimy o udekorowanie trasy procesji oraz przygotowanie w stałych miejscach ołtarzy. Chciejmy tego dnia poprzez udział we mszach św. i procesji uczcić Jezusa obecnego w Eucharystii, dziękując za dar sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
 5. Jak słyszeliśmy w komunikatach Kurii Metropolitarnej Łódzkiej w piątek mszą św. o godz. 19:00 w Katedrze Łódzkiej rozpocznie się Diecezjalne Święto Eucharystii. Na ww. mszę św. uda się z naszej parafii delegacja wraz z kapłanem. Pozostali wierni będą mogli jednoczyć się z Kościołem Łódzkim trwając na Adoracji Najświętszego Sakramentu aż do sobotniej wieczornej mszy św. w Kolegiacie.
 6. W sobotę – 10 czerwca na godz. 9:00 zapraszamy dzieci z klasy 3B, wraz z rodzicami i chrzestnymi, na nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Po nabożeństwie wszyscy będą mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty.
 7. Podczas wieczornej Mszy św. w sobotę gościć będziemy wspólnotę Domu Magnificat z Łasku Kolumny. Do modlitwy zapraszamy osoby uzależnione oraz ich rodziny.
 8. W niedzielę, za tydzień, odbędzie się ostatnie spotkanie dla tegorocznych Bierzmowanych z grupy ks. Adama. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18:00. Następnie przewidziane jest spotkanie podsumowujące cykl formacyjny.
 9. W minioną środę odbyła się w naszej świątyni piękna uroczystość ogłoszenia Patronatu Matki Bożej nad Miastem i Gminą Łask. W niedzielę za tydzień będzie można nabyć film z tego wydarzenia.
 10. Zapraszamy codziennie na godz. 17:30 na Nabożeństwa Czerwcowe. Przez Oktawę Bożego Ciała codziennie (do czwartku włącznie), po litanii procesja z Najświętszym Sakramentem.
 11. W drugiej połowie czerwca chcemy rozpocząć prace brukarskie na cmentarzu. Zaplanowane jest położenie kostki brukowej do końca głównej alei oraz drugiej poprzecznej szerokiej alei. Będziemy wdzięczni za pomoc w sfinansowaniu zaplanowanych prac. Całkowity koszt prac oraz zakupu kostki, obrzeży i innych materiałów został określony na ok 140 tyś. zł.
 12. Rodziców, którzy chcieliby zgłosić swoje dzieci do przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej w przyszłym roku szkolnym, prosimy o złożenie w Kancelarii stosownej deklaracji do końca roku szkolnego. Deklaracja taka tyczy się zarówno przygotowania dzieci, jak i rodziców.
 13. 22 czerwca (w czwartek) po wieczornej mszy św. odbędzie się w Domu Duszpasterskim spotkanie dla osób pielgrzymujących we wrześniu do Ziemi Świętej. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Biura Pielgrzymkowego Ad Astra z Poznania.
 14. W minionym tygodniu wpłynęła jedna bezimienna ofiara w kwocie 100 zł, oraz 370 zł od chorych z parafii. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 15. Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych dziękujemy za posprzątanie świątyni.
 16. Zachęcamy do nabywania i lektury cotygodniowej prasy katolickiej.
 17. Wychodząc z kościoła swoją ofiarą złożoną do puszek możemy wesprzeć budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
 18. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: Halina Szyszka – lat 72. Pomódlmy się w jej intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny…
 19. Módlmy się w intencji naszej parafii: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 28 maja 2023 r.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 28 maja 2023 r.

 1. Łódzki Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Dzieci przyszłością Polski” odbędzie się w tym roku w niedzielę 28 maja. Rozpoczęcie przy pomniku Pękniętego Serca, przy ul. Staszica na Bałutach o godz. 13.30, przejdzie do kościoła Wniebowzięcia NMP na Placu Kościelnym, gdzie zakończy się Mszą św. o godz. 15.00 przy grobie Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.
 2. Po raz kolejny zapraszamy do udziału w Chrześcijańskich Spotkaniach Młodych, które odbędą się w Boże Ciało (8 czerwca) w Moszczenicy (amfiteatr przy GOKiS). Punktem szczególnym będzie koncert uwielbienia o godz. 19.30, który poprowadzi zespół TGD (Trzecia Godzina Dnia) oraz abp Grzegorz Ryś. Zachęcamy ministrantów do aktywnego włączenia się w uwielbienie (zabierzmy ze sobą komże). Zapraszamy także do udziału w konkursie wiedzy o osobie i nauczaniu św. Jana Pawła II. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.spotkania.moszczenica.eu

Ogłoszenia parafialne

 1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny.
 2. W dniu odpustu Matki Bożej Łaskiej – 31 maja tego roku, o godz. 18:00 Abp Grzegorz Ryś będzie przewodniczył uroczystej liturgii, podczas której zostanie odczytany Watykański Dekret potwierdzający Patronat Matki Bożej Łaskiej. Przygotowujemy się duchowo do tego wydarzenia. Od Dnia Matki – 26 maja, kolejni Księża Proboszczowie z terenu naszego Miasta i Gminy podczas mszy św. sprawowanych w Kolegiacie o godz. 18:00 głoszą katechezy Maryjne. Przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskiej codziennej gromadzimy się na modlitwie różańcowej dziękując Bogu za dar ponad 500-letniej obecności Maryi w Łasku.
 3. Zapraszamy na godz. 17:00 na modlitwę różańcową i nabożeństwa majowe. Od 1 czerwca godz. 17:30 nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 4. W liturgii Kościoła: w poniedziałek święto NMP Matki Kościoła, w środę święto Nawiedzenia NMP – dzień odpustu Matki Bożej Łaskiej, w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w niedzielę za tydzień uroczystość Najświętszej Trójcy.
 5. Andrzej Michalak i ks. Adam Gontarz w najbliższy czwartek, 1 czerwca przeżywać będą ósmą rocznicę święceń. O godz. 18:00, wraz z Księżmi ze swojego roku święceń odprawią mszę św. dziękczynną. Pamiętajmy o Nich w modlitwie.
 6. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek, Sobota i Niedziela miesiąca. W czwartek modlimy się za kapłanów i powołanych do kapłaństwa. W piątek spowiedź rano podczas mszy św. i po południu od 17:30. W sobotę rano po mszy o godz. 7:00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP połączone z modlitwą różańcową.
 7. Zbliża się Uroczystość I Komunii Św. W naszej parafii I Komunia odbędzie się w grupach klasowych w kolejne niedziele: 4, 11 i 18 czerwca na mszy św. o godz. 12:00.
  W sobotę – 3 czerwca na godz. 9:00 zapraszamy dzieci z klasy 3 A, wraz z rodzicami i chrzestnymi, na nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Po nabożeństwie wszyscy będą mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty. Dzieci uczynią to po raz pierwszy.
 8. Wraz Urzędem Miasta zapraszamy na Koncert Dziękczynny za ustanowienie Patronatu Matki Bożej nad Miastem i Gminą Łask zatytułowany: Matko, która nas znasz. Kolegiata Łaska, niedziela - 4 czerwca o godz. 19:00. Wystąpią przed nami: solistka Katarzyna Zając-Caban oraz Zespół No-Net. Koncert finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łask.
 9. W minionym tygodniu wpłynęły cztery bezimienne ofiary na Kościół w łącznej kwocie 450 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 10. W drugiej połowie czerwca chcemy rozpocząć prace brukarskie na cmentarzu. Zaplanowane jest położenie kostki brukowej do końca głównej alei oraz drugiej poprzecznej szerokiej alei. Być może uda się również wykonać porzeczną aleję na końcu cmentarza, wzdłuż parkanu. Będziemy wdzięczni za pomoc w sfinansowaniu zaplanowanych prac. Całkowity koszt prac oraz zakupu kostki, obrzeży i innych materiałów został określony na ok 140 tyś. zł.
 11. Do końca maja trwają zapisy na Kolonie wakacyjne, które odbędą się w Małym Cichym w dniach: 10-19 lipca. Pozostały 2 ostatnie wolne miejsca.
 12. Rodziców, którzy chcieliby zgłosić swoje dzieci do przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej w przyszłym roku szkolnym, prosimy złożenie w Kancelarii stosownej deklaracji do końca roku szkolnego. Deklaracja taka tyczy się zarówno przygotowania dzieci, jak i rodziców.
 13. Osoby, które chciałyby włączyć się w Służbę Ruchu w czasie tegorocznej Pieszej Pielgrzymki z Łasku do Częstochowy, mają możliwość skorzystania z potrzebnego do tej funkcji szkolenia, które odbędzie się w dwóch terminach: 24 czerwca i 08 lipca. Chętnych prosimy o kontakt z ks. Andrzejem Milczarkiem.
 14. Dziękujemy Grupie Św. Marty za sprzątanie Kolegiaty.
 15. Wychodząc z kościoła pamiętajmy o prasie katolickiej. W tygodniku Niedziela znajdziemy zapowiedź Uroczystość ogłoszenia Patronatu Matki Bożej nad Miastem i Gminą Łask.
 16. W piątek w Kancelarii dyżuruje Pani Psycholog.
 17. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: Krystyna Szymczak – lat 72. Pomódlmy się w jej intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek.
 18. Módlmy się przywołując wstawiennictwa naszego Patrona:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 

 

 


WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 21 maja 2023 r.

Dziś zamiast homilii będziemy mogli wysłuchać świadectw mieszkańców Łasku, którym Matka Boża uprosiła u swego Syna łaskę zdrowia, życia bądź inne Boże dary.  


Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 21 maja 2023 r.

 1. Łódzki Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Dzieci przyszłością Polski” odbędzie się w tym roku w niedzielę 28 maja. Rozpoczęcie przy pomniku Pękniętego Serca, przy ul. Staszica na Bałutach o godz. 13.30, przejdzie do kościoła Wniebowzięcia NMP na Placu Kościelnym, gdzie zakończy się Mszą św. o godz. 15.00 przy grobie Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.
 2. Salezjańskie Szkoły Rzemiosł w Łodzi przy ul. Wodnejzapraszają młodzież klas ósmych do podjęcia nauki w nowo otwartej Salezjańskiej Szkole Branżowej I stopnia w zawodzie mechatronik. Trwa również nabór do Technikum Salezjańskiego w zawodach: technik mechatronik oraz technik informatyk. Nauka jest nieodpłatna. Dla uczniów spoza Łodzi możliwe jest zakwaterowanie w Bursie Salezjańskiej. Nabór odbywa się poza internetowym systemem rekrutacji do szkół samorządowych, stąd należy złożyć odrębny wniosek o przyjęcie do szkoły. Najbliższe dni otwarte odbędą się w niedzielę 21 maja oraz 4 czerwca o godz. 10.00. Szczegółowe informacje na plakatach, a także na stronie internetowej: szkolyrzemiosl.edu.pl 

Ogłoszenia parafialne

 1. W dniu odpustu Matki Bożej Łaskiej – 31 maja tego roku, o godz. 18:00 Abp Grzegorz Ryś będzie przewodniczył uroczystej liturgii, podczas której zostanie odczytany Watykański Dekret potwierdzający Patronat Matki Bożej Łaskiej. Przygotowujemy się duchowo do tego wydarzenia. Od Dnia Matki – 26 maja, kolejni Księża Proboszczowie z terenu naszego Miasta i Gminy podczas mszy św. sprawowanych w Kolegiacie o godz. 18:00 wygłoszą katechezy Maryjne. Również od 26 maja, przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskiej będziemy gromadzili się na codziennej modlitwie różańcowej dziękując Bogu za dar ponad 500-letniej obecności Maryi w Łasku.
 2. Dziś podczas mszy św. o godz. 12:00 będziemy modlili się w intencji dzieci, które przeżywająrocznicę I Komunii Świętej.
 3. W najbliższy czwartek podczas uroczystej liturgii o godz. 18:00 grupa młodzieży z naszej parafii przyjmie z rąk Ks. Bpa Ireneusza Pękalskiego sakrament Bierzmowani Pamiętajmy o nich w modlitwie.
 4. W sobotę, 27 maja o godz. 9:30 w katedrze w Łodzi, kleryk Marek Kudła otrzyma Święcenia Diakonatu. Rozpocznie tym samym ostatni etap formacji seminaryjnej zmierzający do przyjęcia Święceń Kapłańskich. Otoczmy Marka naszą modlitwą.
 5. W sobotę, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy już na mszę św. o godz. 18:00. Od godz. 19:00 modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem z prośbą o Dary Ducha Świętego. Czuwanie zakończy się ok. 21:00 śpiewem Apelu i zasłonięciem wizerunku Matki Bożej Łaskiej.
 6. Niedziela - 28 maja to Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tego dnia kończy się okres wielkanocny.
 7. Zapraszamy na Nabożeństwa majowe o godz. 17:30. Od piątku na godz. 17:00 na modlitwę różańcową.
 8. W minionym tygodniu wpłynęła jedna bezimienna ofiara na Kościół w kwocie 100 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 9. Do końca maja trwają zapisy na Kolonie wakacyjne, które odbędą się w Małym Cichym w dniach: 10-19 lipca. Jest jeszcze 6 ostatnich wolnych miejsc.
 10. Rodziców, którzy chcieliby zgłosić swoje dzieci do przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej w przyszłym roku szkolnym, prosimy złożenie w Kancelarii stosownej deklaracji do końca roku szkolnego. Deklaracja taka tyczy się zarówno przygotowania dzieci, jak i rodziców.
 11. Osoby, które chciałyby włączyć się w Służbę Ruchu w czasie tegorocznej Pieszej Pielgrzymki z Łasku do Częstochowy, mają możliwość skorzystania z potrzebnego do tej funkcji szkolenia, które odbędzie się w dwóch terminach: 24 czerwca i 08 lipca. Chętnych prosimy o kontakt z ks. Andrzejem Milczarkiem.
 12. Dziękujemy Grupie Św. Marty za sprzątanie Kolegiaty.
 13. Wychodząc z kościoła pamiętajmy o prasie katolickiej.
 14. W piątek w Kancelarii dyżuruje Pani Psycholog.
 15. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: Agnieszka Klemżyńska – lat 71. Pomódlmy się w jej intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek.
 16. Módlmy się przywołując wstawiennictwa naszego Patrona:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 

 

 


6 Niedziela Wielkanocna - 14 maja 2023 r.

Dziś gościmy w naszej parafii Państwa Sebastiana i Angelikę Wijas z Józefowa pod Warszawą.
Zamiast homilii Państwo Wijas podzielą się z nami duchowością Maryjną, która umacnia się formacją Rycerstwa Niepokalanej.


Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

do przekazania wiernym w niedzielę 14 maja 2023 r.

 1. Abp Grzegorz Ryś gorąco zaprasza do rozważania tajemnic zmartwychwstania Chrystusa
  podczas Ekumenicznej Drogi Światła, która odbędzie się w piątek 19 maja 2023 r. Rozpocznie się ona o godz. 19.00 w kościele Chrześcijan Baptystów (ul. Nawrot 27), przejdzie ulicą Nawrot do kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła (ul. Nawrot 104) i zakończy się tam wieczorem uwielbienia. Wszyscy proszeni są o zabranie ze sobą świec.
 2. W niedzielę 21 maja pod hasłem „Odwagi! Nie bójcie się!” odbędzie się 4. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasnej Górze, podczas której chcemy wypraszać łaskę odwagi bycia świadkiem Jezusa dla wszystkich współczesnych kobiet. Będzie nam w tym towarzyszyć Sługa Boża Stanisława Leszczyńska, która odważnie stawiała granice złu, ratując nowe życie w obozie koncentracyjnym Auschwitz. O godz. 12.00 modlitwa Anioł Pański i konferencja „Odwaga codzienności” o. Tomasza Nowaka OP w sali o. Augustyna Kordeckiego; o godz. 14.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Wiesława Szlachetki z aktem zawierzenia kobiet Matce Bożej (Kaplica Cudownego Obrazu); godz. 16.15 – Modlitwa Różańcowa.
 3. Ruch Światło-Życie zaprasza uczniów ze szkół podstawowych (klasy 3 i starsze) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w rekolekcjach wakacyjnych. Rekolekcje trwają 15 dni. Informacje o turnusach i zapisach znajdziemy na stronie internetowej i facebooku Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej.

Ogłoszenia parafialne

 1. W dniu odpustu Matki Bożej Łaskiej – 31 maja tego roku, o godz.:18:00 Abp Grzegorz Ryś będzie przewodniczył uroczystej liturgii, podczas której zostanie odczytany Watykański Dekret potwierdzający Patronat Matki Bożej Łaskiej. Jako społeczność miasta przygotowujemy się duchowo do tego wydarzenia. W kolejną niedziele maja w Kolegiacie będziemy mogli wysłuchać świadectw mieszkańców Łasku, którym Matka Boża uprosiła u swego Syna łaskę zdrowia, życia bądź inne Boże dary. Od Dnia Matki – 26 maja, kolejni Księża Proboszczowie z terenu naszego Miasta i Gminy wygłoszą katechezy Maryjne, a w Kolegiacie, przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskiej będziemy gromadzili się na codziennej modlitwie dziękując Bogu za dar ponad 500-letniej obecności Maryi pośród nas.
 2. Dziś o godz. 16:00 spotkanie dla świadków kandydatów do bierzmowania z klas 7 (grupa ks. Andrzeja Michalaka). Spotkanie odbędzie się w Domu Duszpasterskim.
 3. Również dziś podczas Mszy wieczornej młodzież z grupy ks. Adama po dopuszczeniu do Bierzmowania złoży publiczne wyznanie wiary. Będzie ono potwierdzeniem ich gotowości przystąpienia do sakramentu. Prosimy aby w tej celebracji, o ile to możliwe, wzięli udział Świadkowie Bierzmowania.
 4. Jutro podczas Mszy św. o godz. 18:00 będziemy modlić się z racji przypadających imienin w intencji ks. Andrzeja Michalaka i Siostry Marty. Zachęcamy do udziału w tej liturgii i wdzięcznej modlitwy.
 5. W środę po Mszy św. o godz. 18:00 kolejne spotkanie Szkoły Duchowości w Domu Duszpasterskim.
 6. W sobotę 20 maja, w Łódzkiej Katedrze, podczas liturgii o godz. 10:00 dwóch mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej: Tomasz Zgoda i Robert Świat, po kilku miesięcznym przygotowaniu, otrzymają od Ks. Biskupa błogosławieństwo do posługi Szafarza Nadzwyczajnego. Od tego dnia będziemy mieli w parafii trzech Szafarzy (pierwszym jest Tomasz Stos), którzy będą odwiedzali chorych przynosząc Komunię Św. oraz pomagali podczas liturgii w Kolegiacie. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszych trzech Nadzwyczajnych Szafarzy.
 7. Również w sobotę w miejscowości Dąbrówka (należącej do naszej parafii) odbędzie się uroczystość poświęcenia odnowionej kapliczki. O godz. 17:00 Msza św. z modlitwą błogosławieństwa kapliczki. Następnie nabożeństwo majowe.
 8. Za tydzień, w niedzielę 21 maja o godz. 12:00 odbędzie się Rocznica I Komunii Świętej.
 9. W sobotę, 27 maja o godz. 10:00 w katedrze w Łodzi, kleryk Marek Kudła otrzyma Święcenia Diakonatu. Rozpocznie tym samym ostatni etap formacji seminaryjnej zmierzający do przyjęcia Święceń Kapłańskich. Otoczmy Marka naszą modlitwą.
 10. Zapraszamy na Nabożeństwa majowe o godz. 17:30. Modlitwę tę ofiarujemy za pokój w Ukrainie i świecie.
 11. W minionym tygodniu wpłynęły trzy bezimienne ofiary na Kościół w łącznej kwocie 600 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom!
 12. Do końca maja trwają zapisy na Kolonie wakacyjne, które odbędą się w Małym Cichym w dniach: 10-19 lipca. Jest jeszcze 6 ostatnich wolnych miejsc.
 13. Dziękujemy Grupie Św. Marty za sprzątanie Kolegiaty.
 14. Wychodząc z kościoła pamiętajmy o prasie katolickiej.
 15. W piątek w Kancelarii dyżuruje Pani Psycholog.
 16. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: Stanisława Pietrzak – lat 86. Pomódlmy się w jej intencji: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek..
 17. Módlmy się przywołując wstawiennictwa naszego Patrona:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książe Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.