Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

1 / 3

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
PARAFII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ŁASKU 

 

Wydarzenia

Festiwal Kolęd i Pastorałek


Koncert Łaskiej Orkiestry w Kolegiacie


REKOLEKCJE ADWENTOWE

REKOLEKCJE ADWENTOWE

w Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Michała Archanioła w Łasku

5-8 grudnia 2021 r.

 

 

Niedziela – 5 grudnia 2021 r.

II NIEDZIELA ADWENTU

 

7:00   Msza św. z nauką dla wszystkich

9:00   Msza św. z nauką dla wszystkich

10:30 Msza św. z nauką dla dzieci

12:00 Msza św. z nauką dla wszystkich

18:00 Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

 

Poniedziałek – 6 grudnia 2021 r.

 

7:00   Roraty z nauką dla wszystkich

9:00   Msza św. z nauką dla wszystkich

16:30  Roraty z nauką dla dzieci

18:00  Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

 

Wtorek – 7 grudnia 2021 r.

DZIEŃ SPOWIEDZI godz.: 7:00 – 9:30; 16:30 – 18:30

 

7:00   Roraty z nauką dla wszystkich

9:00   Msza św. z nauką dla wszystkich

16:30  Roraty z nauką dla dzieci

18:00  Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych

 

Środa – 8 grudnia 2021 r. ODPUST PARAFIALNY

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

 

7:00   Msza św. z nauką dla wszystkich

9:00   Msza św. z nauką dla wszystkich

16:00 Msza św. z nauką dla dzieci

17:00 Śpiew AKATYSTU ku czci Bogurodzicy

18:00 Msza św. – SUMA ODPUSTOWA – Zakończenie Rekolekcji

 

 

Rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Cierliński - kapelan Aresztu Śledczego

w Piotrkowie Tryb.


3 dni z Błogosławionym Kard. St. Wyszyńskim

 

Zapraszamy na „3 dni z Błogosławionym Kard. St. Wyszyńskim”. Nauki nt. Błogosławionego będą głoszone podczas mszy św.: 12 listopada – piątek o godz.: 15:00; 18:00, w sobotę o godz.: 7:00; 15:00; 18:00, w niedzielę podczas wszystkich liturgii. Katechezy wygłosi Ks. dr Jerzy Jastrzębski - Kapłan Archidiecezji Warszawskiej bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie uroczystości beatyfikacyjnych Prymasa. Ks. Jastrzębski napisał pracę doktorską o nauczaniu Prymasa Tysiąclecia i od kilku lat jest wykładowcą w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
W ramach rekolekcji, w sobotę rano po mszy św. nasz rekolekcjonista poprowadzi różaniec pod płaszczem Matki Bożej z Guadelupe. Ks. Jerzy jest jednym z zaledwie 25 osób w Polsce, które mają oficjalne pozwolenie na posługiwanie tym rodzajem modlitwy.

 


Noc Świętych w Łaskiej Kolegiacie


Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Matki Bożej w Łasku


Jubileusz Sióstr Sercanek


REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE w KOŚCIELE STACYJNYM

Zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne, które odbywają się w 17tu Kościołach Stacyjnych naszej Archidiecezji. Rekolekcje w Łasku poprowadzi ks. Maciej Chodowski wraz z osobami z Ruchu Światło-Życie.  Zachęcamy do udziału w rekolekcyjnych spotkaniach!

 


KONCERT 'Cisza dokoła'


Jerycho Modlitewne

 

 

Rozpoczynamy Jerycho Modlitewne w Łaskiej Kolegiacie.

Będziemy modlili się sprawując Eucharystię (przy głównym ołtarzu świątyni), odmawiając różaniec i adorując w ciszy Najświętszy Sakrament w Kaplicy Matki Bożej Łaskiej, przez kolejne dni i noce. Poszczególne godziny modlitwy będą miały określoną intencję, którą połączymy z podaną przez Ks. Abpa: „o ożywienie wiary, skruszenie każdej naszej zatwardziałości serca”.

Każda kolejna godzina niech rozpocznie się odmówieniem jednej z części różańca, przy czym modlący się ustalają, którą cząstkę rozważają. Z pośród zgromadzonych w kaplicy niech jedna sobą będzie prowadzącą, a pozostali włączą się odmawiając kolejne tajemnice. Nie używamy nagłośnienia. Po różańcu możemy również intonować pieśni, ale starajmy się także zachowywać dłuższe chwile ciszy właściwe dla modlitwy osobistej we wspólnocie zgromadzonych osób.

W kaplicy, w ławkach będą wyłożone intencje modlitewne określone na poszczególne godziny oraz listy z deklaracjami modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Dbajmy o to aby modlitwa była nieustana. Niech Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie będzie adorowany w dzień i w nocy.

 

Godz.

Modlitwa

Intencja

18:00

Msza Św.

 

19:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. Biskupów

20:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. Kapłanów

21:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. Małżonków

22:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. młodzieży

23:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. dzieci

24:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. ustania Pandemii

1:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. pokoju

2:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. osób uzależnionych

3:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. osób, kt. utraciły wiarę

4:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

O nawrócenie dla błądzących

5:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. rodzin

6:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. Ojców

6:30

Msza Św.

 

7:00

Msza Św.

 

8:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. Matek

9:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. dzieci poczęt. nienar.

10:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. wrogów Kościoła

11:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. bezdomnych

12:00

Anioł Pański; Adoracja w Ciszy

W int. osób osamotnionych

13:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. cierpiących

14:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. mediów

15:00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

W int. chorych

16:00

Różaniec; Adoracja N. S. w ciszy

W int. Sióstr zakonnych

17:00

Godzinki do NMP; Różaniec

W int. Kościoła Łódzkiego

 


Liturgia

2022-01-23, Niedziela, Rok C, II, Trzecia Niedziela zwykła
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c)
1 Kor 12, 12-14. 27
Por. Łk 4, 18
Łk 1, 1-4; 4, 14-21
2022-01-24, Poniedziałek, Rok C, II, Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy
2 Sm 5, 1-7. 10
Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26 (R.: por. 25a)
Por. 2 Tm 1, 10b
Mk 3, 22-30
2022-01-25, Wtorek, Rok C, II, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Mk 16, 15-18
Dz 22, 3-16
Dz 9, 1-22
Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
J 15, 16
Mk 16, 15-18

LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.