Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Darowizna

czytaj więcej

Żywa Róża

 

Już od niemal trzydziestu lat istnieje w naszej parafii Żywa Róża. Obecnie działa sześć kół różańcowych, z których jedno znajduje się we wsi Łopatki. Łączna liczba członków Żywej Róży to blisko 120 osób. Pieczę nad każdym kołem sprawuje wybrana zelatorka, którymi są: Krystyna Ratajczyk, Helena Muszyńska, Czesława Brodziak, Zofia Baliwander, Franciszka Ejsmont. 


FORMACJA

Obok spotkań poszczególnych kół, odbywają się także comiesięczne spotkania dla wszystkich członków. Okazją do tego jest sprawowana w każdą pierwszą środę miesiąca, w Kaplicy Matki Bożej Łaskiej msza święta, podczas której modlimy się w intencjach, przedstawionych przez członkinie Żywej Róży. Po mszy świętej odbywa się spotkanie formacyjne dla wszystkich kół, gdzie są omawiane sprawy bieżące, dotyczące stanu liczebnego kół, udziału członkiń w parafialnych uroczystościach - szczególnie tych odbywających się każdego roku w miesiącu październiku, troski o najstarsze i schorowane członkinie oraz modlitwy za zmarłych. Ponadto w ramach formacji podejmujemy wykłady i dyskusje na tematy mające na celu rozwój duchowy, osób należących do grup różańcowych.

Nieodzownym elementem jest również codziennie prowadzony o godzinie 17:00 przez pana Stanisława Stępnia różaniec, który ma miejsce w Kaplicy Matki Bożej Łaskiej.

Ostatni rok obfitował w naszej parafii w znaczące uroczystości religijne, także o charakterze archidiecezjalnym, czego dowodem było Archidiecezjalne zakończenie w Łaskiej Kolegiacie Roku Różańca Świętego. Było to dla nas, prawdziwym wyróżnieniem. Dopełnieniem naszej radości stał się fakt, iż peregrynacja Różańca poświęconego przez Jana Pawła II, rozpoczęła się od członkiń Żywej Róży, za co jesteśmy wdzięczni księdzu proboszczowi. Mamy nadzieję, iż wpłynie to na jeszcze większą gorliwość w podejmowaniu różańcowej modlitwy. Ponadto bierzemy udział w procesji fatimskiej ulicami naszego miasta, prowadzimy adorację przy Grobie Pańskim i modlitewnie wspieramy naszych księży, jako wyraz wdzięczności za pracę w naszej parafii. 


PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Cieszy nas fakt, że do Żywej Róży należą również mężczyźni. Chcemy w przyszłości doprowadzić do powstania koła złożonego z samych mężczyzn. Pragniemy dalej trwać na modlitwie, aby móc wypraszać potrzebne łaski dla naszej parafii, rozwijać kult Matki Bożej Łaskiej

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.