Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Darowizna

czytaj więcej

Schola ATTENDE

 

Schola złożona z uczniów naszego Gimnazjum im. Stafana Kardynała Wyszyńskigo oraz Liceum Ogólnokształcącego, upiększa swoim śpiewem niedzielną liturgię i uroczystości religijne. Nasza schola zdążyła już na stałe wpisać się w krajobraz naszej parafii i naszego miasta.


FORMACJA 

Głównym celem utworzenia scholi, była troska o dzieci i młodzież naszej parafii oraz danie im kolejnej możliwości poznania Boga i Kościoła. Ponadto stworzenie odpowiedniej liturgii dla całych rodzin i dla młodego człowieka, przygotowującego się między innymi do sakramentu bierzmowania.

Początkowo czas cotygodniowych spotkań prowadzonych z pomocą osób świeckich, wypełniony był poznawaniem liturgii, charakteru pieśni religijnych i nade wszystko duchem modlitwy. Wiele bowiem osób utalentowanych muzycznie dopiero przez scholę, zaczęło przybliżać się do Boga. Z czasem przybywało dzieci i młodzieży, która chciała śpiewem chwalić Boga. Jak wspominają ich rodzice, nie wystarczał już śpiew na mszy świętej, dało się bowiem słyszeć nasze scholanki śpiewające w szkole, w miejscach gdzie gromadziła się młodzież, w swoich domach. Swoim entuzjazmem i radością zaczęli przyciągać do Kościoła, także swoich rówieśników.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i stawiając im nowe zadania, postanowiliśmy wypróbować nasze siły na festiwalach piosenki religijnej.

Pierwszym sukcesem było piąte miejsce na XV Ogólnopolskim i VII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi. W tym roku miejsce trzecie w kategorii zespoły kameralne. Ponadto udział w Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Radomyślu nad Sanem, w Łasku i w Przeglądzie Piosenki Akademickiej w Łodzi.

Kolejne zadania i ich realizacja, była możliwa dzięki duchowemu i materialnemu wsparciu przez księdza proboszcza. Cieszy nas bardzo, także czynny udział scholi w Święcie Młodych w Kolumnie oraz na Forum Młodych w Łodzi. To doświadczenie zaprocentowało, przy organizowaniu warsztatów ewangelizacyjnych w gimnazjum w czasie trwania rekolekcji wielkopostnych oraz przy prowadzeniu adoracji i nabożeństw w parafii.


PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Przede wszystkim złączenie jeszcze bardziej, śpiewającej młodzieży i dzieci z Bogiem i z Kościołem. Obok wyjazdów na kolonie, zorganizowanie dni skupienia połączonych z warsztatami muzycznymi. Także udział scholi w tworzeniu przedstawień o charakterze religijnym.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.