Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Darowizna

czytaj więcej

Sakramenty Święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sprawowany jest w każdą niedzielę, zwykle na mszy św. o godz. 12:00.
Z ważnych racji istnieje możliwość udzielenia chrztu św. w sobotę.

 

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej:

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
 • zaświadczenia chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi (do ważności chrztu wymagany jest jeden chrzestny)
 • zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w Kolegiacie, jeśli rodzina mieszka na terenie innej parafii 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Sprawowany jest podczas mszy porannych i wieczorowych.

W niedzielę i święta podczas wszystkich Mszy św.

W I piątek miesiąca dodatkowo od godz. 15.00

 


SAKRAMENT CHORYCH
Do chorych kapłan udaje się w pierwsze piątki miesiąca od godz. 8.00

(wcześniej wizytę kapłana u chorego należy zgłosić w kancelarii parafialnej), a także na każdorazowe wezwanie.

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sprawowany jest wg ustaleń dokonanych w kancelarii parafialnej.

 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:

 • dokumenty tożsamości,
 • świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu, z zaznaczeniem DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA (uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesięcy),
 • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (może być ze szkoły średniej) oraz Poradni Rodzinnej,
 • druki z USC do ślubu konkordatowego (ważność 3 miesiące), lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC,
 • zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa w naszej kaplicy, w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku (KOLEGIATA).

 

 

POGRZEB KATOLICKI

Sprawowany jest wg ustaleń dokonanych w kancelarii parafialnej.

 

W przypadku śmierci naszych bliskich, w kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie o przyjęciu w ostatnim czasie sakramentów przez osobę zmarłą

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.