Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

Zdjęcia: Piotr Drzewiecki

1 / 3

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
PARAFII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ŁASKU 

 

Wydarzenia

39 Piesza Pielgrzymka Ziemi Łaskiej

 

Zapraszamy na 39 Pieszą Pielgrzymkę Ziemi Łaskiej na Jasną Górę. zapisać można się w kancelarii parafialnej przy ul. Warszawskiej 15 w godzinach otwarcia od 10:00 do 16:00.


Wizytacja kanoniczna

15 i 16 czerwca przeżywać będziemy w naszej parafii WIZYTACJĘ KANONICZNĄ, która odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Przez dwa dni Ks. Bp MAREK MARCZAK będzie zapoznawał się z różnymi wymiarami życia naszej wspólnoty.
Sobota będzie dniem spotkań z kapłanami, siostrami oraz odpowiedzialnymi za grupy duszpasterskie.

W niedzielę Ks. Biskup będzie z nami na mszy św. o godz. 9:00 podczas, której wysłucha sprawozdania ks. Proboszcza. O godz. 10:30 spotka się na Eucharystii z parafianami w Kaplicy w Łopatkach, zaś o godz. 12:00 podczas mszy św. w Kolegiacie udzieli SAKRAMENTU BIERZMOWANIA przygotowanej młodzieży.


Nabożeństwo Fatimskie


Wigilia Zesłania Ducha Świętego


WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Słowo biskupów do wiernych

 

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,

którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej

kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza

(Mk 9, 42)

 

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

 

            W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny.

            Cierpienia osób pokrzywdzonych dotykają nie tylko ich samych, ale także całych rodzin oraz wspólnot kościelnych. Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010).

            Głęboko tkwią w nas wykrzyczane słowa świadectwa osoby pokrzywdzonej, iż Chrystus nie krzywdził dzieci. „To [co ksiądz zrobił] naprawdę odcisnęło bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Ja do tej pory mam koszmary. Cały czas jest to we mnie” – tak powiedziała w filmie w czasie konfrontacji z oprawcą 39-letnia Anna, przed laty 9-letnia uczennica. I drugie świadectwo, przekazane w artykule napisanym przez dorosłego dziś mężczyznę: „Nie mam żalu do Kościoła. Wiem, że skrzywdził mnie nie [cały] Kościół, lecz konkretna osoba. Nie wiem, czy ktokolwiek z przełożonych cokolwiek o tym wiedział. Ale martwi mnie, że tacy jak ja, pozostają poza kościelną sferą uwagi”. Obydwa wyznania są wstrząsające – to nigdy nie powinno się było wydarzyć.

 

  1. Świadectwo cierpienia

 

            Wielu z nas obejrzało film „Tylko nie mów nikomu”. Ten dokument, to przede wszystkim wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez duchownych. Zawiera on także przykłady braku wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom skrzywdzonym, co w konsekwencji chroniło sprawców. Film, przyjmując perspektywę pokrzywdzonych, uświadomił nam wszystkim ogrom ich cierpienia. Każdy, kto jest wrażliwy, poznając losy osób pokrzywdzonych, odczuwa ból, wzruszenie i smutek wobec ich cierpienia. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żadne słowo nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali.

            Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom.

            Dla wielu wiernych, szczególnie dla młodych szczerze szukających Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczyły przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka. Od początku swego istnienia wspólnota kościelna uznawała takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech; według słów Chrystusa „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mk 9,42). „Biada człowiekowi przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,7).

 

  1. Wrażliwość

 

            Wszyscy, zarówno duchowni, jak i świeccy, jako społeczność, musimy stworzyć właściwą przestrzeń do przywrócenia pokrzywdzonym jak najbardziej normalnego życia, a także do odbudowania zaufania wobec duszpasterzy i biskupów.

            Wyznania pokrzywdzonych przynaglają nas, biskupów, ale i wszystkich ludzi dobrej woli do większego wyczulenia na zagrożenia; do większej wrażliwości na pomoc pokrzywdzonym. Zarówno niebezpieczeństwa, jak i konieczność wsparcia dotyczą każdego środowiska, nie tylko kościelnego, ale i rodzin, szkół, klubów sportowych i wielu innych grup. Sytuacje życiowe pokrzywdzonych skłaniają do szybszego i skuteczniejszego pomagania im. Oni potrzebują wielkiej wrażliwości i wsparcia, by odnaleźć równowagę życia.

            Prosimy osoby pokrzywdzone przez duchownych, aby zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych. W każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Ma on też pomóc w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego. Chcemy wspierać pokrzywdzonych od początku tej drogi w podjęciu kroków potrzebnych do przezwyciężania skutków doznanej krzywdy.

Przyjmujemy z wdzięcznością nowe motu proprio papieża Franciszka, w którym Ojciec Święty nakazuje zgłaszanie takich przestępstw i przewiduje poważne kary dla przełożonych, którzy zaniedbywali swoje obowiązki chronienia owczarni Chrystusowej. Pamiętamy też o tym, że według zawartych w tym dokumencie nowych norm prawa kościelnego nikogo przy zgłaszaniu przestępstwa nie wolno zobowiązywać do milczenia. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te zgłoszenia w instytucjach kościelnych przebiegały ze współczuciem i z jak największą wrażliwością oraz w poczuciu bezpieczeństwa dla każdej osoby i jej dramatu. Będziemy też nadal zgłaszać przestępstwa państwowym organom ścigania.

            Wielu duchownych i świeckich pracuje z osobami, które odważyły się powiedzieć o swoich traumatycznych doświadczeniach. Nie rozgłaszamy tego, ponieważ szanujemy ich prawo do prywatności. Być może sami zdecydują się o tym głośno mówić. Reakcja najbliższego otoczenia rzadko niestety opiera się na życzliwości i wrażliwości. Często jest okrutna, bezmyślna i bezlitosna, czasem pełna wyrzutów, przez co nam wszystkim potrzebna jest zmiana mentalności, by osoby poszkodowane w dzieciństwie lub młodości w delikatnej sferze seksualności były chronione i wspierane.

             

  1. Odpowiedzialność

 

            Zwracamy coraz większą uwagę na wychowanie w seminariach i kształtowanie osobowości przyszłych księży. Nie chcemy dopuścić, aby w szeregach duchowieństwa znalazły się osoby niedojrzałe, niezdolne do wierności złożonym ślubom i przyrzeczeniom. Ponadto, od sześciu lat koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży powołany przez Konferencję Episkopatu Polski organizuje wraz z zespołem współpracowników Centrum Ochrony Dziecka liczne szkolenia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Przygotowujemy w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych także system zapobiegania; ma on pomóc ochronić dzieci i młodzież przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym. Chcemy, by ich bezpieczeństwo stało się priorytetem we wszystkich środowiskach.

            W tym kontekście w szczególny sposób doceniamy pracę zdecydowanej większości kapłanów, którzy wierni Ewangelii gorliwie i ofiarnie służą Bogu i ludziom. Nie pozwólmy, by dobro, które dokonuje się w Kościele przez ich posługę, przesłoniły nam grzechy konkretnych osób. Na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej nie przenośmy też win konkretnych osób w sutannach na wszystkich księży. Tych czynów dopuścili się konkretni ludzie i oni powinni zostać ukarani za swoje czyny. Wesprzyjmy w tych trudnych chwilach kapłanów pracujących z poświęceniem, by nie utracili zapału i otrzymali umocnienie ze strony wiernych świeckich.

            Wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli jednoczymy wysiłki w rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających przestępstwom. Prosimy o wsparcie wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Prosimy o pomoc w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, by wszystkie placówki prowadzone przez Kościół stały się domami bezpiecznymi, wyznaczającymi najlepsze standardy ochrony dzieci. Taki sam apel kierujemy do odpowiedzialnych za ruchy katolickie i organizacje młodzieżowe. Bądźmy wszyscy bardziej wrażliwi wobec dzieci i młodzieży, a także wobec osób pokrzywdzonych.

 

Zakończenie

           

Nasze słowo do wszystkich ludzi dobrej woli kończymy modlitwą do Ducha Świętego:

Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty.

Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem,

lecz zgromadzeni w imię Twoje.

Przyjdź do nas i bądź z nami,

Racz obmyć nasze serca

i naucz nas, co mamy czynić,

dokąd mamy zmierzać,

Powiedz, co mamy podjąć,

abyśmy wsparci Twoją mocą

Tobie zdołali podobać się we wszystkim. (św. Augustyn)

 

Przyzywając mocy Ducha Świętego i wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła,

Jej powierzając osoby skrzywdzone, rodziny, dzieci i młodzież oraz wspólnoty kościelne,

upraszamy w modlitwie ducha pokory i odwagi,

aby nie dać się zwyciężyć złu i ogarnąć troską wszystkich.

 

 

 

Podpisali:

Biskupi zebrani na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Warszawa, 22 maja 2019 roku

__________________________________________________________________________

Zarządzenie:Słowo biskupów do wiernych: WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ należy odczytać w kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej w niedzielę 26 maja br. w ramach homilii głoszonych podczas wszystkich Mszy świętych.

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      XGrzegorz Ryś

                                                                        Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

Łódź, dnia 23 maja 2019 roku

Abp – 1.2 – 614/19


Kolonie parafialne w Małym Cichym

Zapisy od wtorku 14 maja w kancelarii parafialnej


TRIDUUM PASCHALNE


MISJE MIŁOSIERDZIA 6-11 kwietnia 2019

Sobota. Rozpoczęcie misji. 6 kwietnia
9:00 - Msza św. rozpoczynająca i rozsyłająca Ewangelizatorów 
10:30-13:00 - Wizyty po domach

14.00 – Obiad dla Ewangelizatorów na plebanii

15:00-18:00 - Wizyty po domach


Niedziela. 7 kwietnia
7:00 - Msza św. z nauką misyjną

9:00 - Msza św. z nauką misyjną

10:30 - Msza św. dla dzieci z nauką misyjną

12:00 - Msza św. z nauką misyjną

18:00 - Msza św. dla młodzieży z nauką misyjną

 

12:00 Adoracja Najświętszego Sakramentuw kaplicy Sióstr Sercanek- Małżeństwa wg. listy

 

Poniedziałek. 8 kwietnia 
DZIECI

9:00 - Spotkanie dla dzieci w Kolegiacie (klasy IV, V, VI)

10:30 - Spotkanie dla dzieci w Kolegiacie (klasy VII, VIII)
16:00 - Spotkanie dla dzieci w Kolegiacie (klasy 0, I, II, III) z rodzicami

MŁODZIEŻ

9:00-10:30 - Spotkanie Misyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (Ekonomik)
11:00-12:30 - Spotkanie Misyjne w I Liceum Ogólnokształcącym
DOROŚLI

15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja do Mszy św. o 17:00
16:00 - SPOWIEDŹ

17:00 - Msza św. z nauką misyjną o miłosierdziu
18:00 - Msza św. z nauką misyjną o miłosierdziu
18:45 - Spotkanie w Kolegiacie dla małżeństw

Małżonkowie przychodzą razem i bez dzieci(do godz. 20:30)

Wtorek. 9 kwietnia 
DZIECI

9:00 - Spotkanie dla dzieci w Kolegiacie (klasy IV, V, VI)

9:30 -SPOWIEDŹ

10:30 - Spotkanie dla dzieci w Kolegiacie (klasy VII, VIII)

11:00 -SPOWIEDŹ

16:00 - Spotkanie dla dzieci w Kolegiacie (klasy 0, I, II, III) z rodzicami

MŁODZIEŻ

9:00-10:30 - Spotkanie Misyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (Ekonomik)
11:00 -SPOWIEDŹ w Kolegiacie

11:00-12:30 - Spotkanie Misyjne w I Liceum Ogólnokształcącym
13:00 -SPOWIEDŹ w Kolegiacie

DOROŚLI

15:00 - Koronka do Bolero Miłosierdzia, adoracja do Mszy św. o 17:00
17:00 - Msza św. z nauką misyjną o miłosierdziu
18:00 - Msza św. z nauką misyjną o miłosierdziu
18:45 - Spotkanie dla rodziców młodzieży w wieku 10-18 lat pt. 'Bunt na pokładzie'

(do godz. 20:30; Dom Duszpasterski)

Środa. 10 kwietnia 
DZIECI

9:00 - Msza św. w KOLEGIACIE ŁASKIEJ

MŁODZIEŻ- ARENA MŁODYCH w Łodzi

8:00 - Wyjazd autokarem

9:00-14:00 - Spotkanie w Atlas Arenie

15:00 - Powrót autokarem

DOROŚLI

15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja da Mszy św. o 17:00
17:00 - Msza św. z nauką misyjną o miłosierdziu
18:00 - Msza św. z nauką misyjną o miłosierdziu
18:45 - Spotkanie dla osób w małżeństwach niesakramentalnych (Dom Duszpasterski)
18:45 - Konferencja 'Lęki, które paraliżują' (Kolegiata)

Czwartek. 11 kwietnia. Zakończenie misji.
MŁODZIEŻ

9:00 - Msza św. w KOLEGIACIE ŁASKIEJ

           Możliwość SPOWIEDZI podczas mszy św.

DOROŚLI

15:00 - Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie kończąca misje; Wystawienie Najświętszego Sakramentu
16:00 - SPOWIEDŹ

18:00 - Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie kończąca misje; Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 


24 godziny dla Pana

„24 GODZINY DLA PANA”

Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej

ŁASK, ul. Warszawska 15

29-30 marca 2019 r.

 

19:00     NABOŻEŃSTWO POKUTNEprzy głównym ołtarzu

               - Wystawienie Najświętszego Sakramentu

20:00     Adoracja prowadzona przez Zespół Muzyczny

21:00     Droga Krzyżowa

22:00     Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litania do Miłosierdzia Bożego

               - przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Matki Bożej

                                               Adoracja w ciszy (w tle muzyka)

6:30       Eucharystiaw Kaplicy Matki Bożej

7:00       Eucharystiaprzy głównym ołtarzu

                                               Adoracja w ciszy (w tle muzyka)

12:00     Anioł Pański + Różaniec

                                               Adoracja w ciszy (w tle muzyka)

15:00     Koronka do Miłosierdzia Bożego Adoracja w ciszy (w tle muzyka)

17:50     Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kapicy Matki Bożej

18:00     EUCHARYSTIA DZIĘKCZYNNA za Sakrament Pokuty


ALE Gość z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

Zapraszamy także w przyszłą niedzielę 3 marca na kolejne spotkanie z cyklu ALE Gość z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, katolickim duchownym obrządków ormiańskiego i łacińskiego.

Ks. Tadeusz to wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, historyk Kościoła, poeta, działacz społeczny, współzałożyciel i prezes Fundacji im. Brata Alberta, uczestnik i organizator wielu konwojów humanitarnych. Spotkanie rozpocznie Eucharystia o godz. 18:00, po Mszy św. ok. godz. 19:00 rozpocznie się spotkanie
z ks. Tadeuszem.


Liturgia

2019-08-23, Piątek, Rok C, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy
Mt 22, 34-40
Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Ps 146 (145), 5-6b. 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)
Ps 25 (24), 4b. 5a
Mt 22, 34-40
2019-08-24, Sobota, Rok C, I, Święto św. Bartłomieja, apostoła
J 1, 45-51
Ap 21, 9b-14
Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12)
J 1, 49b
J 1, 45-51
2019-08-25, Niedziela, Rok C, I, Dwudziesta Pierwsza Niedziela zwykła
Łk 13, 22-30
Iz 66, 18-21
Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15)
Hbr 12, 5-7. 11-13
J 14, 6
Łk 13, 22-30

LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, siedziba: Łask, Warszawska 15.