Kult Maryjny

KULT MATKI BOŻEJ ŁASKIEJ

Najcenniejszym darem, jaki Prymas Jan Łaski ofiarował kościołowi łaskiemu, jest skarb otoczony szczególnym kultem od pierwszej połowy XVI w. - alabastrowa płaskorzeźba w kształcie tonda, przedstawiająca Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Tondo to, o średnicy 40 cm, jest jednym z najpiękniejszych dzieł włoskiego renesansu w Polsce. Wykonane zostało pod koniec XV w., prawdopodobnie w pracowni włoskiego artysty Andrea delia Robbia, który specjalizował się w rzeźbieniu w lazurowej terakocie. Prymas Polski Jan Łaski przywiózł tę rzeźbę w październiku 1515r. z Rzymu, gdzie przebywał na Soborze Laterańskim V. Był to dar papieża Leona X. Potwierdza to m.in. zapis z 1531 r., zawarty na kartach księgi Bractwa Różańcowego przy kolegiacie łaskiej, który informuje: Anno Domini 1531 obrasz Panny Marij w kościele łaskim z kamienia głazowego robiony, którij był przywiósł sławny pamięci nieboszczyk Jan Łaski arcybiskup Gnieźnieńsky, fundator tbego kościoła łaskiego . . .

Z wydarzeniem tym związana jest ta oto legenda: Gdy Jan Łaski poprosił papieża Leona X, aby podarował mu przepiękny wizerunek Matki Bożej do budowanej kolegiaty w Łasku, Ojciec Święty zasmucił się i nie był temu chętny. Z pomocą przyszła sama Najświętsza Maryja Panna. Otóż medalion, z obu stron wypukły i jednakowo rzeźbiony, podzieiił się na dwie części. Jedna mogła być podarowana, a druga, z tym samym wizerunkiem, pozostała w Rzymie.

O tym fakcie mówi pieśń ludowa:

Najświętsza Panna tam cud uczyniła, Bo medal zaraz na dwa rozdzieliła, Jedna połowa w Rzymie pozostała, Druga się w darze do Łasku dostała.

Już w 1532 r. sława wizerunku Matki Bożej Łaskiej ściągała wielkie rzesze pielgrzymów na uroczystości maryjne nie tylko z rozległej prowincji gnieźnieńskiej, lecz nawet z południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Dowodem na to jest relacja tutejszego infułata, późniejszego arcybiskupa Władysława Łubieńskiego, który pisał, iż w 1729 r. na odpust Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przybyło do Łasku 29 tys. wiernych (tyle udzielono Komunii Św.), samo miasto liczyło wówczas około tysiąca mieszkańców. Powodem tak licznych pielgrzymek były uzdrowienia i cuda dziejące się za przyczyną Matki Bożej Łaskiej. Jeden z opisów podaje: W roku 1650 pracowity Jakób z Woli Zaradzynskiej, parafii Pabianickiej zeznał, że przez dwa tygodnie nie widział i cierpiał wielki ból oczu. Lecz skoro byl ofiarowany do Matki Bożej Łaskiej w dniu Uroczystości Wniebowzięcia NMP, zaraz ozdrowiał i nakazajutrz powrócił o własnych siłach do domu.

Parafia widawska i częstorzewska 2 lipca 1653r. złożyły wotum Matce Bożej jako podziękowanie za uwolnienie od morowego powietrza. Wyzdrowieli także wszyscy chorzy. O tym i podobnych cudach można przeczytać w Parafialnej Księdze Łask i Drodziejstw, które od Matki Bożej Łaskiej otrzymywali przybywający tu przez wieki pielgrzymi. Świadczą o tym także liczne wota składane Matce Bożej, jako dowód wdzięczności za wysłuchane prośby i otrzymane łaski. Wśród cennych przedmiotów, jakie złożono w kościele łaskim, znalazły się szlachetne kamienie, złoto, brylanty, szmaragdy, rubiny. Ze spisu inwentarza w 1720r. dowiadujemy się, że: Tylko sam wizerunek Matki Bożej posiadał dwie sukienki wizerunek ten pokrywające, misterne z szafirów, szmaragdów i dużych pereł urjańskich oprawionych w złoto wyrobione. Pas złotem tkany weneckiej roboty, przyozdobiony diamentami. Koronę staroświeckiego wyrobu ze złotą zdobną perłami urjańskimi. Krzyż złoty z diamentami. Opis ten nasuwa przypuszczenie, że cudowny relief był już wcześniej koronowany we Włoszech. W Polsce bowiem jako pierwszy koronowany był w 1717r., obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Część drogocennych darów spieniężono na remont kościoła po pożarach, które nie oszczędziły kolegiaty.

Inne drogocenne przedmioty, podobnie jak korony, przepadły na skutek rabunków i wojen. Oprócz tych materialnych oznak kultu, jakimotaczano cudowną płaskorzeźbę, należy też wspomnieć o wielu wierszach i pieśniach skomponowanych ku czci Matki Bożej Łaskiej. Przykładem jest śpiewana od wieków Antyfona do Matki Bożej Łaskiej:

Maryjo cudowna w łaskim kościele, któraś uzdrowiła chorych bardzo wiele. Ratuj nas Matko droga, do Ciebie strapieni przychodzim ze łzami. Matko Miłosierdzia przyczyń się za nami do wszechmocnego Boga.

Cudowny wizerunek Matki Bożej Łaskiej podczas wielkich uroczystości wynoszony był poza mury świątyni. Ostatni raz płaskorzeźba wyniesiona była ze świątyni 2 lipca 1933r. z okazji Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, w którym uczestniczył biskup sufragan Kazimierz Tomczak. Po wielu latach, ku radości mieszkańców Łasku, Matka Boża Łaska ponownie opuściła mury świątyni, aby 25 września 2005r. na oczach Kościoła łódzkiego być koronowaną papieskimi koronami przez Prymasa Polski. Korony te 18 sierpnia 2002 r. na Błoniach Krakowskich poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. Była to pierwsza koronacja papieskimi koronami w naszej archidiecezji łódzkiej. Nastąpiła w 490. rocznicę sprowadzenia wizerunku Matki Bożej Łaskiej z Rzymu przez Prymasa Jana Łaskiego. Koronacja zbiegła się z 480. rocznicą konsekracji świątyni, 140. rocznicą powstania dekanatu łaskiego i 80. rocznicą przyłączenia Łasku do diecezji łódzkiej.

Oznaką ciągle żywego kultu Matki Bożej Łaskiej jest fakt, iż korony, które posłużyły do koronacji Matki Bożej Łaskiej i Dzieciątka Jezus, zostały wykonane z darów parafian oraz przybywających tu pielgrzymów.

Liturgia na dziś

Msze Święte

 

rozkład mszy

18b

Sakrament Pokuty

W dni powszednie

(przed Mszą św.)

  od 17:40

 

W niedziele

  w czasie Mszy św.

 

 

 

 

logo cikh

Imieniny

Dziś jest: 23 Maj 2018
 
Imieniny obchodzą:
Iwona, Michał, Dezyriusz

CIEKAWE STRONY

archidiecezja

pobrane

 

piatka

 

gn

 

idziemy

 

niedziela

ekai

liturgia

 

idzcie i gloscie

 

nie wstydze sie

Nasz Facebook